IndlæserVent venligst…
Indlæser
Del af forlagshuset Lindhardt og Ringhof

Praxis
Forlagshuset Lindhardt og Ringhof består af forlagene Lindhardt og Ringhof, Carlsen, undervisningsforlagene Alinea, Akademisk Forlag og Alfabeta samt det internationale, digitale forlag Saga. Besøg vores forlag herunder.

https://praxis.dk/
229 , 00 kr.
286 , 25 kr.
Anvendt Kemi 2

Anvendt Kemi 2

Anvendt kemi 2 er andet bind i Anvendt kemi-serien. Bogen dækker B-niveauet og arbejder målrettet med det, der karakteriserer den anvendte kemi: De materialer, den produktion og de kemiske teknologier, der er væsentlige i det moderne samfund.

Anvendt kemi 2 behandler kemisk ligevægt, reaktionshastighed, syntese og analyse samt organiske stoffer med oxygen og nitrogen. Opgaver og eksempler er integreret i teksten, og en række cases perspektiverer kernestoffet. Bogen er skrevet i et letlæseligt sprog uden at gå på kompromis med fagligheden.

Serien er oprindeligt skrevet til det tekniske gymnasium, HTX, men er efterfølgende tilpasset de andre gymnasiale uddannelser. Forfatteren underviser på HTX samt HF (VUC) i Horsens, og materialet til bogen er testet i undervisningen på begge uddannelser.

Nederst på siden finder du bogens ekstramaterialer.

Indhold

Indledning
Hvad laver en kemiker?
Og hvad så med denne bog?

1 Kemisk ligevægt
Kemisk ligevægt
Kunstigt fremstillet ammoniak
Reaktionsbrøk
Placering af ligevægten
Le Chateliers princip – indgreb i ligevægtssystemet
Tilsætning af stof
Trykændring
Temperatur
Endoterme og exoterme processer – begrebet entalpi
Fordelingsligevægte
Opløselighedsligevægte
Beregning på ligevægtssystemer
Case: Aggressivt vand

2 Reaktions-hastighed
Reaktionshastighed
Faktorer, der påvirker reaktionshastigheden
Stofferne, der reagerer
Temperaturen
Koncentration
Overfladen
Aktiveringsenergi – ikke alle sammenstød giver en reaktion
Katalyse
Enzymer – organiske katalysatorer
Case: Fra nanomaterialer til bioplast

3 Oxygenholdige organiske stoffer
Organisk kemi II
Mere om navngivning
Navngivningsregler
Reaktionsvillige radikaler
Isomeri
Kædeisomeri
Stillingsisomeri
Funktionsisomeri
Benzen
Alifatiske og aromatiske forbindelser
Navngivning
Polyaromatiske stoffer
Hydroxyforbindelser: Alkoholer og beslægtede stoffer
Phenoler
Alkoholers fysiske egenskaber
Alkoholers kemiske egenskaber
Polyoler
Primære, sekundære og tertiære alkoholer
Oxidation af alkoholer – Beckmanns blanding
Oxo-forbindelser
Tollens’ reagens
Sukkerstoffer: Aldoser og ketoser
Organiske syrer
Fedtsyrer
Aromatiske syrer
Ethere
Epoxider
Estere
Polyester
Case: DAKA I: Fra ko til brændstof

4 Nitrogenholdige organiske stoffer
Organisk kemi III – mere om isomeri
E/Z-isomeri
Spejlbilledisomeri
Thalidomid – en medicinal tragedie
Nitroforbindelser
Ammoniak
Aminer
Aminosyrer
Peptider
Amider
Polyamider
Amfetamin – narko, doping, eller medicin?

