IndlæserVent venligst…
Indlæser
Del af forlagshuset Lindhardt og Ringhof

Praxis
Forlagshuset Lindhardt og Ringhof består af forlagene Lindhardt og Ringhof, Carlsen, undervisningsforlagene Alinea, Akademisk Forlag og Alfabeta samt det internationale, digitale forlag Saga. Besøg vores forlag herunder.

https://praxis.dk/
279 , 20 kr.
349 , 00 kr.
Vor tids retorik

Vor tids retorik

indføring i moderne retorisk teori og metode

Vor tids retorik er en klar, levende og grundig indføring i moderne retorisk teori og metode. Den behandler retorikken i mediesamfundet og samtidens retoriske situationer, og den beskriver hvordan man kan forstå og studere retoriske fænomener i vor tid.

Ved hjælp af eksempler fra dansk og international offentlighed og populærkultur præsenterer Jens E. Kjeldsen centrale retoriske teorier, emner og perspektiver på kommunikation. Bogen er den første på dansk som med vægt på mediesamfundet og det multimodale giver en samlet redegørelse over særligt nyttige metoder til at studere retorik i vor tid. Retorikken findes nemlig ikke kun i taler, men også i reklamer, fotografier, levende billeder og i online medier.

Vor tids retorik diskuterer retorikkens egenart og beskriver feltets vigtigste teorier og begreber. Bogen placerer retorikken som en vigtig samfundsskabende kraft som vi i fællesskab behandler og bearbejder påtrængende sager, sociale relationer og identitet med.

Vor tids retorik er især relevant for studerende i retorik, medie- og kommunikationsfag, men vil også være et nyttigt værktøj for alle som studerer eller arbejder med ledelse, påvirkning, markedsføring og reklame.

Se et uddrag fra bogen ved at klikke på 'Læseprøve' over forsidebilledet.

Indhold

Forord

Introduktion

Hvad er retorik?
Verbalsprog eller generel symbolsk kommunikation
Snæver eller bred persuasio
Effektiv overtalelse eller etisk kommunikation
Pragmatisk konstruktion eller filosofisk dekonstruktion
Sprogfilosofi eller empirisk og normativ videnskab
Retorik er hensigtsbestemt kommunikation som søger en virkning

Situationen
En ny retorik og den antikke arv
Mediesamfundet – den nye retoriske arena
Vor tids retorik
Intimisering og opmærksomhed på etos
Den multimodale orientering
Fragmentering
Retorik er situationalitet – rigtige ord til rigtig tid
Kairos og aptum
Det korrekte, det nyttige og det effektive
Den retoriske situation
Påtrængende problemer
Retorisk publikum
Lydhørhed over for påtrængende problemer
Retoriske vilkår
Passende respons
Situationens livscyklus
Skaber situationen talen – eller taleren situationen?
Retorisk genreteori
Genrer er typificerede handlinger
Genrer som retoriske vilkår
Genrer som vilkår for produktion
Genrer som vilkår for reception
Genrer som udgangspunkt for kritik og analyse

Afsenderen
Etos – traditionel og moderne
Forstandighed, karakter og velvilje
Autenticitet
Person eller sag
Etos forandrer sig
Etos og logos hænger sammen
Empirisk forskning i troværdighed
Den situationelle udfordring for eksperimentel forskning

Sagen og argumentationen
Topoi og loci
Strukturelle topoi
Medietopoi og framing
Formale topoi og argumentationsskemaer
Indholdsmæssige topoi – loci communes
Logik, enthymem og argumentation
Enthymemet
Argumentativt og stilistisk enthymem
Stephen Toulmins teori om praktisk argumentation
Model, kæde og hierarki
Feltafhængige og feltuafhængige argumenter
Argumentation er handlinger, ikke tekster

Ordene
Troper og figurer
Mestertroper
Reklamens tropologi
Retorikken gør noget med ordene
Moderne litteraturvidenskabelig retorik
Retorikken som symbolsk handling
Dramatisme og narratologi
Retorik som studiet af misforståelser
Tre problematiske opfattelser af sprog og betydning
Ord har hverken én rigtig betydning eller én korrekt brug
Ordene giver liv til hinanden
Metaforteorier og dekonstruktion
Dekonstruktiv nyretorik
En ikke-retorisk nyretorik
Hjernen er metaforisk: kognitiv semantik
Metonymisk og metaforisk indramning af krigshandlinger

