IndlæserVent venligst…
Indlæser
Del af forlagshuset Lindhardt og Ringhof

Praxis
Forlagshuset Lindhardt og Ringhof består af forlagene Lindhardt og Ringhof, Carlsen, undervisningsforlagene Alinea, Akademisk Forlag og Alfabeta samt det internationale, digitale forlag Saga. Besøg vores forlag herunder.

https://praxis.dk/
634 , 00 kr.
792 , 50 kr.
Kloakmesterarbejde

Kloakmesterarbejde

En håndbog

I Kloakmesterarbejde – en håndbog findes detaljerede beskrivelser af alle almindeligt forekommende opgaver inden for kloakeringsområdet, og dens anvisninger sikrer den fagligt korrekte udførelse i henhold til gældende regler. Håndbogen er rigt illustreret og indeholder mange eksempler, skemaer og tabeller.

Håndbogen henvender sig først og fremmest til anlægsstruktører og til dem, der forbereder sig til at aflægge kloakmesterprøven. Også rådgivende ingeniører, tekniske forvaltninger og autoriserede kloakmestervirksomheder kan få stor nytte af håndbogen.

Indhold

1. Afløbssystemer
Det begyndte med dårlig hygiejne
Udviklingen af afløbssystemet
Udviklingen af ledningsmaterialer
Afløbssystemets opbygning
Andre kloakeringsprincipper
Regnvandsanlæg
Andre toiletanlæg

2. Projektering af afløbsinstallationer
Projektmateriale
Forundersøgelse
Planlægning
Tilslutningsforhold
Projektering af afløbsinstallationer
Faldfordeling og faldændringer
Projektering af dræninstallationer
Tegningsmateriale
Signaturer på afløbstegninger
Afløbstekniske forkortelser
Fald og koter
Standardløsninger og fuldstændige afløbsinstallationer
Særlige byggedele

3. Dimensionering
Det teoretiske grundlag
Praktisk rørhydraulik
Vandføring
Funktionskrav i henhold til DS 432
Afløbsstrømme
Regnvandsstrøm
Dimensionering af afløbsledninger
Regnvandsledninger
Fællesledninger
Drænledninger
Ledninger med pumpede afløbsstrømme
Praktisk ledningsdimensionering iht. DS 432

4. Bygning af afløbsinstallationer
Planlægning
Afsætning
Jordbunds- og grundvandsforhold
Vand og tørholdelse
Etablering af ledningsgrav
Bygning af afløbsanlæg

5. Krav til afløbsmaterialer
Afløbsmaterialer historisk set
Kriterier for valg af materialer
Generelle materialeegenskaber
Materiale- og produktkontrol
Komponenter
Materialer og komponenter til afløbsinstallationer
Brønde
Særlige formstykker

6. Rensning af regn- og spildevand
Lovgrundlag
Spildevandstyper
Spildevandsbortskaffelse
Rensning af spildevand
Rensning af regnvand

7. Kloakering i det åbne land og lokal afvanding af regnvand
Administrative forhold
Spildevandsanlæg i det åbne land
Biologisk sandfilteranlæg
Rodzoneanlæg
Hybridanlæg
Kloakering med tryksatte systemer
Spildevandsanlæg med afløb til samletank
Vaskepladser
Klorholdigt spildevand
Spildevand fra mælkerum
Renovering af spildevandsanlæg
Afstandskrav
LAR - Lokal Afvanding af Regnvand

8. Kloakering i landbruget
Generelt
Autoriseret kloakmesterarbejde
Spildevandstyper
Lokalisering af husdyrbrug
Spildevand fra avls- og driftsbygninger
Vaskepladser til landbrugsmaskiner
Afløb og gulve i tankrum og malkestalde
Tag- og overfladevand
Møddinger og ensilagepladser
Gylleanlæg
Kildeseparation
At-anvisning

9. Udskilleranlæg til olie, benzin og fedt
Generelt om udskilleranlæg
Olie- og benzinudskilleranlæg
Slam- og sandfang
Prøveudtagningsbrønd
Magasinbrønd
Udskilleranlæg til specielle forhold
Udskilleranlæg til regnvand
Fedtudskilleranlæg
Dimensionering af udskilleranlæg
Dimensionering af fedtudskillere
Bestemmelse af den dimensionsgivende spildevandsstrøm
Dimensionering af slamfang
Eksempler på dimensionering af fedtudskillere

10. Sikring mod opstemning - pumpeanlæg, højvandslukker og eltilslutninger
Pumper - historisk set
Spildevandspumper
Pumpers opbygning og funktion
Vedligeholdelse af pumpeanlæg
Dimensionering af pumpeanlæg
Højvandslukker
El-tilslutninger af pumper og højvandslukker

