Danskuddannelser (305)
Tilpas udvalg
IndlæserVent venligst…
Indlæser
Serie
I hæfte 1 arbejder kursister med at overføre informationer og udfylde diverse skemaer og blanketter i et enkelt sprog. De genrer, man arbejder med er:...

I hæfte 1 arbejder kursister med at overføre informationer og udfylde diverse skemaer og blanketter i et enkelt sprog. De genrer, man arbejder med er: formelle samt uformelle henvendelser i form af fx sms,  e-mail, postkort, beskeder samt enkle opslag. Hæftet henvender sig derfor primært til Danskuddannelse 2, fra slut modul 2 til første halvdel af modul 4.

I hæfte 2 arbejder kursisterne med at kunne beskrive, at give faktuelle oplysninger, fortælle, stille og besvare spørgsmål, at kunne referere til spørgsmål samt at kunne udtrykke meninger og argumentere. De genrer, man arbejder med er: opslag og annoncer, korte formelle beskeder og henvendelser (fx invitationer og lykønskninger) samt formelle/uformelle breve og e-mails. Hæftet henvender sig altså til Danskuddannelse 2, modul 4 til 6, samt Danskuddannelse 3, modul 2 til 3.

Serie
5 første emner, 5 emner og 5 nye emner er alle til Danskuddannelse 2 modul 1-4. I alle tre bøger arbejdes der med emnebaseret projektarbejde. Emnerne...

5 første emner, 5 emner og 5 nye emner er alle til Danskuddannelse 2 modul 1-4.

I alle tre bøger arbejdes der med emnebaseret projektarbejde. Emnerne er:

 • Mig
 • Rutiner
 • Hjemland
 • Sprogskole
 • Venner
 • Familie
 • Rejser
 • Uddannelse
 • Arbejde
 • Bolig,
 • Hverdag
 • Lokalområde
 • Sundhed
 • Fester
 • Miljø.
Serie
Aktivt dansk er en lærebog for studerende, der gerne vil lære et mundret og grammatisk korrekt dansk på kort tid. Bogen kan bruges i undervisningen p...

Aktivt dansk er en lærebog for studerende, der gerne vil lære et mundret og grammatisk korrekt dansk på kort tid.

Bogen kan bruges i undervisningen på DU 3, modul 1 og 2, i begynderundervisning for udenlandske studerende i Danmark og til studerende, der har dansk som fremmedsprog i udlandet. Aktivt dansk egner sig til brug i begyndelsen af et undervisningsforløb og til at genopfriske det grundlæggende ordforråd og de vigtigste grammatiske strukturer hos studerende, der har haft dansk i et par måneder.

Materialet fokuserer på, at de studerende opnår en generel kommunikativ kompetence: lærer at beskrive, diskutere og sige, hvad de mener. Aktivt dansk er både en indføring i mundtligt og skriftligt dansk. Bogens øvelser tager udgangspunkt i en række situationer, der handler om danskere og deres hverdag. Dermed får de studerende indblik i danske forhold samtidig med, at de lærer sproget.

Grammatik og ordlister på engelsk, tysk, russisk...
Til Aktivt dansk  findes grammatik og ordlister på engelsk, tysk, ungarsk, russisk og tyrkisk.

Aktivt dansk er opdateret, så sprogets udvikling er indarbejdet i den nye udgave. Værtshuset er blevet skiftet ud med cafeen, jazzballetten er blevet afløst af aerobics, mobiltelefonen, cd'en og computeren er blevet indført, og der er dukket personer op, der spiser "cookies" og drikker "cappuccino".

Serie
Alfabetas grammatik er en lærebog i grundlæggende dansk grammatik. Den henvender sig til alle, der har behov for at lære dansk som andetsprog - eller ...

Alfabetas grammatik er en lærebog i grundlæggende dansk grammatik. Den henvender sig til alle, der har behov for at lære dansk som andetsprog - eller bare ønsker at genopfriske dansk grammatik. Bogen kan følge den enkelte kursist gennem hele undervivningsforløbet, men dækker også den selvstuderendes behov.

Alfabetas grammatik består af to dele: ordklasser og syntaks, som forklares i enkle paragraffer og belyses med eksempler.

Grundbogen retter sig mod danskuddannelse 2 og 3 fra modul 1, samt mod FVU- og VUC-området. Men kan også bruges i folkeskolens ældste klasser.

Til grundbogen er der udarbejdet en serie øvehæfter, udviklet af tre erfarne sproglærere.

Hvert hæfte indeholder øvelser inden for den grundlæggende danske grammatik udformet sådan, at de svarer til kravene for danskuddannelsernes moduler.

Serie
Basisgrammatikken er både en begyndergrammatik for skolevante elever og en grammatikbog for ikke-skolevante elever, som har nået et passende niveau. S...

Basisgrammatikken er både en begyndergrammatik for skolevante elever og en grammatikbog for ikke-skolevante elever, som har nået et passende niveau.

