Gå til hovedindhold

Virkeligheden giver blod på tanden

Studiepraktik, case-opgaver med virksomheder og alumnedage skal inspirere eleverne på Bjerringbro Gymnasium til deres videre færd i uddannelsessystemet.

header image

“Jeg ved nu, at jeg skal arbejde med noget inden for det naturfaglige en dag.” Ordene kommer fra Selma Rubæk Amstrup. Hun er 18 år og går i 2.BX – bioteklinjen på Bjerringbro Gymnasium. Her har hun kort før jul afsluttet et innovativt, flerfagligt forløb i engelsk og fysik om vand som en værdifuld ressource. Forløbet er sket i samarbejde med Grundfos, som er global markedsleder inden for vandteknologi og en pioner i pumpeindustrien.

Luk
Selma Rubæk Amstrup

18 år, 2.BX – bioteklinjen, Bjerringbro Gymnasium

selma

Det var dejligt, at vi skulle fremlægge for andre end vores lærere og kammerater i klassen

Selma Rubæk Amstrup, 2.BX – bioteklinjen, Bjerringbro Gymnasium

“Det var et helt vildt spændende forløb, og det har virkelig givet blod på tanden at se, hvordan teorien virker i praksis. Både fordi vi så, at vores beregninger kan bruges til noget, men også i forhold til at forstå, hvad der skal tage højdes for, når man arbejder med den slags,” fortæller Selma. I hendes gruppe viste de, hvordan et vandkraftværk kan bruges til at lave saltvand om til drikkevand, og projektet kulminerede med en pitch-præsentation, hvor Grundfos så med.

“Det var dejligt, at vi skulle fremlægge for andre end vores lærere og kammerater i klassen, og det gav et nyt perspektiv at få feedback fra Grundfos og svar på, hvordan en af deres pumper kunne virke i vores kraftværk.”

Bedre end et sodavandsbesøg
Forløbet var en del af gymnasiets arbejde med karrierelæring og baseret på tech-casen ’Bæredygtig vandpumpning’, der er udarbejdet af Grundfos og Naturvidenskabernes Hus – et nonprofit videnscenter, der udvikler praksisnære undervisningsmaterialer tilgængelige for alle gymnasier.

Luk
Henrik Hermann

Ansvarlig for skolevirksomhedsrettede opgaver og projekter, Grundfos

selma

… vi gerne vil motivere og engagere flere unge til at tage en teknologisk uddannelse

Henrik Hermann, ansvarlig for skolevirksomhedsrettede opgaver og projekter, Grundfos

På Bjerringbro Gymnasium strakte forløbet sig over cirka halvanden måned, hvor samtlige moduler til engelsk og fysik blev udnyttet til opgaven. Undervejs mødte eleverne repræsentanter fra Grundfos flere gange og fik bl.a. hjælp til idégenerering og havde mulighed for at stille uddybende tekniske spørgsmål til bl.a. ingeniører.

“Vi får rigtig god tilbagemelding fra eleverne på casen og kan se, at det giver langt mere mening for dem end det klassiske sodavandsbesøg hos os som virksomhed, fordi de her arbejder indgående med en virkelighedsnær problemstilling og ikke blot skal reproducere et forsøg eller løse en fiktiv opgave,” siger Henrik Hermann, ansvarlig for skolevirksomhedsrettede opgaver og projekter ved Grundfos.

Han fortæller, at Grundfos indgår i den type samarbejder for netop at få unges øjne op for uddannelses- og jobmuligheder. "For os handler det helt overordnet om, at vi gerne vil motivere og engagere flere unge til at tage en teknologisk uddannelse og helt bredt vise dem, hvilke muligheder der er inden for STEM-fagene. Ikke bare til gavn for os hos Grundfos, men for hele erhvervslivet i Danmark,” siger han.