5 Syntese
Synteser
1.Valg af reaktion
2.Udførelse og optimering
3.Oprensning
4.Efterbehandling
Hovedpinepiller
Valg af reaktion
Optimering
Oprensning
Efterbehandling
Abrikosduft
Omgang med kemikalier
Mærkning af kemikalier
Case: DAKA II: Praktisk syntese-teknologi

6 Analyse
Titrering
Tyndtlagschromatografi (TLC)
Spektrofotometri
Gaschromatografi (GC)
Case: Mycotoksiner

Appendiks

Stikord

Forord

Dette andet bind i Anvendt kemi-serien fra juli 2011 dækker det meste af det stof, der traditionelt gennemgås i kemiundervisningen på andet år på HTX, hvor der ikke undervises på C-niveau alene, samt i forbindelse med det, der på HF og STX kendes som B-niveauet. Det har været målet, at den røde tråd fra bind 1, med vekselvirkning mellem praktiske eksempler og teoretisk stof, også her fremstår som en vigtig del af kemien.

Mange mennesker har hjulpet mig med denne bog. En stor tak til de mange elever, der i årets løb har givet mig mange konstruktive input til forbedrin­ger og justeringer i forhold til bind 1. En særlig tak skylder jeg især Tho­mas, Nico, Ashkan, Tahmina, Sissel og Caroline, der alle (og uden tvang) lod sig fotografere og nu optræder her i bogen. Også tak til mine kolleger på såvel Horsens HF & VUC samt Horsens Tekniske Gymnasium, og spe­cielt til Laila Knudsen og Søren Hansen, som har givet gode råd i faglige spørgsmål til forskellige emner i bogen. Igen i dette bind har Peter Müller været en god hjælp, når det gælder arbejdet med det praktiske apparatur. En række specialister inden for forskellige fagområder har leveret cases fra ”den virkelige verden”, og også disse forfattere skal herfra have en stor tak for deres respektive bidrag.

Endelig skal Knud Ole Reffstrup heller ikke glemmes. Hans grundige og konstruktive kritik ved gennemlæsningen af bogen har givet mange for­bedringer af teksten og luget mange fejl ud. De fejl, der stadig måtte være, står dog helt for min regning. Sidst, men ikke mindst skal min familie også nævnes. Tak til jer for stor tålmodighed og opbakning for projektet.

I 2. udgave fra maj 2015 er der foretaget rettelser, ligesom denne 3. udgave er kritisk gennemgået og redaktionelt tilrettet for småfejl, inkonsistenser og lign. Den er ligesom Anvendt kemi 1 tilpasset den nye reform. Teksten er udbygget flere steder, bl.a. med tilføjelsen af et afsnit om fordelings- og op­løselighedsligevægte, mens acetylsalicylsyre-syntesen er udvidet. Endelig er bogen blevet opdateret med et lidt strammere layout.

Horsens, april 2019

Flemming Fischer

Læs mere >

< Læs mindre

  "Selv om bogen er systematisk opbygget, mener jeg, at det er en bog, som vi bør være opmærksomme på i STX."
  Gymnasieskolen
  På lager
  Udg. dato:
  01. jul. 2019

  ISBN:
  9788757129588
  Udgave: 3 Fag: Kemi, Naturvidenskabelig faggruppe Niveau: B Forlag: Praxis
  286 , 25 kr.
  229 , 00 kr.
  Prisen er inkl. moms
  Prisen er ekskl. moms
   "Selv om bogen er systematisk opbygget, mener jeg, at det er en bog, som vi bør være opmærksomme på i STX."
   Gymnasieskolen
   Feltgruppe

   Praxis er en del af L&R Uddannelse, som er et af Danmarks største og førende læringshuse. Her finder du også Alinea, Akademisk, Plus, Ordblindetræning og GoTutor.

   Modtag seneste nyt direkte i indbakken

    

   Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de seneste nyheder til dit fag og din uddannelse!

    

   ja tak!

    
    
    
    
    
    
   v1.0.0-prx

   Jeg handler som

   Privat

   • For privatkunder og studerende.
   • Du får vist priser inkl. moms.

   Institution

   • For institutioner og virksomheder.
   • Du får vist priser ekskl. moms.
   JEG HANDLER SOM
   Privat
   Institution