Program

Konferenceprogram

8/10 2018: Konference - Den Digitale Erhvervsskole 6.0

 

Program:

8.45-9.30: Indskrivning og morgenmad
Tid til en  hyggelig snak i standene

9.30-9.45: Velkommen
ved Danske erhvervsskoler og -Gymnasier, Uddannelsesforbundet, Danske SOSU-skoler, Danmarks Lærerforening og Praxis

9.45-10.10: Brug af data i læringsforløb i erhvervsuddannelserne
ved chefkonsulent Pernille Hjermov, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har gennemført en ny undersøgelse af erhvervsskolernes brug af data som et element i det pædagogiske udviklingsarbejde. Oplægget fokuserer særligt på, hvordan data indgår i arbejdetmed at evaluere og udvikle undervisningen.

10.10-10.35: Datainformeret teamsamarbejde - når data understøtter pædagogisk udvikling
ved lektor Niels Bjerre Tange, VIA University College

Niels Tange vil give sit bud på, hvordan data kan forstås og inddrages, så det understøtter lærernes samarbejde om at udvikle deres undervisning. 

10.35-11.00: Fælles drøftelse af brug af digitale data til læringsforløb
ved chefkonsulent Pernille Hjermov, EVA og lektor Niels Bjerre Tange, VIA University College

11.00-11.15: Workshop-pitch

Der vælges workshops på dagen. Vælg mellem nedenstående. Se info om de enkelte workshops længere fremme.

 • Adaptiv læring i fire dimensioner - fremtidens udannelse i det 21. århundrede
 • Hvordan lykkes vi bedre med at digitalisere undervisningen?
 • Fra data til vidensbaserede drøftelser af pædagogik
 • Kan fælles materialeudvikling styrkle kompetencerne hos både undervisere og elever og skabe tættere samarbejde og vidensdeling mellem erhvervsskolerne?
 • De digitale læringsplatforme i praksis

11.15-11.30: Pause
Mulighed for en snak i standene

11.30-12.30: Workshoprunde 1

12.30-13.15: Frokost

13.15-14.15: Workshoprunde 2

14.15-14.45: Pause
Mulighed for en snak i standene

14.45-15.45: Debat om brug af adaptive læringssytemer - for og imod i en læringskontekst
ved Vice President – Education & Publishing Systems Jan Krogh Larsen, Area9 Lyceum, centerchef Michael Lund-Larsen, Det Nationale Videncenter for e-læring, og professor Morten Misfeldt, Institut for Læring og Filosofi (HUM), Aalborg Universitet København. Ekspert indenfor IT og læringsdesign.

Er adaptive læringssystemer måden vi skal lære på fremover, og hvad har det af betydning for elevernes læring? derer den seneste tid blevet både debatteret og ikek mindst spået meget om mulighederne indenfor adaptive læringssystemer. en række fremtrædende aktører på området vil give deres bud på, hvorfor de er for eller imod teknologien.

15.45-16.00: Tak for i dag!

Tilmelding til konferencen

Tilmelding er bindende 10 dage før konferencen og kan ikke afmeldes efter d. 28/9 2018.

........

Bliver du til i morgen? Så kan du deltage i Praxis Add-on. Læs mere her.

17.00: Brobygning

 • Digital legestue surprise
 • Hotdogs og håndbajere
 • Hygge i Loungen

........

Workshops 8/10 2018

Adaptiv læring i fire dimensioner
Fremtidens uddannelse i det 21. århundrede
ved Vice President – Education & Publishing Systems Jan Krogh Larsen, Area9 Lyceum

Hvordan sikrer vi, at fremtidens unge har de rette kompetencer og færdigheder til det 21. århundredes arbejdsmarked?

Area9’s nye platform Rhapsode™ bygger på over 20 års forskning og udvikling og erfaringer fra over 13 millioner elever og inkluderer:

 • Biologiske adaptive modeller
 • Personlig læring – i fire dimensioner
 • Kompetence-baserede læringsforløb
 • Personlig hjælp når læreren/forældre ikke er tilgængelig
 • Engagerer eleverne i egen læring i en grad, som traditionel klasseundervisning eller en lærebog ikke kan.

I denne præsentation viser og beskriver Jan Krogh Larsen, hvordan den rette teknologi hjælper både eleverne, underviseren og undervisningen til at blive bedst mulig – og hvad det gør ved måden, vi har indrettet vores undervisning på.