Vi er nødt til at agere over for den virkelighed, vi står i

Hanne Bach Høj, karrierevejleder, Bjerringbro Gymnasium

En udvidet forståelse
Tech-casen er blot et ud af flere initiativer på Bjerringbro Gymnasium, der er funderet i karrierelæring. På gymnasiet holder de også alumnedage, hvor tidligere elever kommer på besøg og fortæller om deres valg af karriere efter gymnasiet.

Luk
Hanne Bach Høj

Karrierevejleder, Bjerringbro Gymnasium 

selma

“Vi kan se, at det virker godt og forberedende for vores elever at møde studerende og høre om deres valg af uddannelse og om livet på SU. Det punkterer nogle af de bekymringer, som de går rundt med,” fortæller Hanne Bach Høj.

Hun er karrierevejleder på Bjerringbro Gymnasium og arbejder tæt sammen med Studievalg Danmark, som blandt andet hjælper med at introducere de videregående uddannelser. Fx ved at Studievalg Danmark efter alumnedagene afvikler arrangementet ’Karriereveje’, hvor de bygger konkret viden oven på alumnehistorierne. “Overgangen til livet efter gymnasiet har tidligere været brat for vores elever, men vi oplever, at Studievalg Danmark er gode til at varetage en dialog med eleverne om de muligheder, de har, og hvad det kræver af dem at søge ind på henholdsvis kvote 1 og 2.”

Jeg fik meget ud af det, og det var spændende at få indblik i, hvordan undervisningen på universitetet foregår

Emilie Hougaard Thomsen, 3. B Business, Bjerringbro Gymnasium

Obligatorisk studiepraktik
Som et ekstra tiltag gjorde gymnasiet også studiepraktik i uge 43 obligatorisk for alle elever i 2022. “Vi er nødt til at agere over for den virkelighed, vi står i, og vi vil gerne vise vores elever, at det kan være fint for dem at komme ud og opleve forskellige uddannelser, inden de tager et valg,” siger Hanne.

Emilie Hougaard Thomsen på 19 år er en af de elever, som blev inspireret. Hun går i 3. B Business på gymnasiet og var i tre dages studiepraktik på idrætsstudiet på Aalborg Universitet. “Idræt er et blandt flere fag, jeg er nysgerrig på, og praktikken gav mig lyst til at gå på universitetet, men jeg er slet ikke klar til at tage et valg endnu. Det er stadig for langt ude i fremtiden,” fortæller Emilie og tilføjer, at hun nok ikke var kommet afsted, hvis ikke praktikken var gjort obligatorisk.

Luk
Emilie Hougaard Thomsen

18 år, 3.B – business, Bjerringbro Gymnasium

selma

“Jeg fik meget ud af det, og det var spændende at få indblik i, hvordan undervisningen på universitetet foregår, og få lov til at arbejde med en mini-case om muskelgrupper.” Studiepraktikken blev afrundet med en efterrefleksion afholdt af Studievalg Danmark, hvor eleverne skulle interviewe hinanden om deres oplevelser for at finde ud af, hvad de hver især havde lært.

På tur til Afrika
Alumneforløb, praktik og tech-case er ikke de eneste ting, der foregår på Bjerringbro Gymnasium i karrierelæringens navn. Her er også flere andre virksomhedsforløb i gang og et stort projekt med Poul Due Jensen Fonden, hvor eleverne i 3. g skal rejse til Tanzania og hjælpe med at bore en brønd og bygge en vandpumpe nær byen Bagamoyo.

“Vi er selv ved at bygge en vandpumpe på skolen, som vi kan teste, inden vi skal derned, og vi facetimer med de lokale for at forstå, hvilke udfordringer de har med vandmangel i dag, og hvordan vi bedst kan hjælpe dem,” slutter Selma Rubæk Amstrup.

Praxis

Køb læremidler og find masterclasses mm.

Fortsæt som:

Privat For privatkunder og studerende. Du får vist priser inkl. moms. Fortsæt som privat privat
Institurion For institutioner og virksomheder. Du får vist priser ekskl. moms. Fortsæt som institution institution

Tilgå dine onlinematerialer

PraxisOnlineImage Gå til praxisOnline