Konference 7-8/10 2019

7. oktober 2019: Konference - Den Digitale Erhvervsskole 7.0

Fra digitale intentioner til ny uddannelsespraksis - hvad er jeres næste skridt?

Nye teknologier og digitale læringsaktiviteter bliver dagligt sat i spil i undervisningen på erhvervsskolerne. Det sker fx, når industriteknikeren eller kontoreleven får introduceret en ny erhvervsfaglig teknologi, når AMU-kur-sisten tager en del af kurset som e-læring, eller HHX-eleven løser faglige problemer med digitale værktøjer.

Denne konference præsenterer erhvervsskolernes erfaringer med at integrere digitalisering i uddannelsesprak-sis samt oplæg fra eksterne eksperter. Formålet med konferencen er at skabe basis for videndeling mellem erhvervsskolerne og give inspiration til jeres næste skridt på det digitale område.

Konferencen er målrettet ledere og konsulenter på erhvervsskolerne, der er nysgerrige på, hvordan andre arbejder med digitalisering. Måske leder du efter idéer til, hvordan man lokalt kan flytte det digitale et nyt sted hen – enten pædagogisk/ didaktisk, strategisk eller gennem en kvalificering af i indholdet i undervisningen?Konferencen rammesættes af et oplæg om de politiske visioner på digitaliseringsområdet og byder på inspiration til skoler gennem sessioner og et oplæg fra Louise Opprud Jakobsen, der giver sit blik på fremtiden og hvilke krav den stiller til uddannelsesinstitutioner.

Konferencen er planlagt i et samarbejde mellem Praxis, eVidenCenter, Det Nationale Videncenter for e-læring, Center for anvendelse af it i undervisningen på erhvervsuddannelserne (CIU) samt Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier.

Se programmet og tilmeld dig her.

8. oktober 2019: Praxis Add-on

På andendagen fortsætter konferencen i Praxis' lokaler på Munkehatten i Odense.

Se dagens program her.