........

Hvordan lykkes vi bedre med at digitalisere undervisningen?
Onlinechef Jesper Eriksen, Tietgen

På trods af store investeringer i IT og opkvalificering af undervisere oplever mange skoler, at forventede gevinster ved at digitalisere undervisningen ikke indfries tilstrækkeligt. Jesper Eriksen vil på workshoppen argumentere for, at digitaliseriing kræver en 360 graders indsats i helæe organisationen i forhold til IT-investeringer, opkvalificering af ledere og undervisere, ledelsesopfølgning samt en praksisnær og synlig supportfunktion til undervisere. Tietgen iværksatte i 2016 en større online satsningpå skolens eud/eux-afdeling, Handelsgymnasium og KompetenceCenter, og workshoppen vil give et indblik i Tietgens erfaringer de seneste år, herunder opkvalificering af digitale kompetencer både på strategisk og operationelt niveau.

Deltagere på workshoppen vil blive præsenteret for en række arbejdsspørgsmål, så der vil være lejlighed til erfaringsudveksling og dialog.

........

Fra data til vidensbaserede drøftelser af pædagogik
Konsulent Sara Hach og konsulent Kristian Quistgaard Steensen, Danmarks evalueringsinstitut (EVA), og uddannelseschef Dorte Dons Isager og underviser Birthe Søndergård, Tietgen Business

EVA's nyeste undersøgelse på erhvervsuddannelsesområdet fokuserer på, hvordan data inddrages i det pædagogiske arbejde med at udvikle uddannelserne. I undersøgelsen indgår blandt andet casestudier på seks forskellige erhvervsskoler. Der vil i workshoppen være fokus på, hvordan man helt konkkret kan arbejde med forskellige former for data, herunder ETU og undervisningsevalueringer, så de bliver relevante som afsæt for pædagogiske drøftelser af undervisningen blandt lærere og uddannelsesledere. I workshoppen vil deltagerne få inspiration til at vdereudvikle arbejdet på egen skole.

........

Kan fælles materialeudvikling styrke kompetencerne hos både undervisere og elever og skabe tættere samarbejde og vidensdeling mellem erhvervsskolerne?
Konsulent Klaus Vejlgaard Just og videncenterleder Jesper Bitsch Bierbaum, Viden om data - det nationale videncenter for databaseret service og forretningsudvikling

Kig med ind i et projekt, hvor 15 partnerskoler samarbejder om at udvikle nye undervisningsforløb med fokus på data og nye teknologier. Forløbene udvikles på seminarer med deltagelse af eksperter og first-movers fra erhvervslivet for at opnå faglig kompetenceudvikling af underviserne. Seminarerne har desuden fokus på en pædagogisk og didaktisk kompetenceudvikling af underviserne. Undikling af forløbene og implementering på skolerne fremmer samarbejde og vidensdeling mellem skolerne på flere niveauer.I sidste ende skal dette give elever til virksomhederne med den nyeste viden inden for data og nye teknologier.

........

De digitale læringsplatforme i praksis
Faglærer Helga Schmidt Chemnitz, EUC Nordvestsjælland, digitaliseringschef Roelof Wouwenaar, ZBC og chefkonsulent Hans Jørgen Knudsen, Københavns Professionshøjskole

Læringsplatforme er blevet en central del af erhvervsskolernes praksis. De er lidt forskellige, men de opgaver og de processer, der skal sættes i værk for at få det til at fungere, er omtrent de samme - uanset hvad de hedder.

Der er mange gode grunde til at benytte digitale læringsplatforme. Vi har forsekllige bud på disse grunde - eller i hvert fald nogle af dem. Set med både underviserbriller og ledelsesbriller.

Hvordan er platformene et gode for underviserne og også for eleverne? Det har vi andre bud på.

Endelig er det hele jo ikke noget, der bare falder på plads. Der er bestemt udfordringer ved det. Det skal vi naturligvis også have med.

Tilmelding til konferencen

Tilmelding er bindende 10 dage før konferencen og kan ikke afmeldes efter d. 28/9 2018.

9/10 2018: Praxis Add-on - fokus på din læringsplatform

 

Program:

9.00-9.15: Ankomst

9.15-10.00: Moodle-pipeline, ønsker og forventninger
ved dgital chef Tue Korsgaard og produktionsdirektør Jens Jørgen Jørgensen

Der vælges workshops på dagen. Vælg mellem nedenstående. Se info om de enkelte workshops længere fremme.

