IndlæserVent venligst…
Indlæser
Del af forlagshuset Lindhardt og Ringhof

Praxis
Forlagshuset Lindhardt og Ringhof består af forlagene Lindhardt og Ringhof, Carlsen, undervisningsforlagene Alinea, Akademisk Forlag og Alfabeta samt det internationale, digitale forlag Saga. Besøg vores forlag herunder.

https://praxis.dk/
429 , 00 kr.
536 , 25 kr.
Innovation

Innovation

Entreprenørskab og intraprenørskab

Bogens kapitler er bygget op om pentathlon-modellen og udfolder sig omkring disse emner:

  • Invention og idegenerering
  • Innovationsprocessen – prioritering og implementering
  • Diffusion
  • Innovationsstrategi og konkurrenceevne
  • Mennesker og organisation
  • Innovation og samfundsudvikling

Bogen gennemgår og beskriver væsentlige teorier og modeller. Cases og eksempler illustrerer og udfolder på pædagogisk vis den gennemgåede teori. Bogen gør en del ud af at beskrive, hvordan teorier og modeller kan omsættes til praktisk handling i forbindelse med innovation (skabe nyt, som giver værdi) og entreprenørskab (etablere ny og innovativ virksomhed). Til hvert kapitel er der opgaver.

INNOVATION - Entreprenørskab og intraprenørskab er skrevet af lektor, ph.d. Kristian Philipsen, der forsker og underviser i innovation og entreprenørskab på Syddansk Universitet, Kolding.

Indhold

DEL 1 INTRODUKTION TIL INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB
KAPITEL 1 Introduktion til innovationsbogen
Intro til begreberne innovation og entreprenørskab
Eksempler på forskellige former for innovation
Eksempler på produkt-, service- og procesinnovationer
Entreprenør og intraprenør

KAPITEL 2 Bogens hovedmodeller
Casen Quilts of Denmark
Innovationstragten og penthatlon-modellen
4 former for entreprenørskab
3 forklaringer på innovation
Bagsiden af medaljen

DEL 2 GRUNDBEGREBER
KAPITEL 3 Usikkerhed som grundvilkår for innovation og entreprenørskab
Usikkerhed og risiko
Faser i et innovationsprojekt
3 former for usikkerhed
Intern og ekstern usikkerhed
Ressourcebinding
Sorte svaner og genuin usikkerhed
Middelland og Ekstremland
Håndtering af usikkerhed – 3 strategier

KAPITEL 4 Grundbegreber om innovation
Schumpeter
Invention, innovation og diffusion
Radikale og inkrementelle innovationer
Grader af innovationshøjde
4 P innovationsmodel
Innovationscyklus
Systemiske og autonome innovationer
Henderson og Clark

KAPITEL 5 Entreprenører og entreprenante processer
Forskellige definitioner på entreprenørskab
Entreprenørskab som proces
Forskellen på iværksætteren og entreprenøren
Forskellige betegnelser for entreprenører
7 arketyper
Entreprenørskab som organisationsdannelsesproces
Entreprenørskab og netværk
Path dependency og netværks lock in

KAPITEL 6 Socialt entreprenørskab
Forståelse af socialt entreprenørskab
Årsager til socialt entreprenørskab
4 former for socialt entreprenørskab

DEL 3 UDVIKLING OG EVALUERING AF FORRETNINGSIDEER
KAPITEL 7 Pain, value proposition og jury
B-2-C og B-2-B
Pain (behov, ønske, problem)
Value proposition (produkt, service)
Jury
Pain, value proposition og jury ved B-2-C
Købsadfærd hos forbrugere, herunder køberoller
Pain, value proposition og jury ved B-2-B
Forsyningskæde og købsmodel ved B-2-B
Om at skabe værdi for kunde og virksomhed

KAPITEL 8 Kilder til forretningsideer
Systematisk og kreativ tilgang til ideudvikling
Drivkraft bag ideudvikling
Kreativitet som mønsterbryder
Divergens og konvergens
Druckers 8 kilder til nye ideer til innovation
Anomali og skabelse af nye ideer
De Bonos’ 6 tænkehatte

KAPITEL 9 Metoder og teknikker til udvikling af forretningsideer.
Hvordan nye ideer findes eller skabes
Udvikling af ideer outside in
Udvikling af ideer inside out
Udvikling af ideer gennem samspil

KAPITEL 10 Brugerdreven innovation
Intro til brugerdreven innovation
Brugertest
Udforskning af brugerne
Brugerinnovation
Brugerdeltagelse

KAPITEL 11 Metoder til vurdering af forretningsideer
Forretningsideer og harmonikamodel
Vurdering af forretningsideer
Metoder til vurdering af forretningsideer
Skalering af forretningside
Kvantificering af fordele ved forretningside
Exitstrategi

