IndlæserVent venligst…
Indlæser
Del af forlagshuset Lindhardt og Ringhof

Praxis
Forlagshuset Lindhardt og Ringhof består af forlagene Lindhardt og Ringhof, Carlsen, undervisningsforlagene Alinea, Akademisk Forlag og Alfabeta samt det internationale, digitale forlag Saga. Besøg vores forlag herunder.

https://praxis.dk/
239 , 20 kr.
299 , 00 kr.
Statistik i ernæring og sundhe

Statistik i ernæring og sundhe

Bogen er en anvendelsesorienteret gennemgang af statistisk analyse, og forudsætter ikke en stærk matematisk viden.

Trods bogens overskuelighed gennemgår den både

  • de basale statistiske værktøjer, som hvordan man beregner spredninger, gennemsnit, kvartiler, SAK’er mv.
  • præsentation af data, og hvad præsentationen betyder for tolkningen af data.
  • alle de mest almindelige datatyper og fordelinger.
  • de mest almindelige test.
  • og hvordan man indsamler data, derunder stikprøvestørrelse.

Bogen er opbygget med perspektiverende statistiske temaartikler samt et væld af gennemregnede eksempler, der knytter sig tæt til det naturfaglige, samt ernærings- og sundhedsområdet. Eksempler og grundtekst kan læses relativt uafhængigt, således at man fx kan nøjes med at fordybe sig i et enkelt eksempel.

Forfatteren Pauli Kofod har en ph.d. i biouorganisk kemi og underviser i biokemi og statistik på ernærings- og sundhedsuddannelsen på Ankerhus i Sorø.

Indhold

Statistik – et uundværligt værktøj.
Data og diagrammer
Datatyper
Stikprøver
Hyppighed
Diagramtyper
Beskrivende statistik
Middelværdi
Median
Modus.
Varians
Standardafvigelse.
Kvartiler
Skævhed og topstejlhed.
Præcision, reproducerbarhed, repeterbarhed
Fordelingsbegrebet i statistikken.
Testmetoder
Testbegrebet i statistikken
Konfidensintervaller i en normalfordeling
Arbejdsgangen i en statistisk test
Type 1 fejl og type 2 fejl
Sammenligning af to grupper.
Den parrede t-test
Sammenligning af et gennemsnit med et specificeret tal
F-test for ens varians
Ensidet variansanalyse
Tosidet variansanalyse
Lineær regression
Multipel lineær regression
Sammenligning med en forventet fordeling
Sensorik
Test ved binomialfordelingen
Kruskal-Wallis test
Friedman’s test
Spearman’s rang korrelation.
Fødevaresikkerhed
Tælling af bakteriekolonier
MPN-metoden.
ATP-metoden.
Beregning af stikprøvestørrelse
Usikkerheder i analytisk kemi.
Måleusikkerhed på dobbeltbestemmelser
Standardkurver
Usikkerhed på sammensatte målinger
Fordelinger
Normalfordelingen.
?2-fordelingen.
t-fordelingen.
F-fordelingen
Binomialfordelingen.
Poissonfordelingen
Transformation af data
Lineære transformationer
Ikke-lineære transformationer af data
Statistik i faglitteraturen

Læs mere >

< Læs mindre

Vælg format
På lager
Udg. dato:
01. jul. 2010

ISBN:
9788757126884
Udgave: 1 Fag: Ernæring og sundhed Niveau: Mellemlang videregående uddannelse Forlag: Praxis
299 , 00 kr.
239 , 20 kr.
Prisen er inkl. moms
Prisen er ekskl. moms

Praxis Forlag er en del af Egmont, som også er delejer af GoTutor, Danmarks bedste tilbud inden for privat lektiehjælp. Besøg Gotutor her.

 
 
 
 
 
 
v1.0.0-prx