 • Erfaringer med videoportalen PlanetEstream integreret i Moodle
 • Fra bekendtgørelse til lup til digital platform tillæring via kompetencer
 • fra 0-360 skabeloner på et år
 • Idéworkshop: elevplan forsvinder. Hvordan kan Moodle tænkes ind som bindeled til læresteder

10.00-11.00: Workshop #1

11.00-11.30: Pause - kaffe i kantinen

11.30-12.30: Workshop #2

12.30: Afrunding i kantinen + frokost grab and go!

Tilmelding til konferencen

Tilmelding er bindende 10 dage før konferencen og kan ikke afmeldes efter d. 28/9 2018.

........

Workshops 9/10 2018

Erfaringer med videoportalen PlanetEstream integreret i Moodle
It-pæd. vejleder og kursusudvikler Lars Ringgaard Kristensen og it- og digitaliseringschef Flemming Pentz Madsen, Aalborg Handelsskole

Aalborg Handelsskole har i et stykke tid ledt efter en god platform, hvor video integreres godt i Moodle. det ser ud til, at vi har fundet det med PlanetEstream, der giver følgende muligheder:

 • Upload af video i Moodle via den indbyggede teksteditor - uden embedkoder
 • Oprette videoopgaver i Moodle - elever afleverer direkte fra smartphone
 • Screencastsoftware til alle (også elever)
 • Intern 'youtube', der kun kan ses af skolens brugere

 I workshoppen fortæller vi indledningsvist om samarbejdet med UK-firmaet Planetestream og lidt om teknikken og Moodle-integrationen, herunder hvordan vi sikrer brugerintegration på tværs af Moodle og Planetestream.

Derudover vil løsningen blive demonstreret via praktiske eksempler, hvor der samtidig vil være en diskussin om, hvordan video kan bruges i undervisningen.

........

Fra bekendtgørelse til lup til digital platform til læring via kompetencer
Pædagogisk IT-konsulent Per Kjeldgaard Mortensen, CELF

På CELF er man i fuld gang med at implementere skolens nye digitale læringsmodeller. For at kunne leve op til alle interessenters forventninger til afvikling af undervisningen på en erhvervsuddannelse, har CELF igangsat et udviklingsarbejde omkring detaljerede undervisningsplaner (indgår også i LUP del 3) som grundlag for opbygnngen af detaljerede digitale læringsforløb.

I den forbindelse implementerer CELF også afviklingen og styringen af  elevernes kompetencer på den digitlae platform. Styringen af kompetencer giver skolen en masse fordele, blandt andet i arbejdet med EUV-elever samt i samrabejdet med praktikvirksomhederne.

oplægget vil komme rundt omkring hele arbejdet med den digtale platform, herunder lærerroller, lederroller, hvordan man med fordel for alle kan anvende kompetencer på den digitale platform og endelig et indblik i, hvordan CELF har arbejdet med denne udvikling.

........

Fra 0-360 skabeloner på et år
Projektleder Sanne Hougaard Kramer og pædagogisk konsulent Dorthe Howalt, Hansenberg

Hansenberg besluttede i sommeren 2017 at gennemføre en omfattende digitaliseriing af erhvervsuddannelserne og har på ét år skabt 360 færdige undervisningsforløb. Hør, hvordan Hansenberg har båret sig ad, hvilke udfordringer der har været, og hvordan elever og lærere har taget imod Moodle på Hansenberg.

........

Idéworkshop: Elevplan forsvinder. Hvordan kan Moodl tænkes ind som bindeled til læresteder
Digital chef Tue Korsgaard og administrerende direktør Thomas Skytte, Praxis

Kom og vær med til en workshop om følgende:

  • Hvordan håndteres udfasning af Elevplan ift. lærestederne?
  • Kan data og info fra skolens Moodle bidrage til det gode samarbejde elev-skole-virksomhed?
  • Skal mester have adgang, eller kan der afleveres data til andres systemer?
  • Hvordan ser den perfekte lærestedskanal ud?

Tilmelding til Praxis Add-on

Tilmelding er bindende 10 dage før konferencen og kan ikke afmeldes efter d. 28/9 2018.