Alle titler og serier (1228)
Tilpas udvalg
Vælg kategori

Vælg niveau

Alle

Alle
Tilpas udvalg
IndlæserVent venligst…
Indlæser
Serie
Læseværkstedet tilbyder et stort udvalg af frilæsningsbøger til unge og voksne, der har svært ved at læse. Bøgerne er overskuelige, og emnerne er udva...

Læseværkstedet tilbyder et stort udvalg af frilæsningsbøger til unge og voksne, der har svært ved at læse. Bøgerne er overskuelige, og emnerne er udvalgt, så de er relevante for målgruppen. Størstedelen af bøgerne er fiktion, andre er bibliografier, og nogle er inspireret af virkelige hændelser. Der findes opgaver til de fleste titler i serien.

Serien er inddelt i fire niveauer:

 • Rødt niveau (lix 7-10)
 • Grønt niveau (lix 13)
 • Gult niveau (lix 20)
 • Blåt niveau (lix 25-30).
Digital

Dette er den elektroniske bogpakke til lærere på mureruddannelsen. 

Bogpakken aktiveres og tilgås fra praxisOnline. Bemærk, at man skal have et aktivt UNI-Login, da der er tale om en pakke, som er sammensat og prissat specielt til lærere på mureruddannelsen. 

Bogpakken indeholder: 

Adgangen til bogpakken er tidsbegrænset til 4 år. 

Kontakt kundeservice for at købe bogpakken til lærere.

Digital

Ombord er et digitalt undervisningsmateriale, der dækker alle fire trin til FVU-dansk, men med et særligt fokus på kursister med dansk som andetsprog.

Ombord er digitale forløb, hvor alt er samlet ét sted på praxisOnline. Det henvender sig således både til kursister på kurser med fysisk fremmøde og til de kursister, der har brug for mere fleksible undervisningsformater, fx blended learning eller ren onlineundervisning.

Alle fire forløb indeholder opgaver inden for forskellige emner, som alle tager udgangspunkt i autentiske tekster og hjemmesider. Enkelte emner går igen på tværs af trin, og materialet tilgodeser dermed også undervisningshold med behov for differentiering. Alle emner består af et klassesæt med opgaver til print, onlineopgaver til læsning og skrivning samt ekstraopgaver. Alle opgaver kan løses ved fysisk fremmøde, men onlineopgaverne egner sig især til hjemmearbejde, mens opgaverne i klassesættene lægger op til samarbejde med en eller flere medkursister i klassen. Derudover er der en hel sektion dedikeret til diktater, der er indtalt, således at kursisterne kan træne dem i eget tempo.

Lærervejledning, undervisningseksemplificeringer og andre oversigter er ligeledes inkluderet i forløbet, såvel som der er lærertip til de forskellige sektioner undervejs.

 

Trin 1.-Trin 4.
Serie
Ordbøgerne er udviklet til brug i danskundervisningen på sprogskoler og til generel sprogtilegnelse for nye borgere i Danmark. Ordlisterne er udarbej...

Ordbøgerne er udviklet til brug i danskundervisningen på sprogskoler og til generel sprogtilegnelse for nye borgere i Danmark.

Ordlisterne er udarbejdet med afsæt i ordlister fra Dansk Flygtningehjælp. Der er forklaringer på de danske ords forskellige betydninger med mange eksempler, og ordbøgerne har særligt fokus på det sprog, som er nødvendigt for at kunne skabe sig i hverdag i Danmark.

Med disse ordbøger kan kvaliteten i danskundervisningen øges, idet timerne i klassen kan koncentreres om undervisningen og ikke sinkes af omstændelige ordforklaringer.

Serie
Faglige begreber spiller en central rolle i såvel professionernes uddannelsesbekendtgørelser som i deres praksis og er på denne vis med til at definer...

