IndlæserVent venligst…
Indlæser
Del af forlagshuset Lindhardt og Ringhof

Praxis
Forlagshuset Lindhardt og Ringhof består af forlagene Lindhardt og Ringhof, Carlsen, undervisningsforlagene Alinea, Akademisk Forlag og Alfabeta samt det internationale, digitale forlag Saga. Besøg vores forlag herunder.

https://praxis.dk/
85 , 00 kr.
106 , 25 kr.
Teknisk matematik 3, eBog+ skolelicens

Teknisk matematik 3, eBog+ skolelicens

Teknisk Matematik 3 er lærebogen, der sammen med Teknisk Matematik 2 dækker andet år af B-niveau samt A-niveau på det tekniske gymnasium, men den er også velegnet på andre ungdomsuddannelser. Det er et dynamisk, inspirerende og letlæseligt materiale, der gør brugerne til aktive medspillere. Regler, beviser, eksempler og opgaver er sammensat i en pædagogisk logisk rækkefølge, der bidrager til en god indlæring.

Til serien hører bind 1, der dækker B-niveaus første år, og bind 2 som allerede er omtalt ovenfor.

I bind 3 dækkes følgende emner: vektorregning i rummet, trigonometriske funktioner, differentialregning II, integralregning II, differentialligninger, diskret matematik og vektorfunktioner. Kapitlet om diskret matematik er skrevet af Thomas Bolander.

Her på siden finder du facitliste til bogens opgaver.

Indhold

1 | VEKTORREGNING I RUMMET
Det rumlige koordinatsystem
Punkter i rummet og bestemmelse af stedvektor
Afstande i rummet
Kuglen i rummet
Addition og subtraktion af vektorer i rummet
Enhedsvektorer
Skalarprodukt
Projektion af vektor på vektor
Parameterfremstilling af ret linje i rummet
Skæring mellem linjer i rummet
Vektorprodukt eller krydsprodukt
Planer parallelle med koordinatplanerne
Parameterfremstilling af et plan
Planets ligning på normalform
Skæring mellem to planer
Skæring mellem linje og plan
Afstand mellem punkt og plan
Afstand mellem punkt og linje
Problemopgaver

2 | TRIGONOMETRISKE FUNKTIONER
Hvor møder du trigonometriske funktioner?
Sinus, cosinus og tangens af forskellige vinkler
Omløbsretning
Radianer
Trigonometriske ligninger og uligheder
Perioder
Trigonometriske formler
Andre trigonometriske ligninger
Harmoniske svingninger
Andre typer harmoniske svingninger
Problemopgaver

3 | DIFFERENTIALREGNING II
Bestemmelse af differentialkvotient for trigonometriske funktioner
Bestemmelse af differentialkvotient for sammensat funktion
Differentialkvotienter af højere orden
Funktionsanalyse
Eksplicit og implicit form
Problemopgaver

4 | INTEGRALREGNING II
Bestemmelse af ubestemt integral for trigonometriske funktioner
Arealberegning med bestemt integral
Arealberegning med ”positive og negative” arealer
Arealberegning med flere funktioner
Praktiske omdrejningslegemer
Teoretiske omdrejningslegemer
Rumfang ved drejning af areal om x-aksen
Rumfangsberegning med flere funktioner
Rumfang ved drejning af areal om y-aksen
Længde af en plan kurve
Problemopgaver

5 | DIFFERENTIALLIGNINGER
Hvad er en differentialligning?
Grundbegreber for differentialligninger
Seks forskellige typer differentialligninger
1 Differentialligninger af typen y' = g(x)
2 Differentialligninger af typen y''= g(x)
3 Differentialligninger af typen y'= h(x) · g(y)
4 Differentialligninger af typen y'= a · y
5 Differentialligninger af formen y'= g(y)
6 Differentialligninger af typen y'= y(b – ay)
Problemopgaver

6 | DISKRET MATEMATIK af Thomas Bolander
Talfølger og rekursion
Produktreglen
Fakultetsfunktionen
Anvendelser af fakultetsfunktionen
Fibonacci-tallene
Løsninger til rekursioner
Fibonacci-tal og det gyldne snit
Rekursion, computere og algoritmer
Introduktion til udsagnslogik
Formler i udsagnslogik
Sandhedstildelinger og sandhedstabeller
Anvendelser af logik
Problemopgaver

7 | VEKTORFUNKTIONER
Robotteknologi
Parameterfremstilling
Hvad er en vektorfunktion?
Omskrivning mellem vektorfunktion og funktion og omvendt
Ret linje som vektorfunktion
Cirklen som vektorfunktion
Ellipsen som vektorfunktion
Andre kurver som vektorfunktioner
Differentiation af vektorfunktion
Lodret og vandret tangent
Robotbevægelser som vektorfunktioner
Længde af en kurve givet ved en vektorfunktion
Problemopgaver

8 | PROJEKTOPGAVER
Hjerting kirke
Lyshøjen
Tidevand
Nedbøjning

STIKORD

Forord

Denne bog er en helt ny gennemarbejdet udgave på baggrund af 1. udgave af Teknisk Matematik 3. Bogen er udarbejdet, så den sammen med Teknisk Matematik 1 og 2 for en stor del dækker kernestoffet til HTX- uddannelsens A-niveau.

I øvrigt kan der henvises til ”forord” og ”Indledninger” i bind 1, hvor der er en beskrivelse af den matematiske og pædagogiske udvikling samt om gode råd til elev og lærer.

Desuden udgives en formelsamling, som med fordel kan købes og anvendes sammen med bogen.

Kapitlet Diskret matematik er skrevet af Thomas Bolander.

Juni 2018
Preben Madsen

Læs mere >

< Læs mindre

Online adgang
Udg. dato:
01. jul. 2018

ISBN:
9788757129809
Udgave: 2 Fag: Matematik Niveau: A-A Forlag: Praxis
106 , 25 kr.
85 , 00 kr.
Prisen er inkl. moms
Prisen er ekskl. moms

 
 
 
 
 
 
v1.0.0-prx