11. Renovering af afløbssystemer
Forundersøgelser
Krav til anlægget efter renovering
Renovering

12. Kvalitetssikring i autoriserede virksomheder

13. Drift og vedligeholdelse af afløbsanlæg
Lovkrav
Brugervejledning
Driftsvejledning
Afløbsanlæg i landbrug
Vedligeholdelsesvejledning - forebyggende vedligeholdelse
Afhjælpning af driftsforstyrrelser
Sikkerhedsforanstaltninger

14. Sikkerhed og arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven
Anmeldelser og tilladelser
Arbejdsbeskrivelse
Sundhedsfare
Uheld
Erhvervssygdomme
Arbejdspladsvurdering, APV
Strategi for et bedre arbejdsmiljø
Rygepolitik
Regler om arbejdsmiljø

15. Det lovmæssige grundlag
Byggeriets retskilder
Entrepriseret og ansvarsforhold
Servitutter og tinglysning

Stikord

Forord

Forord 8. udgave

I Kloakmesterarbejde – en håndbog findes detaljerede beskrivelser af alle almindeligt forekommende arbejdsopgaver inden for autoriseret kloakmesterarbejde, og bogens anvisninger sikrer en faglig korrekt udførelse i henhold til gældende love, normer og regler.

Håndbogen henvender sig til autoriserede kloakmestervirksomheder, rådgivende ingeniører og tekniske forvaltninger, men er også et meget nyttigt opslagsværk for kloakrørlæggere, anlægsstruktører m.fl., som forbereder sig til at aflægge kloakmestereksamen og efterfølgende fungere som fagligt ansvarlig i en autoriseret kloakmestervirksomhed.

Kloakmesterarbejde – en håndbog er rigt illustreret og spækket med figurer, tabeller og eksempler, der giver et solidt overblik over kloakeringsområdet.

I 8. udgave af Kloakmesterarbejde – en håndbog er indholdet i alle kapitler opdateret i henhold til gældende lovgivning, normer og anvisninger. Især i disse kapitler er der foretaget væsentlig, indholdsmæssig revision:

Kapitel 2, Projektering af afløbsinstallationer.
Kapitel 5, Krav til afløbsmaterialer.
Kapitel 7, Kloakering i det åbne land og lokal afvanding af regnvand.
Kapitel 12, Kvalitetssikring i autoriserede virksomheder.

I kapitel 2 er der indskrevet et nyt afsnit om langsgående ledningers placering ift. fundamenter. Afsnittet erstatter tidligere indhold om samme emne. I den sammenhæng er en del illustrationer udgået og erstattet af nye. De nye illustrationer kan umiddelbart anvendes ved arbejder under hensyntagen til geoteknisk kategori 1, omhandlende forhold til fundamenter ved projektering og udførelse af små og simple konstruktioner/ udgravninger over grundvandsspejlet og med ubetydelig risiko for skader på mennesker og værdier.

Kapitel 5 er opdateret, så indholdet matcher Bygningsreglementets gældende bestemmelser om førstegangsafprøvning af produkter, når de indgår i vand- og afløbsinstallationer.

I kapitel 7 er der tilføjet et nyt afsnit om Sikkerhedsstyrelsens tolkning af, hvilke typer LAR-anlæg og nedsivningsanlæg til regnvand, der er omfattet af autorisationsloven.

I kapitel 12 er teksten ajourført til aktuel, fagfaglig terminologi.

Entreprenørbranchens Forlagsfond takker følgende faglærere for arbejdet med opdateringen:

Lars Gotfredsen, AMU-Fyn

Ole Ingemann Nielsen, AMU-Fyn

Entreprenørbranchens Forlagsfond
Juni 2017

Læs mere >

< Læs mindre

På lager
Udg. dato:
01. jul. 2017

ISBN:
9788770825542
Udgave: 8 Fag: Kloakmester Uddannelse: AMU Forlag: Praxis Redaktør: Heidi Parsberg Madsen
792 , 50 kr.
634 , 00 kr.
Prisen er inkl. moms
Prisen er ekskl. moms

Praxis er en del af L&R Uddannelse, som er et af Danmarks største og førende læringshuse. Her finder du også Alinea, Akademisk, moxis, Plus, Ordblindetræning og GoTutor.

Modtag seneste nyt direkte i indbakken

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de seneste nyheder til dit fag og din uddannelse!

 

ja tak!

 
 
 
 
 
 
v1.0.0-prx
Praxis

Køb læremidler og find Masterclasses mm.

Fortsæt som:

Privat

For privatkunder og studerende.

Du får vist priser inkl. moms.

Fortsæt som privat
Institurion

For institutioner og virksomheder.

Du får vist priser ekskl. moms.

Fortsæt som institution

Tilgå dine onlinematerialer

PraxisOnlineImage Gå til praxisOnline
JEG HANDLER SOM
Privat
Institution