Konference 29/10 2020

29. oktober 2020: Virtuel konference - Den Digitale Erhvervsskole 8.0

 En brydningstid for digital undervisning
- Hvad lærte vi af nødundervisning under COVID-19, og hvordan kommer vi i fællesskab videre?

Efter et forår med nødundervisning og håndtering af COVID-19 står erhvervsskolerne nu på et nyt erfaringsgrundlag, når det gælder digital undervisning. Ledelsesopgaven skulle gennemføres på distancen, og undervisere blev kastet ud i at skulle omlægge størstedelen af undervisningen til digitale forløb. 

Det har været en krisesituation, der skulle håndteres, men ligeledes et uddannelseslaboratorium i forhold til gennemførelse af digital undervisning. Erfaringer viser, at perioden bl.a. har givet nye indsigter i, hvad digital undervisning betyder for elevernes læring, trivsel og faglige motivation. Og rejst spørgsmål om, hvorvidt praksisrettet-, tværfaglig og helhedsorienteret undervisning kan overføres til digitale undervisningsforløb. Hertil kommer ny viden om online undervisning til de mange forskellige målgrupper på eud, eux, hhx, htx og amu.  

Årets konference ”Den Digitale Erhvervsskole” ønsker at bringe ledere og pædagogiske konsulenter fra erhvervsskolerne sammen og drøfte den opgave, der nu forestår, hvis de mange erfaringer skal bruges til at kvalificere skolens arbejde med digital undervisning på de erhvervsrettede uddannelser.

Programmet består af to blokke med ekspertoplæg, der giver indsigter i tværgående erfaringer med digital undervisning før og efter nedlukningsperioden. 

Til de modige, nysgerrige og diskussionslystne har vi indlagt en blok i programmet til en online EdCamp, hvor deltagerne selv bidrager til, hvilke emner der skal drøftes og videndeles omkring. Målet er at afprøve, om vi kan skabe udviklende samtaler i mindre grupper i et online univers. Vi har fået gode råd fra eksperter og vover at kaste os ud i det – vi håber, at nogen af jer har lyst til at lege med.

Som deltager kan du enten deltage i hele programmet eller plukke i programmet alt efter interesse og behov. En mulighed kan være, at man på skolen faciliterer, at flere medarbejdere deltager i oplæggene sammen og efterfølgende drøfter indholdet. Det kan fx være i et team eller i en afdeling.

 

Se programmet her på siden, eller hent det som pdf her.

DER ER LUKKET FOR TILMELDING TIL KONFERENCEN.