IndlæserVent venligst…
Indlæser
Del af forlagshuset Lindhardt og Ringhof

Praxis
Forlagshuset Lindhardt og Ringhof består af forlagene Lindhardt og Ringhof, Carlsen, undervisningsforlagene Alinea, Akademisk Forlag og Alfabeta samt det internationale, digitale forlag Saga. Besøg vores forlag herunder.

https://praxis.dk/
Solide og fleksible undervisningsmaterialer til STX

 

Solide og fleksible undervisningsmaterialer til STX

Underviser du på STX og søger relevant og fagligt stærkt materiale til brug i din undervisning? Så kan vi hjælpe! Hos Praxis finder du gennemarbejdet undervisningsmateriale, der understøtter dine elevers læring og giver dem masser af træning og mulighed for at anvende det faglige stof.

Med undervisningsmaterialer fra Praxis kan du planlægge det helt rigtige læringsforløb til dine STX-elever, hvor du kan kombinere analoge og digitale materialer – webbogen, digitale iPraxis-forløb og den adaptive træningsteknologi Boost.

Læs mere om konceptet Læs, Træn og Anvend, og hvordan du kan bruge det i din undervisning på STX.

 

Læs mere >

< Læs mindre

Tilmeld dig vores nyhedsmails

Må vi sende dig gratis materiale? Modtag nyhedsmails fra Praxis og få gratis adgang til fagpakker, der er relevante for din undervisning.

Tilmeld dig her.

Læs mere >

< Læs mindre

Undervisning med fokus på vidensdeling, kvalitet og forædling

Med adgang til materialeplatformen fra Praxis kan du nemt tilrettelægge din undervisning. Du får adgang til såvel analoge som digitale materialer, grundbøger og ekstramateriale samt et hav af værktøjer særligt udviklet til STX. Uden at gå på kompromis med kvaliteten kan du skræddersy indholdet til netop den klasse og det forløb, du står overfor.

Du kan vælge at anvende elementer lige fra hylden, eller du kan modellere dem, så de præcis passer til din undervisningssituation. Du får en unik mulighed for at engagere dine elever i praksisnære læringsforløb, der inddrager alle niveauer i Blooms taksonomi: Med viden som første niveau i deres læreproces støttes eleverne i at bevæge sig videre via forståelse og anvendelse af stoffet til analyse, syntese og vurdering.

På materialeplatformen praxisOnline finder du digitale undervisningsmaterialer til STX. Med adgang til den helstøbte og fleksible materialeplatform kan du: 

 • bruge energien der, hvor det giver mest mening – på at udvikle og forædle undervisningen
 • sikre, at eleverne møder samme høje kvalitet på tværs af fag og underviser, da der er et væld af funktioner, der understøtter processen omkring vidensdeling, kvalitetssikring og forædling. 

Læs mere >

< Læs mindre

LÆS

Grundbogen som rygrad i undervisningen

Grundbogen er for STX-underviseren rygraden i undervisningen. På hylden hos Praxis vil du finde grundbøger, der dækker kernestoffet til dit fag. Du kan både få bøgerne som analoge udgivelser eller tilgå dem som webBøger og eBøger udgivet af Praxis og samarbejdende forlag. Bøgerne sørger for den faglige fordybelse og kan suppleres af spændende temabøger samt opslagsværker.

Grundbogen er til dig som STX-underviser, der ønsker kvalificeret materiale til brug for den grundlæggende indføring i faget; til dig, som ønsker perspektiverende tekster, forklarende teorier i virkelighedsnær kontekst, materiale, der lægger sig tæt op af lærerplanerne, eller som kan være en hjælp til elevernes eksamen.  

Læs mere >

< Læs mindre

TRÆN

Engagerende og adaptive læringsforløb

Praxis har udviklet den adaptive læringsplatform Boost, der understøtter dine STX-elevers læring.

Adaptiv læring betegner en læringsform, hvor et digitalt system tilbyder læringsmaterialer med udgangspunkt i det niveau, som den enkelte elev befinder sig på, således at eleven får mulighed for at udvikle sine kompetencer i eget tempo. Undervejs i forløbet registrerer systemet, på hvilke områder eleven har udfordringer, og tilpasser løbende emner og niveau i de opgaver og læringsresurser, eleven møder. Eleven er således i en dynamisk udvikling, hvor der bygges videre på den faktiske viden og læring.

Med adgang til adaptive læringsforløb i Boost får du som lærer på STX mulighed for at tilbyde dine elever differentieret undervisning tilpasset den enkeltes niveau. Har du elever, der skal bruge mere tid end gennemsnittet på at lære noget, er Boost banebrydende, fordi det kan sikre, at alle elever opnår deres kompetencemål, selvom det eventuelt tager ekstra tid.