Faglige begreber spiller en central rolle i såvel professionernes uddannelsesbekendtgørelser som i deres praksis og er på denne vis med til at definere de enkelte professioners faglighed og selvforståelse. Med begreberne organiserer, kategoriserer, analyserer og forklarer vi praksis. Begreber former vores ‘blikke’, idet de er med til at bestemme, hvad vi får øje på, hvad vi ikke ser – og hvordan vi handler. Derfor skal begreber omgås med omhu.

I serien Professionernes begreber har vi bedt forskere, som besidder både indsigt og overblik til at videregive en forståelse af professionsrelevante begreber, som giver læseren mulighed for at orientere sig i, hvad de omfatter, hvad de medfører, og hvilket tankemæssigt grundlag de er funderet på.

Bøgerne i serien henvender sig til kommende og erfarne pædagoger, lærere, socialrådgivere eller sundhedsprofessionelle. Nogle sigter bredt og er relevante for dem alle, mens andre fortrinsvis er målrettet nogle få. Med denne orientering er det håbet, at udgivelserne ikke blot kan støtte den faglige dialog inden for de enkelte professioner, men også på tværs af disse og således nære et fælles sprog om praksis.

Serie
Puls er et grundbogsmateriale til de tre første moduler på DU 3. Der er lagt vægt på, at kursisterne i arbejdet med bøgerne får mulighed for at indgå ...

Puls er et grundbogsmateriale til de tre første moduler på DU 3. Der er lagt vægt på, at kursisterne i arbejdet med bøgerne får mulighed for at indgå i meningsfuld kommunikation og for at bruge sproget aktivt i interaktion med andre.

For at undgå, at kursisterne kommer til at tale ’fl ydende forkert’, har Puls hele tiden sideløbende fokus på udtale og grammatik – enten integreret i de enkelte opgaver eller som deciderede udtaleopgaver og grammatikopgaver. Ud over et væld af forskellige opgavetyper indeholder Puls også sjove og afvekslende quizzer og spil.

Emnerne giver kursisterne viden om det danske samfund og forbereder dem til modultest.

Interaktivt website
Både Puls 1 og Puls 2 købes med et interaktivt website tilknyttet med bl.a.:

 • Ekstraopgaver
 • Billedserier
 • Dialoger
 • Lytteforståelse
 • Lyd, grammatik og ekstra ordforråd.

De mange forskellige opgavetyper og i alt over 400 selvrettende øvelser (lytte, læse, skrive og udtale) samt en selvrettende test efter hvert kapitel kan bruges i klassen som supplement til grundbøgerne. Du er desuden sikret en diff erentieret undervisning samt masser af indhold til de kursister, der har lyst til at øve sig og træne deres dansk hjemme.

Blended Learning og fl eksibilitet:

Puls 1 og Puls 2 er også særdeles velegnet til:

 • Blended Learning, dvs. en kombination af tilstedeværelse og ansigt-tilansigt-undervisning, og til selvstudium og e-learning
 • Kursister, der gerne vil lære dansk hurtigt, men ikke har tid til at komme til undervisning fl ere gange om ugen. Materialet er tilrettelagt med en fl eksibilitet, der gør, at kursister med en travl hverdag pga. arbejde, studier, rejser kan arbejde med materialet.

Man bruger bogen i klasseundervisningen og via websitet derhjemme.

Cooperative Learning
I alle tre Puls-bøger er der inddraget nogle af Spencer Kagans Cooperative Learning-strukturer, der involverer alle aktivt på samme tid, og som giver rig mulighed for at ytre sig i relevante og vedkommende diskussioner.

Serie
På sporet af historien er en pædagogisk gennemtænkt og anvendelsesorienteret serie, der henvender sig til gymnasiets historieundervisning. Bøgerne i ...

På sporet af historien er en pædagogisk gennemtænkt og anvendelsesorienteret serie, der henvender sig til gymnasiets historieundervisning.

Bøgerne i serien er lige til at gå til: Alle bøger er bygget op som let tilgængelige undervisningsforløb, hvor hvert kapitel indeholder materiale til ét undervisningsmodul med tekst og kilder. I starten af kapitlerne er der forslag til, hvordan eleverne kan forberede sig hjemmefra.

