Gå til hovedindhold

Dyk ned i et digitalt hav af muligheder

Nogle undervisere drømmer om undervisningsmaterialer, der er tilrettelagt modul for modul med opgaver, eksempler og læsestof i en fast form. Andre oplever det som en spændetrøje at følge en på forhånd givet plan og foretrækker at kombinere dele af eksisterende materiale med deres egne øvelser og tekster. Praxis tilbyder nu en række fleksible digitale undervisningsmaterialer, der giver mulighed for både det på forhånd strukturerede og det friere forløb. De første fem fagpakker er klar, og mange flere er på vej. 

Lyt til hele artiklen her

group of people
Photo by
Niclas Jessen

En gruppe elever er i gang med at træne deres forståelse af prokaryoter og cellers opbygning, mens en anden gruppe lægger sidste hånd på den podcast, de skal aflevere om covid-19-epidemiens årsager og udvikling. Klassen er i gang med et forløb om zoonoser, og undervisningen tager udgangspunkt i Praxis’ fagpakke til biologi. 

Gymnasieforlaget Praxis er i år begyndt at tilbyde fagpakker i en række fag. Det fortæller redaktionschef for gymnasieredaktionen hos Praxis, Iben Sletten. "Vores fagpakker giver underviseren adgang til en varieret samling af digitale undervisningsmaterialer, som er inddelt i tre kategorier; LÆS, TRÆN og ANVEND, der udnytter det læringsmæssige potentiale i forskellige digitale formater og gør det let for de enkelte lærere at tilrettelægge deres undervisning, præcis som de ønsker", fortæller hun.  

"Som underviser kan man tage udgangspunkt i grund- eller temabøger og supplere med adaptive forløb, som træner elevernes forståelseskompetencer i faget. Hvis man har lyst, kan man tilvælge et enkelt eller flere iPraxisforløb, hvor eleverne arbejder på egen hånd med aktiviteter, der udvider og perspektiverer forståelsen af kernestoffet. Men man kan også vælge at bygge sin undervisning op over en række af iPraxisforløb og trække grundbogen ind, når og hvor det giver mening i forhold til det forløb, man har tilrettelagt." 

Inden for fagpakken udvælger man selv, hvilke af de mange materialer, man vil bruge til netop det hold, man skal til at undervise. Iben Sletten uddyber: "I iPraxisforløbene vil der altid indgå et bud på en forløbsplan, der garanterer, at man kommer omkring alle områder og krav i læreplanen. Samtidig kan den erfarne underviser jonglere med rækkefølgen af aktiviteter og eventuelt berige materialet med sine egne øvelser eller fx udvide forløbet med en film eller nye opgaver. Om du vil bruge alle elementerne i fagpakken, nogle enkelte af dem eller bare anvende grund- og temabøgerne er helt op til dig. Fagpakkerne giver dig mulighed for at stilladsere undervisningen efter dine behov."   

Alle fagpakker giver desuden adgang til det adaptive træningsværktøj Boost.  "Boostmodulerne er et tilbud til eleverne om at træne og teste deres forståelse af fagets kernebegreber. Boost kan både bruges som led i forberedelsen, hvor de giver eleven et godt udgangspunkt for at indgå i de faglige diskussioner i klassen – eller som en effektiv eksamenstræning, der løfter elevens faglige niveau", fortæller Iben Sletten, der selv arbejder med at udvikle fagpakkerne.  

Niklas Jessen

En fagpakke består af tre dele
I kategorien LÆS finder man grundbøger og temabøger, der lægger op til faglig fordybelse og kan udgøre den røde tråd gennem faget et helt skoleår.  

Eleverne opbygger deres grundlæggende viden og forståelse af emnet i denne del af fagpakken, der primært består af en række webBøger og eBøger udgivet på Praxis, men også af udgivelser fra andre gymnasieforlag, fx LMFK, Trojka og Haase Forlag.   

Sammen med grundbøgerne finder man de adaptive og interaktive Boostmoduler, der tilsammen udgør den del af fagpakken, der kaldes TRÆN. Her kan eleverne træne deres viden og forståelse af fagets kernebegreber i et miljø, hvor opgaverne løbende bliver tilpasset, så eleverne udfordres på deres eget niveau.  

Dette træningsmiljø støtter i høj grad den differentierede undervisning. Samtidig kan underviseren her følge med i, hvordan klassens elever klarer sig i forhold til fagets læringsmål, og kan derved løbende justere undervisningen. 

Den del af fagpakken, som kaldes ANVEND, er en vifte af anvendelsesorienterede og praksisnære temaforløb, der sætter elevens aktive arbejde med stoffet i centrum. De såkaldte iPraxisforløb er bygget op over aktiviteter og øvelser, som underviseren kan tilpasse det enkelte hold ud fra behovet i klassen på netop det tidspunkt. 

iPraxisforløbene supplerer og perspektiverer grundstoffet gennem elevernes arbejde med aktuelle temaer og projekter. Underviseren kan bruge de færdige forløb eller give dem en individuel udformning ved at redigere forløbene og fx tilføje sit eget materiale. 

Fakta om fagpakkerne:

  • En fagpakke er en digital samling af materialer til de forskellige fag – en pakke pr. fag pr. niveau. Hver pakke indeholder undervisningsmaterialer i tre kategorier: LÆS, TRÆN og ANVEND.  
  • Du kan som underviser selv bestemme, hvor meget eller lidt af materialet du ønsker at sætte i spil i din undervisning. Et intuitivt fagpakkeværktøj giver dig styring og overblik over materialerne.  
  • Fagpakkerne er et helt nyt koncept. Praxis lancerede de første fire fagpakker op til sommerferien og kommer til at dække alle fag og niveauer på de gymnasiale uddannelser inden for de næste par år. 
  • Der findes i dag fagpakker inden for: Kemi C, Biologi C, Informatik C, NV og Naturgeografi C. I løbet af vinter/forår 2021/2022 udgives fagpakker til blandt andet fysik, matematik, spansk, engelsk og teknologi. 
  • Du kan for øjeblikket prøve fagpakkerne gratis i 3 måneder. 
  • Læs mere om fagpakker her nedenfor.

 

fagpakker
Prøv gratis i 3 måneder

Fagpakker til de gymnasiale fag

I vores fagpakker samler vi de bedste grundbøger, adaptive træningsmoduler og virkelighedsnære undervisningsforløb, så du har samlet alt til din undervisning ét sted.

Praxis

Køb læremidler og find masterclasses mm.

Fortsæt som:

Privat For privatkunder og studerende. Du får vist priser inkl. moms. Fortsæt som privat privat
Institurion For institutioner og virksomheder. Du får vist priser ekskl. moms. Fortsæt som institution institution

Tilgå dine onlinematerialer

PraxisOnlineImage Gå til praxisOnline