IndlæserVent venligst…
Indlæser
Del af forlagshuset Lindhardt og Ringhof

Praxis
Forlagshuset Lindhardt og Ringhof består af forlagene Lindhardt og Ringhof, Carlsen, undervisningsforlagene Alinea, Akademisk Forlag og Alfabeta samt det internationale, digitale forlag Saga. Besøg vores forlag herunder.

https://praxis.dk/
Projekter

Årets diplomopgave i erhvervspædagogik


Ny viden om og til erhvervsskolerne
Dilemmaer, udfordringer og udviklingsmuligheder i erhvervsuddannelserne. Det er temaer for de projekter, du kan finde her. Her publiceres årets bedste opgaver fra Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik (DEP) – til inspiration for alle med interesse for erhvervsskolerne.

Viden skabes af erhvervsskolernes egne medarbejdere
Projekterne er udarbejdet af erhvervsskolelærere. De har fundet væsentlige problemstillinger fra det daglige arbejde med undervisning og vejledning, og projekterne er derfor konkrete undersøgelser af det pædagogiske arbejde på skolerne.

Læs mere >

< Læs mindre

Du kan finde projekter fra mange forskellige fag, skoler og dele af landet. Projekterne er udarbejdet som erhvervsskolelærernes afgangsprojekter i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik på landets professionshøjskoler.

Gennem dybtgående analyser, inspirerende løsningsforslag og illustrative praksiseksempler, bidrager erhvervsskolelærerne derfor med vigtig ny viden, som alle, der arbejder med og interesserer sig for erhvervsuddannelserne og det erhvervspædagogiske felt, kan få både glæde og gavn af.

Erhvervsskoleviden skal deles og bruges
Projekternes vigtige bidrag til viden om praksis ude på erhvervsuddannelserne skal deles og bruges. Derfor kåres Årets DEP-opgave. Og derfor får du her fri adgang til den viden, som skabes i Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik, så den kan bruges som inspiration for alle lærere og ledere på de danske erhvervsskoler.

Læs mere >

< Læs mindre

Bedømmelseskriterier for Årets DEP

Udvælgelsen skal afspejle mangfoldigheden i afgangsprojekterne. Det vil sige, at alle kriterier er ligestillede. Herved bliver der plads til afgangsprojekter, som ikke i deres helhed opfylder alle kriterier, men som indeholder dele, der er særligt interessante for faget, uddannelsen og feltet i det hele taget.

Læs mere >

< Læs mindre

Billeder på det erhvervspædagogiske lærerarbejde

Med ’billeder på det erhvervspædagogiske lærerarbejde’ er formålet at udpege opgaver, der på forskellig vis skaber nogle illustrative billeder af lærerarbejdet på en erhvervsuddannelse. Det kan også være opgaver, der systematisk undersøger lærerarbejdet gennem relevant empiriproduktion.

Læs mere >

< Læs mindre

Refleksion og udvikling af erhvervspædagogiske praksisser

Med ’refleksion og udvikling af erhvervspædagogiske praksisser’ er formålet at udpege opgaver, der diskuterer væsentlige udfordringer og dilemmaer i lærerarbejdet og tager kritisk stilling til disse, og løfter det erhvervspædagogiske felt gennem nye, visionære perspektiver.

Læs mere >

< Læs mindre

Indsigtsfulde analyser af erhvervspædagogiske praksisser

Med ’indsigtsfulde analyser af erhvervspædagogiske praksisser’ er formålet at udpege opgaver, der ved anvendelse af teori og empiri undersøger en given problemstilling i forhold til eksempelvis læring, didaktik, elevforudsætninger etc.

Læs mere >

< Læs mindre

Udvikling af praktisk produkt

Med ’udvikling af praktisk produkt’ er formålet at udpege produkter, som er en del af resultatet af opgavens analyse, og som bidrager til fornyelse af en given undervisningspraksis samtidig med, at der er reflekteret over, hvordan det erhvervspædagogiske afsæt for produktet kan anvendes bredere internt og/eller eksternt og dermed skabe værdi blandt flere.

Læs mere >

< Læs mindre

Vindere og nominerede 2023

Læs mere >

< Læs mindre

1. plads


Læs Martin Castillos afgangsprojekt, der er nomineret til Årets DEP 2023.

 

SE PROJEKTET HER

Læs mere >

< Læs mindre

2. plads


Læs Lærke Markussen og Marianne Heilskov-Rousings afgangsprojekt, der er nomineret til Årets DEP 2023.
 

SE PROJEKTET HER

Læs mere >

< Læs mindre

3. plads


Læs Niclas Andreasen og Simon Nielsens afgangsprojekt, der er nomineret til Årets DEP 2023.
 