De adaptive Boost-træningsforløb vil aldrig være en erstatning for dig som lærer. Det vil altid være underviserens opgave at understøtte elevens udvikling og udfoldelse. Ligeledes vil du som underviser også fortsat skulle indgå i dialog med dine elever, når de har brug for hjælp, og Boost ikke kan understøtte yderligere.

Som underviser på STX får du med de adaptive læringsforløb mulighed for at følge med i dine elevers faglige udvikling i dit eget dataoverblik over såvel hele dit holds som den enkelte elevs læring.

Læs mere >

< Læs mindre

ANVEND

Praksisnære forløb

De praksisnære forløb supplerer og perspektiverer grundstoffet med anvendelsesorienteret indhold.

iPraxis-forløb understøtter klasseundervisningen med praksisnære, anvendelsesorienterede og perspektiverende opgaver og materialer. Forløbene tager udgangspunkt i aktuelle temaer og kernestoffet i faget.

Du kan tage iPraxis-forløb direkte fra hylden – de er stilladserede og stilladserende, didaktiserede og afprøvet i praksis. Eller du kan forædle forløbene og supplere dem med indhold, du finder relevant for dit hold eller din klasse.

Læs mere >

< Læs mindre

Fagpakker med højt fagligt niveau

 Praxis har sammensat undervisningsmaterialer i fagpakker på materialeplatformen praxisOnline. Fagpakkerne til STX består af:

 • Grundbøger: webBøger® og ebøger – didaktiseret kernestof.
 • Adaptive læringsforløb: Boost-forløb® – adaptive træningsforløb.
 • Anvendelsesorienterede forløb: iPraxis-forløb® – interaktive læringsforløb og opgaver.


Fagpakkerne er således bygget op omkring konceptet Læs, Træn og Anvend, som sikrer, at eleverne arbejder med stoffet på forskellig vis:

 • Læs er rygraden i din undervisning. Læs består af en række webBøger og eBøger fra Praxis og samarbejdende forlag. Bøgerne giver eleverne faglig fordybelse og kan være såvel grundbøger som opslagsværker.
 • Træn støtter den differentierede undervisning. Du får adgang til en række træningsforløb via vores banebrydende adaptive læringsværktøj Boost. Eleverne arbejder med deres individuelle læringsforløb og træner med henblik på at huske og forstå stoffet.
 • Anvend supplerer grundstoffet med anvendelsesorienterede forløb. iPraxis-forløb understøtter klasseundervisningen med praksisnære, anvendelsesorienterede og perspektiverende opgaver og materialer. iPraxis-forløb tager udgangspunkt i aktuelle temaer og kernestoffet i faget.

Læs mere >

< Læs mindre

 

Læs mere >

< Læs mindre

Fagpakker til naturvidenskabelige fag på STX


Praxis er i fuld gang med at udvikle nye, kvalitetsstærke materialer og relevante fagpakker til STX. Som lærer på STX kan du med adgang til fagpakker fra Praxis være sikker på at være opdateret på dit fag og samtidig tilbyde dine elever varieret og gennemarbejdet materiale, lærerige opgaver, interaktive aktiviteter mv. Med fagpakkerne får du som underviser på STX en lang række motiverende og praksisrettede elementer, der spiller sammen og giver dig mulighed for at tilbyde dine elever en både spændende, fleksibel og differentieret undervisning.

Underviser du i kemi, biologi, informatik, naturgeografi eller på naturvidenskabeligt grundforløb på STX, kan Praxis tilbyde dig en relevant fagpakke med didaktiserede og stilladserende materialer af høj kvalitet.

Læs mere >

< Læs mindre

Udvidet præsentation af grund- og temabøger

Læs mere >

< Læs mindre

Læs mere >

< Læs mindre

Læs mere >

< Læs mindre

Læs mere >

< Læs mindre

Kemi C

Grundbogen Aurum beskæftiger sig med emnerne organisk kemi, alkoholer, kemisk binding, grundstoffer, kemisk ligevægt, syrer og baser, kemiske forbindelser m.m.

Grundbogen Basiskemi C (Haase) indeholder en grundig indføring i kemiens grundbegreber: ioner og ionforbindelser, grundstoffer, organisk kemi, kovalente bindinger, mængdeberegninger, blandinger, syre-base-reaktioner og redoxreaktioner.

Elevbogen Basiskemi C Xperimentér (Haase) opfatter 32 eksperimenter; der er såvel simple eksperimenter, der har til formål at træne almindelige laboratoriefærdigheder, som mere omfattende eksperimenter.

