IndlæserVent venligst…
Indlæser
Del af forlagshuset Lindhardt og Ringhof

Praxis
Forlagshuset Lindhardt og Ringhof består af forlagene Lindhardt og Ringhof, Carlsen, undervisningsforlagene Alinea, Akademisk Forlag og Alfabeta samt det internationale, digitale forlag Saga. Besøg vores forlag herunder.

https://praxis.dk/
220 , 00 kr.
275 , 00 kr.
Opmåling for bygningsmalere

Opmåling for bygningsmalere

** se blyant

Opmåling for bygningsmalere giver indsigt i malerfagets prisliste for bygningsmalerarbejde.

Gennem tegninger, uddybende forklaringer og eksempler lærer eleverne at bruge prislisterne.

Grundlaget for bogen er svendeprislisten, som er en del af den overenskomst, der er indgået mellem Danske Malermestre og Malerforbundet i Danmark.

Opmåling for bygningsmalere er et solidt opslagsværk - let at finde rundt i ved hjælp af et omfattende register bagest i bogen.

Indhold

Generelt om firmamesterprislister

Generelle bestemmelser
Bl.a.:
Tillægspriser for mindre arbejder og
tillægspris til trappearbejde

Loft, vægge og facader
Bl.a.:
Tildækning
Gesimser og rosetter
Loft- og vægbeklædninger (tapet, filt, væv, mv.)
Aftrækning og rentrækning

Facadepartier mv.
Bl.a.:
Vinduespartier
Løst træværk
Træværkspartier
Døre og porte
Tømrerarbejde
Metalkomponenter i facadepartier

Indvendigt træværk
Bl.a.:
Alt indvendigt opsat og løst træværk
Trapper af træ

Gulve, trinflader og reposer
Bl.a.:
Trægulve
Betongulve
Dørtrin

Jernarbejde
Bl.a.:
Jern i m2 og løbende meter
Søjler, rør, flad- og vinkeljern
Fladjern, cisterner, gasmålere m.m.
Metalhegn og fletværk af metaltråd (arealbegrænsende)
Fradrag for ”industrijern”

Radiatorer

Eksempler på regningsafslutning

Tegning med emneforklaringer

Geometriske opmålingsprincipper

Opslagsvejledning til prislisten

Anvendelse af tillægs- og fradragspriser

Stikord

Forord

Dette materiale er lavet for at lette og udbygge forståelsen af malerfagets prislister og opmålingsprincipper for bygningsmalerarbejde – såvel svende- som mesterprislisten.

Det er således hensigten med dette materiale, at det skal bidrage med uddybende forklaringer og eksempler på den rette brug af prislisterne og opmålingsprincipperne.
Grundlaget for bogen er svendeprislisten, som er en del af det aftalegrundlag (overenskomst), som er indgået med Malerforbundet i Danmark.

Grundlaget for mesterprislisten er svendeprislisten med tillæg for firmaomkostninger og materialer. Svendeprislisten forhandles og fastsættes ved overenskomstforhandlingerne
mellem Danske Malermestre og Malerforbundet i Danmark.

Herudover vil fortolkningsspørgsmål kunne afklares i overenskomstperioden ved fagretlig behandling mellem aftaleparterne.

Sådanne generelle fagretlige afgørelser vil normalt ikke fremgå af prislisterne før end ved næste overenskomstforhandling, hvorfor det er tanken, at dette materiale også skal indeholde fortolkninger af evt. tvivlsspørgsmål og løbende ajourføres, såfremt aftaler har principiel virkning.

For god ordens skyld skal det bemærkes, at materialet her er et udtryk for Danske Malermestres fortolkning af prislisten. Det er selvfølgeligt tilstræbt at lægge denne fortolkning så tæt på Malerforbundet i Danmarks opfattelse, som det har været muligt.

Forord 7. udgave
Syvende udgave af Opmåling for bygningsmalere er ajourført til 2018.

Danske Malermestre
Marts 2018
Nina Ejs og Henning Thode


Der rettes en stor tak til Thorvald Kjær Jensen og Gert Thomsen for deres arbejde med de første udgaver af bogen Opmåling for bygningsmalere.

Læs mere >

< Læs mindre

Vælg format
På lager
Udg. dato:
01. jul. 2018

ISBN:
9788770825832
Udgave: 7 Fag: Maler Niveau: Hovedforløb-Grundforløb Forlag: Praxis
275 , 00 kr.
220 , 00 kr.
Prisen er inkl. moms
Prisen er ekskl. moms

 
 
 
 
 
 
v1.0.0-prx