SE PROJEKTET HER

Læs mere >

< Læs mindre

Nomineret


Læs Anette Killerups afgangsprojekt, der er nomineret til Årets DEP 2023.

 

SE PROJEKTET HER

Læs mere >

< Læs mindre

Nomineret


Læs Jakob Bay Hansens afgangsprojekt, der er nomineret til Årets DEP 2023.

 

SE PROJEKTET HER

Læs mere >

< Læs mindre

Nomineret


Læs Jesper Jensens afgangsprojekt, der er nomineret til Årets DEP 2023.

 

SE PROJEKTET HER

Læs mere >

< Læs mindre

Nomineret


Læs Jesper Mogensens afgangsprojekt, der er nomineret til Årets DEP 2023.

 

SE PROJEKTET HER

Læs mere >

< Læs mindre

Nomineret


Læs Kristin Sylvests afgangsprojekt, der er nomineret til Årets DEP 2023.

 

SE PROJEKTET HER

Læs mere >

< Læs mindre

Nomineret


Læs Ulf Tume og Benny Zieglerafgangsprojekt, der er nomineret til Årets DEP 2023.

 

SE PROJEKTET HER

Læs mere >

< Læs mindre

Bag om årets DEP


Praxis og de professionshøjskoler, der udbyder Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik, er gået sammen om årligt at kåre Årets DEP-opgave. Professionshøjskolerne er VIA University College, Professionshøjskolen Absalon, Københavns Professionshøjskole, UCN Professionshøjskolen, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og UC Syd.

Nomineringsprocessen
Hvert år nominerer underviserne på Diplomuddannelserne i Erhvervspædagogik de afgangsprojekter, der i særlig grad har skilt sig ud og imponereret.

De nominerede afgangsprojekter sendes til den nationale bedømmelseskomité, der udvælger tre afgangsprojekter til at modtage 1., 2. og 3. pladsen.

Læs mere >

< Læs mindre

Bedømmelseskomitéen består af:

  • To repræsentanter udpeget af DEP-udbyderkredsen
  • En repræsentant fra den erhvervspædagogiske forskning
  • En underviser
  • En aftagerrepræsentant fra Uddannelsesforbundet
  • En repræsentant fra Danske Erhvervsskoler

Udvælgelseskomitéen er nedsat på Landsmøde for udbydere af diplomuddannelser indenfor det pædagogiske område, 10. februar 2016, Århus. 

Komitéen har til opgave at udvælge de tre opgaver, der præmieres med henholdsvis 1., 2. og 3. præmien.

Præmien til vinderne er sponsoreret af Danske erhvervsskoler, Danske SOSU-skoler, Uddannelsesforbundet og Praxis.

Læs mere >

< Læs mindre

Vindere og nominerede 2022

Læs mere >

< Læs mindre

1. plads


Læs Irina Hilma og Louise Them-Hansens afgangsprojekt, der er nomineret til Årets DEP 2022.
 

SE PROJEKTET HER

Læs mere >

< Læs mindre

2. plads


Læs Heine Riemandsgaard Jensens afgangsprojekt, der er nomineret til Årets DEP 2022.
 

SE PROJEKTET HER

Læs mere >

< Læs mindre

3. plads


Læs Pernille Jensen Hyltofts afgangsprojekt, der er nomineret til Årets DEP 2022.

 

SE PROJEKTET HER

Læs mere >

< Læs mindre

Nomineret


Læs Ellen Holmgaard Friis' afgangsprojekt, der er nomineret til Årets DEP 2022.

 

SE PROJEKTET HER

Læs mere >

< Læs mindre

Nomineret


Læs Michael Kærbo og Thomas Klüver Bachs afgangsprojekt, der er nomineret til Årets DEP 2022.

 

SE PROJEKTET HER

Læs mere >

< Læs mindre

Vindere og nominerede 20/21

Læs mere >

< Læs mindre

1. plads


Læs Jeanie Marcussens og Lars Emil Dollerups afgangsprojekt, der vandt 1. pladsen ved uddelingen af prisen Årets DEP-opgave 20/21.

SE PROJEKTET HER

Læs mere >

< Læs mindre

2. plads


Læs Mette Margrethe Huusoms afgangsprojekt, der vandt 2. pladsen ved uddelingen af prisen Årets DEP-opgave 20/21.

SE PROJEKTET HER

Læs mere >

< Læs mindre

3. plads


Læs Jakob Søren Christensens afgangsprojekt, der vandt 3. pladsen ved uddelingen af prisen Årets DEP-opgave 20/21.

