IndlæserVent venligst…
Indlæser
Del af forlagshuset Lindhardt og Ringhof

Praxis
Forlagshuset Lindhardt og Ringhof består af forlagene Lindhardt og Ringhof, Carlsen, undervisningsforlagene Alinea, Akademisk Forlag og Alfabeta samt det internationale, digitale forlag Saga. Besøg vores forlag herunder.

https://praxis.dk/
263 , 20 kr.
329 , 00 kr.
Sandheder og menneskesyn, eBog+

Sandheder og menneskesyn, eBog+

Pædagogisk videnskabsteori for erhvervsskolelærere

Hvordan skabes den viden, du tager afsæt i og bringer ind i din undervisning, hvornår er viden ‘sand’, og kan man i det hele taget sige, at noget er objektivt sandt?

Hvorfor underviser du, som du gør, og hvorfor ser du på dine elever, som du gør? Hvilke menneskelige værdier har du, hvilke værdier vil du gerne have, og hvordan skal det komme til udtryk i dit arbejde?

Det er spørgsmål, som denne bog lægger op til, at du reflekterer over. Pædagogisk videnskabsteori handler om at ‘tænke sig om’ og om at blive bevidst om det, man gør i sin undervisning. Det handler om at ‘gå bag om’ den måde, man plejer at være lærer på, og om at forholde sig kritisk til den viden, man selv og ens fag er omgivet af.

Bogen er skrevet til undervisere på erhvervsskoler og med særligt henblik på faget Pædagogisk videnskabsteori på Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik. Med konkrete eksempler fra erhvervsskolelærernes praksis knytter bogen an til mange af de overvejelser, dilemmaer og udfordringer, der er i spil i en erhvervsskolelærers professionelle virke.

Sandheder og menneskesyn består af to dele. I første del introduceres nogle grundlæggende og vigtige begreber i forhold til pædagogisk videnskabsteori. I anden del formidles en række temaer, hvor videnskabsteori spiller en afgørende rolle i forhold til lærerarbejdet og i forhold til at kunne vurdere præmisserne for den viden, vi lægger til grund.

Bogens ti bidragsydere er tilknyttet de seks professionshøjskoler i landet, der udbyder diplomuddannelsen i erhvervspædagogik, og har alle mangeårig forsknings- og/eller undervisningserfaring inden for erhvervsuddannelsesområdet.

Indhold

INDLEDNING
Af Jette Andreasen, Agnete Gudnason & Henrik Hersom

BAGGRUNDEN FOR FAGET
Af Henriette Duch

Kapitel 1: HVAD ER VIDENSKABSTEORI?
Af Henriette Duch og Henrik Hersom

Videnskabsteori som menneskesyn

Videnskabsteori og sandhed

At forstå og begrunde teorier

Kapitel 2: DE VIDENSKABSTEORETISKE RUM
Af Henrik Hersom

Ontologi og epistemologi

Paradigmer

Positivismens rum

Fænomenologiens rum

Socialkonstruktivismens rum

Hermeneutikkens rum

Fire lærertyper

Afrunding

Kapitel 3: UNDERSØGELSE AF EGEN PRAKSIS
Af Agnete Gudnason & Susanne Kaatmann

Hvordan kan du gå metodisk til værks, når du skal skabe viden?

Forholdet mellem teori og empiri

Undersøgelsesprocessen – trin for trin

Kapitel 4: MOTIVATION – I FORSKELLIGE RUM
Af Mie Majlund Mikkelsen

Begrebet motivation og dets semantiske betydninger

Motivationsforståelser

Motivationsforståelse i videnskabsteoretiske rum

Teorier om motivation

Undersøgelse af motivation i undervisningen

Kapitel 5: UNDERVISNINGSDIFFERENTIERING I ET VIDENSKABSTEORETISK LYS
Af Henriette Duch

Hvad er undervisningsdifferentiering

Tre eksempler på undervisningsdifferentiering

Undervisningsdifferentiering i går, i dag og i morgen

Kapitel 6: EVALUERING SOM UDVIKLING OG KONTROL
Af Charlotte Hahn Nielsen

Evalueringsforskningen

Fire evalueringsgenerationer

Nye tendenser

Centrale begreber

Evalueringsdefinitioner

Evalueringsanvendelse

Evaluering i et uddannelsesperspektiv

Evaluering af undervisning

Evaluering af læring

Vurderingsformer og læringsteoretiske perspektiver

Evalueringskapacitet

Kapitel 7: LÆRING OG LÆREBANER
Af Jan Borgen og Susanne Hjelmberg

Læring er i menneskets DNA

Tre overordnede læringssyn

Tallet tre og læring

Lærebaner – læring gennem handling

Aktionslæring som inspiration

Aktionslæring i praksis

Læring i perspektiv

Kapitel 8: ERHVERVSSKOLELÆRER I ET VIRVAR AF ÅRSAGER OG VIRKNINGER
Af Carsten Lund Rasmussen

Kausalitet og politiske forestillinger om undervisning

Politiske forestillinger om undervisning som årsag

Øgede krav og forventninger til undervisningen 2013-18

Den store sammenhæng

Undervisningspraksis som årsagslov?

Undervisning som faktor eller årsag?

Undervisningspraksis som sandsynlig årsag

Den menneskelige vinkel

fejlagtige forklaringer?

Den rationelle erhvervsskolelærer

Undervisningspraksis som overbevisende kausal-fortælling

Politisk eller didaktisk undervisningspraksis?

Kapitel 9: VIDENSKABSTEORI I PRAKSIS PÅ ERHVERVSSKOLER
Af Finn Steenfatt Thomsen

Den skjulte viden

Viden skabes

At skabe viden i praksis

Praksisviden formidles

Praksisviden bruges

Syn på praksis og måder at bruge viden på

Det faglige skøn i undervisning og viden i handling

Gør vi det, vi tror, vi gør?

Kapitel 10: DANNELSE I ET VIDENSKABSTEORIETISK PERSPEKTIV
Af Tobias Kidde Skov

Hvad er dannelse?

Dannelse på erhvervsuddannelserne

Med hermeneutikken i hånden

Dannelse i en erhvervsskolepraksis


Afslutning

Figuroversigt

Om forfatterne

Læs mere >

< Læs mindre

Online adgang
Udg. dato:
01. jul. 2020

ISBN:
9788757134568
Udgave: 1 Fag: Lærer Niveau: Mellemlang videregående uddannelse-Mellemlang videregående uddannelse Uddannelse: VU Forlag: Praxis
329 , 00 kr.
263 , 20 kr.
Prisen er inkl. moms
Prisen er ekskl. moms

Praxis Forlag er en del af Egmont, som også er delejer af GoTutor, Danmarks bedste tilbud inden for privat lektiehjælp. Besøg Gotutor her.

 
 
 
 
 
 
v1.0.0-prx