Gå til hovedindhold

Erhvervsfaglig forlomme til it-rygsæk

Skriv med LST er et nyt fagligt relevant undervisningsforløb, som kan gives til ordblinde elever sammen med it-rygsækken. Gennem Skriv med LST får eleven kendskab til erhvervsfaglige ord og sætninger, samtidig med der trænes it-hjælpemidler i praksis. Er du ordblindelærer, læsevejleder eller SPS-ansvarlig på EUD eller FGU, så er der masser af hjælp til hverdagen i materialet, som er udarbejdet af Ordblindetræning og udgivet af forlaget Praxis. 

For elever med it-rygsæk på alle fire hovedområder på erhvervsuddannelserne har Ordblindetræning sammen med Praxis lanceret et målrettet værktøj i form af Skriv med LST.

Luk

Johan Linde, områdeleder og forretningsudvikler med fokus på EUD, FGU og ordblindeundervisning i Praxis. 

Med hver bevilling til it-rygsækken følger videovejledninger og seks instruktionstimer, som den enkelte skoles læsevejleder, studievejleder eller en tredje kan bruge til at introducere eleven til i den nye fagre verden af muligheder gennem fx AppWriter og IntoWords.  

Skriv med LST hjælper eleverne videre, så de ikke kun får kendskab til hjælpeværktøjerne, men får dem arbejdet helt ind i hænderne.

”Undersøgelser fra fx Aarhus Universitet viser, det kræver vedholdenhed at sikre at ordblinde elever får nok ud af kompenserende it-programmer. Eleverne skal støttes i brugen af deres it-værktøjer, for at de får nok ud af det. Resultaterne dokumenterer ligeledes, at redskaberne styrker eleven, men hvis de opleves som besværlige eller støtten til at lære programmerne udebliver, så vil eleverne hellere undvære it-værktøjerne. Det er den udfordring, vi vil forsøge at imødekomme med Skriv med LST,” siger Johan Linde, som er områdeleder og forretningsudvikler med fokus på EUD, FGU og ordblindeundervisning i Praxis.

En bedre strategi for at skrive og læse
”Værktøjet er målrettet eleven som selvinstruerende forløb, men det giver også viden om læse- og skriveteknologi til læsevejleder eller studievejleder, hvis de ønsker kendskab til, hvordan værktøjer i it-sygsækken fungerer,” siger Johan Linde og fortsætter:  

”I Skriv med LST er der fokus på at lære at skrive korrekt med AppWriter og IntoWords. Der findes fem forskellige forløb – et til hver af de fire hovedområder på EUD. Hvert forløb rummer en velkomst og otte kapitler. Tilgangen til forløbet bygger på forskning og erfaringer, som Thomas Mose og Mikael Højbjerg fra Ordblindetræning har gjort sig gennem flere år.” 

”Den faglig base for at træne fagtermer er dannet på baggrund af fagordslister – og de præsenteres i korte, mellemlange og lange sætninger. Eleven lytter og skriver eller efterligner og får stillet ordforslag. På den måde træner eleven eller kursisten i at bruge skriveværktøjer – for de læres bedst ved at blive brugt i praksis,” siger Johan Linde. 

Praxis

Køb læremidler og find masterclasses mm.

Fortsæt som:

Privat For privatkunder og studerende. Du får vist priser inkl. moms. Fortsæt som privat privat
Institurion For institutioner og virksomheder. Du får vist priser ekskl. moms. Fortsæt som institution institution

Tilgå dine onlinematerialer

PraxisOnlineImage Gå til praxisOnline