SE PROJEKTET HER

Læs mere >

< Læs mindre

Nomineret


Læs Ditte-Maria Åkerlunds afgangsprojekt, der er nomineret til Årets DEP 20/21.
 

SE PROJEKTET HER

Læs mere >

< Læs mindre

Nomineret


Læs Michael Gaardø Ewalds afgangsprojekt, der er nomineret til Årets DEP 20/21.
 

SE PROJEKTET HER

Læs mere >

< Læs mindre

Nomineret


Læs Mette Mai Krygers afgangsprojekt, der er nomineret til Årets DEP 20/21.
 

SE PROJEKTET HER

Læs mere >

< Læs mindre

Nomineret


Læs Lars Faurholts afgangsprojekt, der er nomineret til Årets DEP 20/21.
 

SE PROJEKTET HER

Læs mere >

< Læs mindre

Vindere og nominerede 2019

Læs mere >

< Læs mindre

1. plads


Læs Heinz Kanstrups afgangsprojekt, der vandt 1. pladsen ved uddelingen af prisen Årets DEP-opgave 2019.

Se projektet her

Læs mere >

< Læs mindre

2. plads


Læs Anne-Marie Lyster Riis' afgangsprojekt, der vandt 2. pladsen ved uddelingen af prisen Årets DEP-opgave 2019.

Se projektet her

Læs mere >

< Læs mindre

3. plads


Læs Anne Kyed og Peter Strandbergs afgangsprojekt, der vandt 3. pladsen ved uddelingen af prisen Årets DEP-opgave 2019.

Se projektet her

Læs mere >

< Læs mindre

Nomineret


Læs Bjarne Baltzersens afgangsprojekt, der er nomineret til Årets DEP 2019.
 

SE PROJEKTET HER

Læs mere >

< Læs mindre

Nomineret


Læs Christina Elverdal afgangsprojekt, der er nomineret til Årets DEP 2019.
 

SE PROJEKTET HER

Læs mere >

< Læs mindre

Nomineret


Læs Jess Iversens afgangsprojekt, der er nomineret til Årets DEP 2019.
 

SE PROJEKTET HER

Læs mere >

< Læs mindre

Nomineret


Læs Karolina Sikalas afgangsprojekt, der er nomineret til Årets DEP 2019.
 

SE PROJEKTET HER

Læs mere >

< Læs mindre

Nomineret


Læs Kim Baks afgangsprojekt, der er nomineret til Årets DEP 2019.
 

SE PROJEKTET HER

Læs mere >

< Læs mindre

Nomineret


Læs Mariann Olsens afgangsprojekt, der er nomineret til Årets DEP 2019.
 

SE PROJEKTET HER

Læs mere >

< Læs mindre

Nomineret


Læs Rikke Avlund Larsens afgangsprojekt, der er nomineret til Årets DEP 2019.
 

SE PROJEKTET HER

Læs mere >

< Læs mindre

Vindere og nominerede 2018

Læs mere >

< Læs mindre

1. plads


Læs Sanne Dollerup Larsens afgangsprojekt der vandt 1. pladsen ved uddelingen af prisen Årets DEP-opgave 2018.

Se projektet her

Læs mere >

< Læs mindre

2. plads


Læs Jette Sørensens og Line Brøns afgangsprojekt der vandt 2. pladsen ved uddelingen af prisen Årets DEP-opgave 2018.

Se projektet her

Læs mere >

< Læs mindre

3. plads


Læs Marie Pedersens afgangsprojekt der vandt 3. pladsen ved uddelingen af prisen Årets DEP-opgave 2018.

Se projektet her

Læs mere >

< Læs mindre

Nomineret


Læs Bettina Rasmussens afgangsprojekt, der er nomineret til Årets DEP 2018.
 

SE PROJEKTET HER

Læs mere >

< Læs mindre

Nomineret


Læs Bo Elbæk Steffensens afgangsprojekt, der er nomineret til Årets DEP 2018.
 

SE PROJEKTET HER

Læs mere >

< Læs mindre

Nomineret


Læs Charlotte Juhl-Nielsens afgangsprojekt, der er nomineret til Årets DEP 2018.
 

SE PROJEKTET HER

Læs mere >

< Læs mindre

Nomineret


Læs Lise Mols Madsens afgangsprojekt, der er nomineret til Årets DEP 2018.
 

SE PROJEKTET HER

Læs mere >

< Læs mindre

Nomineret


Læs Trine Dichmanns afgangsprojekt, der er nomineret til Årets DEP 2018.
 

