IndlæserVent venligst…
Indlæser
Del af forlagshuset Lindhardt og Ringhof

Praxis
Forlagshuset Lindhardt og Ringhof består af forlagene Lindhardt og Ringhof, Carlsen, undervisningsforlagene Alinea, Akademisk Forlag og Alfabeta samt det internationale, digitale forlag Saga. Besøg vores forlag herunder.

https://praxis.dk/
49 , 00 kr.
61 , 25 kr.
Tagkonstruktioner, eBog+

Tagkonstruktioner, eBog+

Tagkonstruktioner er fagets grundbog om principperne i forskellige tagkonstruktioner, med konstruktionseksempler og opsnøringsteknikker. Desuden omtales tilridsnings- og skæreteknik.

Tagkonstruktioner er inddelt i følgende kapitler:

 • Generelle krav
 • Tagformer
 • Bjælkespær
 • Hanebåndsspær
 • Tilridsning
 • Skæreteknik
 • Gitterspær
 • Grater
 • Keler
 • Plankekeler
 • Skotrender


Denne udgave er farvelagt, således at der bl.a. er anvendt farvekodning på hhv. vandrette målelinjer, lodrette målelinjer, plankekelens 3. målelinje samt alle spor. Findes også som webBog.

Indhold

 • Generelle krav
 • Tagformer
 • Bjælkespær
 • Hanebåndsspær
 • Tilridsning
 • Skæreteknik
 • Gitterspær
 • Grater
 • Keler
 • Plankekeler
 • Skotrender
 • Stikord

Forord

Bygningsdele, der behandles i denne lærebog, omhandler de grundlæggende principper i forskellige tagkonstruktioner, med konstruktionseksempler og opsnøringsteknikker samt lidt om tilridsnings- og skæreteknik.

Tagkonstruktionen virker først og fremmest som klimaværn, hvor der stilles store krav til holdbarhed, styrke, minimum af vedligeholdelse og et pænt udseende.

Træ har været anvendt som konstruktionsmateriale til tagværker i mangfoldige år. Træet har en række fordele frem for andre materialer såsom: Lethed, styrke, let bearbejdelighed, god brandmodstandsevne og anvendeligt ved store såvel som små byggerier.

Lærebogen giver ikke anvisninger på konstruktionsløsninger, men fortæller populært om emnet.

Udvalget takker Træbranchens Oplysningsråd, for i begrænset omfang at have givet tilladelse til at gengive eksempler fra TOP pjecerne.

I denne 5. udgave er der ændringer i forhold til tidligere udgaver. Vi har samlet afsnittene vedr. grat, kel og plankekel, og under plankekel er der kommet et afsnit vedr. kvist med faldende kip. Der er kommet flere tegninger med spor, og desuden er bogen blevet farvelagt. For at tydeliggøre målelinjerne er der brugt grøn farve til vandrette målelinjer, blå farve til lodrette målelinjer, orange farve til plankekelens 3. målelinje og rød farve til alle spor.

November 2005
Lærebogsudvalget

Forord webBog

Dette er første udgave af Tømrerbogen, et nyudviklet, digitalt læremiddel til brug for undervisningen indenfor Træfagenes Byggeuddannelse.

Læremidlet er fra starten tænkt digitalt, og ambitionen har været at udarbejde et materiale, der både indeholder den grundlæggende viden, eleverne har brug for, og derudover linker til kilder, hvor eleverne kan finde mere dybtgående og specialiseret information. Vi har også ønsket at præsentere materialet på en måde, så det i videst muligt omfang lægger op til, at eleverne selv kan arbejde med læremidlet.

Tømrerbogen vil løbende blive udbygget og revideret, så det dels vil udgøre det grundlæggende materiale for hele uddannelsen, dels vil blive ajourført, når der kommer ny viden, ændrede bestemmelser etc.

Der ligger dog allerede nu, i Værktøjskassen, afsnit der ikke specifikt knytter sig til tagkonstruktioner. Her er emner der går på tværs af de konstruktioner et byggeri indeholder.

Det er det faglige udvalgs håb, at den digitale udformning vil medvirke til, at den viden, der ligger her, ikke kun vil blive brugt i undervisningen på de tekniske skoler, men også gøre materialet mere tilgængeligt og anvendeligt for eleverne i praktikperioderne.

Det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse takker de lærere, der har været med til at udvikle materialet og de mange eksterne samarbejdspartnere, der beredvilligt har stillet materiale, blandt andet i form af illustrationer og film, til rådighed.

Ole Gregersen
Formand
Det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse

Januar 2014

Læs mere >

< Læs mindre

Online adgang
Udg. dato:
01. jul. 2010

ISBN:
9788757136166
Udgave: 6 Fag: Tømrer, Teknologi, byggeri og transport Niveau: Hovedforløb Uddannelse: EUD,EUX Forlag: Praxis
Log ind som institution for at købe dette produkt.

Når du køber en ½-årig elevlicens, modtager du en aktiveringskode, der kan bruges en eller flere gange, afhængig af antallet du har købt. Licensen løber et halvt år fra købsdatoen.

Log ind som institution for at købe dette produkt.

Når du køber en tidsubegrænset elevlicens, modtager du en aktiveringskode, der kan bruges en eller flere gange, afhængig af antallet du har købt.

Log ind som institution for at købe dette produkt.

Når du køber en tidsubegrænset lærerlicens, modtager du en aktiveringskode, der kan bruges en eller flere gange, afhængig af antallet du har købt.

Når du køber en tidsubegrænset privatlicens, modtager du en aktiveringskode, der kan bruges én gang. Køber du flere privatlicenser, modtager du flere aktiveringskoder, der alle kan bruges én gang.
61 , 25 kr.
49 , 00 kr.
Læg i kurv
Prisen er inkl. moms
Prisen er ekskl. moms

Praxis er en del af L&R Uddannelse, som er et af Danmarks største og førende læringshuse. Her finder du også Alinea, Akademisk, Plus og GoTutor.

 
 
 
 
 
 
v1.0.0-prx

Jeg handler som

Privat

 • For privatkunder og studerende.
 • Du får vist priser inkl. moms.

Institution

 • For institutioner og virksomheder.
 • Du får vist priser ekskl. moms.
JEG HANDLER SOM
Privat
Institution