Serien Basisgrammatikken består af en grundbog af samme navn, de tre arbejdshæfter Parat Start og et løsningshæfte.

Serie
Bliv klar til prøve i dansk er til kursister, der skal til prøve i hhv. dansk 1, 2 og 3. Bøgerne forbereder kursisterne på de forskellige opgaver, de ...

Bliv klar til prøve i dansk er til kursister, der skal til prøve i hhv. dansk 1, 2 og 3.

Bøgerne forbereder kursisterne på de forskellige opgaver, de møder inden for læsning, skrivning og mundtlig kommunikation.

I bøgernes kapitler lærer kursisterne om prøvens forskellige tekst- og opgavetyper, og de lærer at bruge de rigtige strategier og teknikker til at løse opgaverne.

Hvert trin i serien består af en grundbog, et indstik med gode råd og strategier og en lærervejledning.

Serie
Duet er et grundbogsmateriale til undervisning af kursister med dansk som andetsprog. Materialet dækker alle moduler på DU1. Duet støtter og motiverer...

Duet er et grundbogsmateriale til undervisning af kursister med dansk som andetsprog. Materialet dækker alle moduler på DU1.

Duet støtter og motiverer kursisterne til at blive mere selvhjulpne og aktive i læreprocessen. Brugen af flere forskellige medier giver underviseren mulighed for at differentiere undervisningen og sikrer samtidig, at hver kursist kan arbejde selvstændigt og i eget tempo.

Materialet til hvert trin består af en grundbog (inkl. lyd) og en lærervejledning med kopiark, ekstraopgaver og modultest til grundbogens kapitler. Derudover findes der et alfabethæfte, bogstavkort og film.

Serie
Fokus er et grundbogsmateriale til begynderundervisningen i dansk som andetsprog for voksne. Materialet dækker alle moduler på Danskuddannelse 2. Det...

Fokus er et grundbogsmateriale til begynderundervisningen i dansk som andetsprog for voksne. Materialet dækker alle moduler på Danskuddannelse 2.

Det overordnede mål med materialet er, at kursisterne opbygger en så bred kommunikativ kompetence som muligt, samtidig med at de opnår begyndende indsigt i danske kultur- og samfundsforhold.

Til alle grundbøger er der udviklet ekstraopgaver, hvor eleverne kan arbejde selvstændigt og i eget tempo. Ekstramaterialerne understøtter arbejdet med grundbogen i klassen og giver mulighed for differentiering og en mere fleksibel sprogundervisning.

Serie
Greyline er titler, som kan benyttes til frilæsning, temalæsning og emnearbejde om f.eks. demokrati, medborgerskab, historiske emner og socialrealisme...

Greyline er titler, som kan benyttes til frilæsning, temalæsning og emnearbejde om f.eks. demokrati, medborgerskab, historiske emner og socialrealisme.

Serien er udviklet til elever i udskolingen, til kursister på sprogskolerne og til voksne, der har brug for litteratur med relevante emner, som samtidig er læseteknisk lette.

Serie
Krimi-let er en serie lette romaner med alle genrens ingredienser – til alle der elsker et godt gys og nervepirrende spænding. Snyd, bedrag, intriger ...

Krimi-let er en serie lette romaner med alle genrens ingredienser – til alle der elsker et godt gys og nervepirrende spænding.

Snyd, bedrag, intriger og mord er bare nogle af temaerne i Krimi-let-serien. Helte, skurke og menigmænd optræder i bøgerne, der er skrevet i et letflydende sprog. Emnerne er nutidige og aktuelle eller hentet fra Danmarks historie.

Serie
Lette klassikere er en serie læsepædagogisk bearbejdede udgaver af kendte og populære bøger. Serien henvender sig til læsesvage unge og voksne, der fi...

Lette klassikere er en serie læsepædagogisk bearbejdede udgaver af kendte og populære bøger. Serien henvender sig til læsesvage unge og voksne, der finder originaludgaverne uoverkommelige eller svære at læse, men som gerne vil have en god læseoplevelse.

Der findes opgaver til mange af titlerne i serien.

Serie
Læseværkstedet tilbyder et stort udvalg af frilæsningsbøger til unge og voksne, der har svært ved at læse. Bøgerne er overskuelige, og emnerne er udva...

Læseværkstedet tilbyder et stort udvalg af frilæsningsbøger til unge og voksne, der har svært ved at læse. Bøgerne er overskuelige, og emnerne er udvalgt, så de er relevante for målgruppen. Størstedelen af bøgerne er fiktion, andre er bibliografier, og nogle er inspireret af virkelige hændelser. Der findes opgaver til de fleste titler i serien.

Serien er inddelt i fire niveauer:

 • Rødt niveau (lix 7-10)
 • Grønt niveau (lix 13)
 • Gult niveau (lix 20)
 • Blåt niveau (lix 25-30).

Sider

Side 1 af 2