SE PROJEKTET HER

Læs mere >

< Læs mindre

Vindere og nominerede 2017

Læs mere >

< Læs mindre

1. plads


Læs Helle Birkkjærs afgangsprojekt der vandt 1. pladsen ved uddelingen af prisen Årets DEP-opgave 2017.
 

Se projektet her

Læs mere >

< Læs mindre

2. plads


Læs Nina Kanstrup Kjærs afgangsprojekt der vandt 2. pladsen ved uddelingen af prisen Årets DEP-opgave 2017.
 

Se projektet her

Læs mere >

< Læs mindre

3. plads


Læs Lisbeth Danielsen afgangsprojekt der vandt 3. pladsen ved uddelingen af prisen Årets DEP-opgave 2017.

Se projektet her

Læs mere >

< Læs mindre

Nomineret


Læs Henrik G. Andersen og Jeppe O. Hjorths afgangsprojekt, der er nomineret til Årets DEP 2017.
 

SE PROJEKTET HER

Læs mere >

< Læs mindre

Nomineret


Læs Julie Thoboe afgangsprojekt, der er nomineret til Årets DEP 2017.

 

SE PROJEKTET HER

Læs mere >

< Læs mindre

Vindere og nominerede 2016

Læs mere >

< Læs mindre

1. plads


Læs Anita Christensens afgangsprojekt der vandt 1. pladsen ved uddelingen af prisen Årets DEP-opgave 2016.

Se projektet her

Læs mere >

< Læs mindre

2. plads


Læs Kelvin Jensens afgangsprojekt der vandt 2. pladsen ved uddelingen af prisen Årets DEP-opgave 2016.

Se projektet her

Læs mere >

< Læs mindre

3. plads


Læs Marlene Falk Rask afgangsprojekt der vandt 3. pladsen ved uddelingen af prisen Årets DEP-opgave 2016.

Se projektet her

Læs mere >

< Læs mindre

Nomineret


Læs Adam Hesagers afgangsprojekt, der er nomineret til Årets DEP 2016.
 

SE PROJEKTET HER

Læs mere >

< Læs mindre

Nomineret


Læs Kirsten Bynges afgangsprojekt, der er nomineret til Årets DEP 2016.
 

SE PROJEKTET HER

Læs mere >

< Læs mindre

Nomineret


Læs Line Vinterbergs afgangsprojekt, der er nomineret til Årets DEP 2016.
 

SE PROJEKTET HER

Læs mere >

< Læs mindre

Nomineret


Læs Lizette Yde Frederiksens afgangsprojekt, der er nomineret til Årets DEP 2016.
 

SE PROJEKTET HER

Læs mere >

< Læs mindre

Nomineret


Læs Nina Aagot Riis' afgangsprojekt, der er nomineret til Årets DEP 2016.
 

SE PROJEKTET HER

Læs mere >

< Læs mindre

Vindere og nominerede 2015

Læs mere >

< Læs mindre

1. plads


Læs Mette Bowyers afgangsprojekt der vandt 1. pladsen ved uddelingen af prisen Årets DEP-opgave 2015.

Se projektet her

Læs mere >

< Læs mindre

2. plads


Læs Christina Arnfred Nissens afgangsprojekt der vandt 1. pladsen ved uddelingen af prisen Årets DEP-opgave 2015.

Se projektet her

Læs mere >

< Læs mindre

3. plads


Læs Christina Arnfred Nissens afgangsprojekt der vandt 3. pladsen ved uddelingen af prisen Årets DEP-opgave 2015.

Se projektet her

Læs mere >

< Læs mindre

Nomineret


Læs Charlotte Romlund Lach afgangsprojekt, der er nomineret til Årets DEP 2015.
 

SE PROJEKTET HER

Læs mere >

< Læs mindre

Nomineret


Læs Marianne Bjørnbak Brix afgangsprojekt, der er nomineret til Årets DEP 2015.
 

SE PROJEKTET HER

Læs mere >

< Læs mindre

Praxis er en del af L&R Uddannelse, som er et af Danmarks største og førende læringshuse. Her finder du også Alinea, Akademisk, moxis, Plus, Ordblindetræning og GoTutor.

Modtag seneste nyt direkte i indbakken

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de seneste nyheder til dit fag og din uddannelse!

 

ja tak!

 
 
 
 
 
 
v1.0.0-prx
Praxis

Køb læremidler og find Masterclasses mm.

Fortsæt som:

Privat

For privatkunder og studerende.

Du får vist priser inkl. moms.

Fortsæt som privat
Institurion

For institutioner og virksomheder.

Du får vist priser ekskl. moms.

Fortsæt som institution

Tilgå dine onlinematerialer

PraxisOnlineImage Gå til praxisOnline
JEG HANDLER SOM
Privat
Institution