Grundbogen God kemi C gør det let at lave temabaseret flipped classroom-undervisning i kemi og samtidig dække kernestoffet på C-niveau. Hvert forløb består af temaspecifikke eksperimenter og opgaver. Undervejs inddrages analoge og digitale afleveringsformer med fokus på formidling. Eleverne arbejder i grupper og må tilegne sig den kemiske viden for at komme videre i temaets rammefortælling.

Læs mere >

< Læs mindre

Informatik C

Bogen Informatik C dækker kernestofområderne for 2017-læreplanen i faget: computerens opbygning, programmering og interaktionsdesign, menneskets forhold til kunstig intelligens, it-systemers netværk og arkitektur, den intelligente bil, sikkerhed og kryptering m.m

Læs mere >

< Læs mindre

Naturgeografi C

Grundbogen Naturgeografi C er den 4. udgave. Naturgeografi C er udvidet med et helt nyt afsnit om demografi. Kapitlerne om klimatologi og energi er bearbejdet, så de afspejler udviklingen, og figurer og tabeller er opdateret. Desuden er FN’s verdensmål indarbejdet i en række kapitler.
Det primære fokus i denne grundbog er de naturgeografiske processer og deres konsekvens for menneskets levevilkår. Aktuelle eksempler kaster lys over de problemstillinger, der opstår, når mennesket udnytter, regulerer og forvalter natur og omverden. Bogen henvender sig primært til gymnasiets C-niveau, men store dele af bogen er også relevante på B-niveauet.
Grundbogen GEOdetektiven indeholder casebaserede forløb i naturgeografi.
Bogen består af indhold til tematisk undervisning i naturgeografi med udgangspunkt i aktuelle problemstillinger. GEOdetektiven indeholder 8 forløb bygget op omkring virkelighedsnære spørgsmål, der gør det let at inddrage øvelser, eksperimenter, ekskursioner og feltarbejde. Undervisningsmodellen, kaldet ’GEOdetektiven’, sætter en case i centrum, hvorefter eleverne analyserer problemstillingen fra forskellige vinkler. Der opstår en naturlig rød tråd i forløbet, fordi alle elementer i arbejdet med kernestoffet bidrager til, at elevgruppen kan formulere et kvalificeret svar.

Læs mere >

< Læs mindre

De næste fagpakker til brug på STX er lige på trapperne:

 • Fysik C
 • Biologi C
 • Matematik C
 • Kommunikation og IT
 • Teknologi
 • Idræt

Se eksempel på fagpakken til Biologi C som udkommer til august

 • Fagpakken for biologi omfatter bl.a.:
 • iPraxis-forløb: Zoonoser
 • iPraxis-forløb: Immunologi
 • Grundbogen Liv, der omhandler grundlæggende biologiske emner som proteiner og DNA, den prokaryote og den eukaryote celle, blodkredsløb, genetik og reproduktion, hormoner, sanser og nervesystem, økosystemer, stofkredsløb og miljøbeskyttelse m.m.
   
 • Boost-forløb: Genetik og genteknologi til Biologi C
 • Boost-forløb: Ilt, blod og kondition til Biologi C
 • Boost-forløb: Næring, fordøjelse og blodglukose til Biologi C
 • Boost-forløb: Eukaryoter til Biologi C
 • Boost-forløb: Prokaryoter til Biologi C
 • Boost-forløb: Proteiner til Biologi C

Læs mere >

< Læs mindre

 

Læs mere >

< Læs mindre

Vil du vide mere om fagpakkerne?

Læs mere >

< Læs mindre

 

Få mere at vide

Hvis du har brug for mere information om
de faglige tanker bag fagpakken,
så kontakt Iben Stampe Sletten, der gerne tager en snak.  

Iben Stampe Sletten
is@praxis.dk 

Læs mere >

< Læs mindre

 

Hør om priser og abonnement

Har du spørgsmål til priser, abonnementsløsninger eller
har brug for support,
så kontakt Morten Lykke, der står klar til at hjælpe.

Morten Lykke Nielsen
mln@praxis.dk 

Læs mere >

< Læs mindre

 

Få en præsentation

Har du brug for en præsentation for en faggruppe,
et helt lærerværelse eller til dig selv, så
kontakt Shân Mari Nissen, der står klar til at lave en aftale.   
Shân Mari Nissen
smn@praxis.dk 

Læs mere >

< Læs mindre

Praxis er en del af L&R Uddannelse, som er et af Danmarks største og førende læringshuse. Her finder du også Alinea, Akademisk, Plus og GoTutor.

 
 
 
 
 
 
v1.0.0-prx

Jeg handler som

Privat

 • For privatkunder og studerende.
 • Du får vist priser inkl. moms.

Institution

 • For institutioner og virksomheder.
 • Du får vist priser ekskl. moms.
JEG HANDLER SOM
Privat
Institution