Beskrivelse af sessioner Praxis Add-On

Beskrivelse af sessioner til Praxis Add-On

SESSIONER, RUNDE 1

Session A:

Visualisering i læreprocesser
Ved specialkonsulent Daniella Tasic Hansen, eVidenCenter, Det Nationale Videncenter for e-læring og Senior Developer, Marc Leander Pilgaard, Kanda ApS

Formål:
At sætte dig i stand til at træffe kvalificerede valg om visualisering af faglige tekster, som styrker de lærendes faglige udbytte af arbejdet med e-læringsmaterialer.

Mål:

  • At du får kendskab til metoden i visualiseringsmodellen, som gør dig i stand til at præcisere krav til visualiseringer på baggrund af det specifikke faglige indhold i dine tekster
  • At du lærer at vurdere visualiseringer i forhold til en række principper, der har til formål at minimere den kognitive belastning under læreprocessen

Indhold:
Vi arbejder med styrker og svagheder ved de oftest benyttede modaliteter (foto, video, animationer mm.), når e-læringsmateriale skal visualiseres. Vi fokuserer på de modaliteter, der egner sig bedst til e-læringsmaterialer.

Visualiseringsmodellen præsenteres, og hvert trin gennemgås med eksempler og henvisninger til en konkret case.

Undervejs gennemgår vi casen og diskuterer eventuelle alternative muligheder ift. dens visualiseringer.

Målgruppe:
Undervisere og andre, der arbejder med udvikling af digital læring og e-læringsmaterialer.

 

Session B:

Læring med robotter (Case 1)
Ved David Johan Christensen, CEO & Co-founder, MSc Eng, PhD in Robotics, Shape Robotics

I takt med at fremtidens arbejdsmarked udvikler sig i en teknologisk og digital retning, vil efterspørgslen efter flere dygtige faglærte stige. Teknologiforståelse, kodning og engineering er centrale kompetencer i forhold til hvad de studerende skal have kendskab til for at begå sig i en digitaliseret verden. 

Besøg Shape Robotics workshoppen; byg og programmer en pick & place robot - eller en social robot, der i fremtiden vil blive en større del af vores liv.

Du bliver introduceret til Fable Blockly programmet og skal herefter programmere en robot til at løse en opgave i forhold til noget industrielt eller en social funktion.

SESSIONER, RUNDE 2

Session A:

Workshop i Virtual Reality
Ved specialkonsulent Daniella Tasic Hansen, eVidenCenter, Det Nationale Videncenter for e-læring og Senior Developer, Marc Leander Pilgaard, Kanda ApS

Hvordan kan vi udnytte rummeligheden og den praktiske dimension, som Virtual Reality tilbyder, på erhvervsuddannelserne?

Det har Viden Djurs, Aarhus Business College, Salling Group og eVidenCenter eksperimenteret med i et projekt med støtte fra Region Midtjylland, og i denne workshop præsenteres en interaktiv VR-model af et butikslokale med mulighed for at indrette det med inventar og forskellige varegrupper.  

De pædagogiske og faglige mål med VR-modellen samt de foreløbige erfaringer fra afprøvninger af modellen præsenteres på workshoppen, og de deltagende vil få mulighed for at afprøve modellen på egen krop.

 

Session B:

Læring med robotter (Case 2)
Ved David Johan Christensen, CEO & Co-founder, MSc Eng, PhD in Robotics, Shape Robotics

I takt med at fremtidens arbejdsmarked udvikler sig i en teknologisk og digital retning, vil efterspørgslen efter flere dygtige faglærte stige. Teknologiforståelse, kodning og engineering er centrale kompetencer i forhold til hvad de studerende skal have kendskab til for at begå sig i en digitaliseret verden. 

Besøg Shape Robotics workshoppen; byg og programmer en pick & place robot - eller en social robot, der i fremtiden vil blive en større del af vores liv.

Du bliver introduceret til Fable Blockly programmet og skal herefter programmere en robot til at løse en opgave i forhold til noget industrielt eller en social funktion.