Til slut præsenteres en rig variation af opgaver og idéer til, hvordan man kan arbejde videre med alle kapitlerne, herunder forslag til forløbsplaner.

På sporet af historien har sit eget website, hvor der er ekstramateriale til alle bøger i serien: prx.dk/paasporet.

Digital

Sikkerhedsbestemmelser ved arbejde er en onlineportal til hele virksomheden, der giver det totale overblik over arbejdsmiljøloven og øvrige bestemmelser på sikkerhedsområdet.

Med et abonnement på Sikkerhedsbestemmelser ved arbejde finder du det, du søger, med ganske få klik enten ved hjælp af søgefunktionen eller ved at gå ind på det relevante område i menuen. Det er hurtigt, nemt og brugervenligt.

Læs mere om materialets indhold nederst på siden.

Serie
Skriv godt - skriv i genrer og Skriv godt - i flere genrer er to materialer, der henvender sig til unge voksne, som modtager danskundervisning på G- o...

Skriv godt - skriv i genrer og Skriv godt - i flere genrer er to materialer, der henvender sig til unge voksne, som modtager danskundervisning på G- og FED-niveau på FGU og VUC.

Serie
*Staveprofilen i NY udgave!* Staveprofilen er et stavesystem for unge og voksne med stavevanskeligheder. Systemet består af 5 hæfter...

*Staveprofilen i NY udgave!*

Staveprofilen er et stavesystem for unge og voksne med stavevanskeligheder. Systemet består af 5 hæfter med stigende sværhedsgrad. Hvis man ønsker flere opgaver efter hæfte 5, kan man bruge hæftet "Stavefejlenes Top 10" eller prøve quizzerne på nettet.

Staveprofilen bygger på den teori at staveindlæring foregår i trin. Hvis et trin er mangelfuldt indlært eller måske endda sprunget over, vil der opstå problemer i forbindelse med næste trin. Den nye udgave af Staveprofilen fastholder denne bagvedliggende tanke, men er opdateret og moderniseret, både hvad form og indhold angår.

Et forløb med Staveprofilen følger et overskueligt og enkelt mønster:

 • Start med at tage den indledende test, som du finder på alfabetadigital.dk
 • Arbejd med det hæfte, som testen viser, passer til dit niveau.
 • Gå til ekstraopgaverne på Opgaveportalen (opgaver.alfabetadigital.dk) og tjek om det gennemarbejdede hæfte er indlært.
 • Fortsæt med næste hæfte.

Staveprofilens hæfter er oprindeligt tiltænkt kursister på voksenuddannelserne FVU og AVU. Men materialet har også vist sig at være en god hjælp i undervisningen på sprogskoler.

Digital

Dette er den elektroniske bogpakke til lærere på struktør- og brolæggeruddannelsen. 

Bogpakken aktiveres og tilgås fra praxisOnline. Bemærk, at man skal have et aktivt UNI-Login, da der er tale om en pakke, som er sammensat og prissat specielt til lærere på mureruddannelsen. 

Bogpakken indeholder: 

Adgangen til bogpakken er tidsbegrænset til 4 år. 

Kontakt kundeservice for at købe bogpakken til lærere.

Digital

Dette er den elektroniske bogpakke til lærere på træfagenes byggeuddannelse.

Bogpakken indeholder ikke adgang til udgivelser fra Træinformation. Ønskes adgang til bogpakken med udgivelser fra Træinformation så se venligst Tømrerfagets webbogpakke 2022, Lærer, Inkl. udgivelser fra Træinformation.

Bogpakken aktiveres og tilgås fra praxisOnline. Bemærk, at man skal have et aktivt UNI-Login, da der er tale om en pakke, som er sammensat og prissat specielt til lærere på træfagenes byggeuddannelse. 

Bogpakken indeholder: 

Adgangen til bogpakken er tidsbegrænset til 4 år.

Kontakt kundeservice for at købe bogpakken til lærere.

Sider

Side 4 af 5