DEL 4 UDVIKLING AF PROCESSER, KONCEPTER, PRODUKTER, SERVICES OG OPLEVELSER
KAPITEL 12 Innovationsprocessen
Udgifter i et innovationsprojekt
Push-modellen
Pull-modellen
Stage-gate-modellen
Åben innovation

KAPITEL 13 Udvikling af forretningskoncepter og produkter
Forretningskoncepter
Produktniveauer og konkurrenter
Blå Ocean-tankegang
FNOS-matrix

KAPITEL 14 Udvikling af service
Samfundsmæssig betydning af service
Forskellen på fysiske produkter og service
GAP-servicemodellen og serviceinnovation
Blueprint

KAPITEL 15 Innovation og oplevelsesøkonomi
Oplevelsesøkonomi
4 typer af oplevelser

DEL 5 DIFFUSION
KAPITEL 16 Diffusion i brancher
Diffusion
Hvad er en adoptant?
Hvad fremmer og hæmmer diffusion?
Teknologiske S-kurver
Gæringsmodellen

KAPITEL 17 At krydse kløften
Diffusion af radikalt nye teknologiske produkter
Salg til Det Tidlige Marked
Kløften og Bowlingbanen
Salg til Tornadoen
Salg til Hovedgaden
Diffusionsstrategier i introduktionsfasen

DEL 6 INNOVATIONSSTRATEGIER
KAPITEL 18 Strategi
Virksomhedens strategiske arbejde
Planlagt strategi og fremvoksende strategi
SWOT
Inside out-strategi og VRIO-ramme
Outside in-strategi og Porters konkurrencekræfter
Konkurrencestrategier
Værdikæden

KAPITEL 19 Innovationsstrategi
Vinduesmetaforen
Kortere produktlivscyklus og udviklingscyklus
Virksomhedens evne til innovation
Tilegnelse af økonomisk udbytte fra innovation
Teknologileder- og follower-strategier
Outside in-innovationsstrategier
Hvem får udbytte af innovationen?

KAPITEL 20 Forretningsmodeller
Intro til forretningsmodeller
Forretningsmodellens elementer
Eksempler på forretningsmodeller

KAPITEL 21 Immaterielle rettigheder
Beskyttelse af innovation
Patent
Brugsmodel
Varemærker
Design
Ophavsret
Strategisk beskyttelse af patenter

KAPITEL 22 Forretningsplan
Formålet med en forretningsplan
Indholdet i en forretningsplan
At udarbejde en forretningsplan
Driftsbudget
Etableringsbudget
Likviditetsbudget
Likviditetsbehov
Finansieringsplan
Ledelsesteam

DEL 7 MENNESKER OG ORGANISATION
KAPITEL 23 Intraprenørskab
Top down og bottom up-processer
Udforskning og udnyttelse
Forretningsudvikling
Administrativ og entreprenant ledelse
Greiners fasemodel

KAPITEL 24 Ændring af organisationer
Forandring af organisationer
At fremme innovative aktiviteter
Ideskabelse
Opbygning af koalitioner
Realisering af ideer
Transfer og diffusion
Organisatorisk inerti
Barrierer for forandring af organisationer
Fortalere for og modstandere af forandring

KAPITEL 25 Team og teamroller
Team
Roller og kompetencer i et team
Teamroller i et innovationsprojektforløb
Ledelsesroller i et innovationsprojektforløb
Kompetencer i team og teamets netværk
Konflikttrappe og konfliktløsning i team

DEL 8 NATIONALE OMGIVELSER FOR INNOVATION
KAPITEL 26 Økonomisk velstand, innovation og entreprenørskab
Økonomisk velstand i et historisk perspektiv
Kondratievs bølger
Økonomisk velstand i et globalt perspektiv
Økonomisk velstand og betydningen af innovation og entreprenørskab
Afrunding på bogen

LITTERATURLISTE
STIKORD

Læs mere >

< Læs mindre

Vælg format
På lager
Udg. dato:
01. jul. 2012

ISBN:
9788757127546
Udgave: 1 Fag: Innovation Forlag: Praxis
536 , 25 kr.
429 , 00 kr.
Prisen er inkl. moms
Prisen er ekskl. moms

Praxis er en del af L&R Uddannelse, som er et af Danmarks største og førende læringshuse. Her finder du også Alinea, Akademisk, Plus, Ordblindetræning og GoTutor.

Modtag seneste nyt direkte i indbakken

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de seneste nyheder til dit fag og din uddannelse!

 

ja tak!

 
 
 
 
 
 
v1.0.0-prx

Jeg handler som

Privat

  • For privatkunder og studerende.
  • Du får vist priser inkl. moms.

Institution

  • For institutioner og virksomheder.
  • Du får vist priser ekskl. moms.
JEG HANDLER SOM
Privat
Institution