Multimodal og visuel retorik
Visuel retorik som forskningsområde
Visuelle troper og figurer
Retorikkens byggeklodser: semiotiske tegn
Billeders retorik: sprog og hændelse
Retoriske affordancer i billeder
Billeders retoriske funktioner

Modtageren
Reception af retorik
Patos, emotioner og karaktertræk
Følelsernes fornuft – fornuftens følelser
Modtagers kulturelle tilhørighed, gruppetilhørighed og karaktertræk
Modtagers holdning og position
Politisk standpunkt
Engagement og vigtighed
Teorier om retorisk publikum
Chaïm Perelmans tre publikummer
Persona-teorier og konstitutive publikumsteorier

Måder at udforske retorik på
Tre slags tekster du kan studere retorisk
Retorisk kritik
Receptions- og publikumsstudier
Kvalitative forskningsinterview
Protokolanalyser
Etnografiske studier

Efterskrift: Den uendelige retoriske samtale

Litteratur

Stikord

Personer, værker og organisationer

Figurer og fotos

Forord

Vor tids retorik er en bog om moderne retorisk teori. Det er ikke en bog om retorikkens historie, men fordi hverken vor tids retorikteori eller praktiske retorik i vor tid kan forstås uden at forstå den  retoriske tradition, behandler bogen flere steder retorikere og retoriske teorier fra antikken og frem til nutiden.

Enhver retor, altså enhver person som udøver retorisk kommunikation, gør det i en bestemt situation, med visse rammer og omstændigheder. Retoren formidler sin sag og argumentation ved at give den et retorisk velformet og hensigtsmæssigt udtryk, for dermed at kunne påvirke modtageren på den ønskede måde. Bogens kapitler er bygget op efter disse nødvendige elementer i retorisk kommunikation: Kapitel 2 beskriver situationen, kapitel 3 beskriver retoren som afsender, kapitel 4 sagen og argumentationen, kapitel 5 og 6 udtrykket, henholdsvis ordene og det multimodale, og kapitel 7 ser på modtageren. Før disse dele diskuterer og afgrænser jeg i kapitel 1 hvad retorik er. Efter disse dele fortæller jeg i kapitel 8 om metoder til at studere retorik. Bogen slutter med et efterskrift som beskriver retorik som en måde samfund i fællesskab bearbejder påtrængende sager, sociale relationer og identitet på.

At bogen er disponeret ud fra situation, afsender, sag, udtryk og modtager, skal ikke ses som en enkel, lineær opfattelse af kommunikation, hvor retoren sender kommunikation af sted som pilen fra en bue, der rammer forsvarsløse modtagere. Det skal heller ikke ses som et forsøg på at skille indhold og udtryk ad. Som det vil fremgå, er både afsender og modtager aktive i retorisk kommunikation, og det retoriske udtryk er en uadskillelig del af retorikkens indhold, betydning og effekt.

Læs mere >

< Læs mindre

  "De omtalte kapitler ... tilbyder læseren vigtige nuanceringer af retorisk teori og praksis, ligesom at der tages højde for det nye medielandskabs uundgåelige omstændigheder.
  RetorikMagasinet
  Vælg format
  På lager
  Udg. dato:
  01. jul. 2018

  ISBN:
  9788757129144
  Udgave: 1 Fag: Kommunikation Niveau: Lang videregående uddannelse Forlag: Praxis
  349 , 00 kr.
  279 , 20 kr.
  Prisen er inkl. moms
  Prisen er ekskl. moms
   "(Bogen) tilbyder ... nyere og mere dybdegående perspektiver på en række områder. ... behandler retorikkens væsen og situationsbegreb med en kærkommen opmærksomhed på mediesamfundets nye retoriske arena."
   RetorikMagasinet
   Feltgruppe
    "De omtalte kapitler ... tilbyder læseren vigtige nuanceringer af retorisk teori og praksis, ligesom at der tages højde for det nye medielandskabs uundgåelige omstændigheder. Endelig sørger Kjeldsen for at konkretisere mange af bogens teoretiske pointer med tekstlige og visuelle eksempler fra ind- og udland og fra politik til popkultur ... en udgivelse der vil klæde enhver samling af retoriske fagbøger."
    RetorikMagasinet
    Feltgruppe

    Praxis Forlag er en del af Egmont, som også er delejer af GoTutor, Danmarks bedste tilbud inden for privat lektiehjælp. Besøg Gotutor her.

     
     
     
     
     
     
    v1.0.0-prx