Konference 27-28/9 2016

Temaet for årets konference er 'Quantified School'.

PRAXIS afholder sammen med foreningen Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne fælles konference om den digitale erhvervsskole den 27.-28. september 2016.

Konferencen er den fjerde i rækken, og vi har dette år valgt at fokusere på temaet 'quantified school’. Vi retter således blikket bredt mod feedback, og hvordan vi via forskellige it-baserede redskaber og pædagogiske tilgange kan kvalificere vores indsats på skolen og fortsat udvikle skolen.

Første dag på konferencen vil traditionen tro have et strategisk perspektiv på temaet, mens anden dag har et praktisk perspektiv med nær relation til en undervisningspraksis. 

Prisen er kr. 2.995,- for hele konferencen inklusiv middag på dag 1 (eksklusiv overnatning). Deltagelse i dag 1 eller 2 alene koster kr. 1.495,- Middag dag 1 indgår ikke i denne pris, men kan tilkøbes for kr. 495,- Alle priser er ekskl. moms.

Dag 1: Konferenceprogram ca 10.00-16.00, herefter networking, middag og lounge
Dag 2: Konferenceprogram ca 9.30-15.45.

Konferencen foregår på Odense Congress Center i Odense.

Tilmelding

Tilmeldingsfrist 16/9 2016. Herefter er tilmelding bindende og kan ikke afmeldes. Pladsen kan dog altid gives til en kollega efter aftale med PRAXIS. 

 

Logo

Standområde

Kom og få en snak med:

 • UDDATA
 • MV Nordic
 • Itslearning
 • Frontread
 • CSC
 • PRAXIS

Der er nu lukket for stande.

Kontakt
Karin Eckersberg
ke@praxis.dk
2449 9921  

 

Program 27/9 2016

Anmeldelse af konferenceprogrammet - se her.

Download program

9.30
Indskrivning og kaffe

10.00
Velkommen

10.15 - 10.30
Digitalisering i EUD
 v/ direktør Lars Kunov, Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier. 
Lars fortæller om de centrale temaer inden for digitalisering, som foreningen Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier har fokus på og visioner for. I oplægget kommer Lars ind på digitalisering inden for både den administrative og pædagogiske it på erhvervsskolerne.

10.30 - 11.15
Elevcentreret skoleudvikling v/ rektor Sophie Holm Strøm, Faaborg Gymnasium. 
Sophie konkretiserer, hvordan bestyrelsen og ledelsen ved Faaborg Gymnasium har rettet fokus mod elevernes læring i det strategiske arbejde med kvalitet og kvalitetsudvikling – herunder hvordan data om elevresultater kan bruges til strategisk at prioritere pædagogiske udviklingstiltag på skolen.

11.15 - 11.30
Pause

11.30 - 12.15
Data og digitalisering på egen skole
v/ Thomas Skytte, direktør, PRAXIS.
Thomas perspektiverer formiddagens oplæg og fører os igennem en proces, hvor mulighederne sættes i relation til egen skole og uddannelse.

12.15 - 13.00
Frokost

13.00 - 13.45
Workshop #1 (se neden for)

13.45 - 14.15
Besøg stande, klar dine mails og få en kop kaffe

14.15 - 15.00 
Workshop #2 (se neden for)

15.15 - 16.00 
De unge, digitalt indfødte 
v/ Søren Schultz Hansen, selvstændig erhvervsforsker og ekstern lektor ved CBS.
Hvilke forventninger har de unge, digitalt indfødte til undervisning og læring? Søren Schultz Hansen har undersøgt og dokumenteret den første generation, som har levet hele deres liv med mobiltelefoner og sociale medier. Søren giver et billede af de elever, der i disse år kommer ind på erhvervsskolerne.

16.00
Afslutning, herefter network og et glas vin

18.00
Middag med efterfølgende lounge

Workshops 27/9 - vælg mellem følgende. Se beskrivelse her.

 • Fra Big Data til vidensdeling og kvalitetsindsatser
 • Skal I have nyt LMS?
 • Teamsamarbejde der genererer udvikling
 • UDDATA+ - fremtidens studiesystem
 • praxisOnline - hvor skal vi hen?

 

Program 28/9 2016

9.00
Indskrivning og kaffe

9.30
Velkommen

9.45 - 10.30
Et kritisk blik på e-læring v/ Thomas Ryberg, professor, Aalborg Universitet. 
Thomas vil kaste et kritisk blik på e-læringens udvikling og forholde sig til en række nutidige trends, såsom learning analytics, men også tage de konstruktive briller på og udforske, hvilke nye muligheder netværkslæring giver.

10.30 - 11.15
Digitale kompetencer
 v/ Jacob Brøndum Pedersen, Center for Digital Dannelse. 
I oplægget giver Jacob sit bud på, hvilke digitale kompetencer, der er relevante for at indgå i nutidens samfund både som elev og som lærer/fagperson. Jacob viser også et værktøj til at kortlægge digitale kompetencer på skolen. Undervejs i oplægget får vi mulighed for at undersøge vores egne digitale kompetencer og deltage i en større dataindsamling og kortlægning af digitale kompetencer.

11.15 - 11.30
Pause

11.30 -  12.15
Workshop #3 (se neden for)

12.15 - 13.00
Frokost

13.00 - 13.45
Instant feedback i læremidlerne
v/ Tashia Dam, som har arbejdet med teknologien på forlaget Mc Graw-Hill Education, MHE Denmark/Area9. Tashia viser os en ny læringsteknologi med instant feedback i læremidlerne, og Tashia lægger op til en generel debat om brug af læringsteknologier. Læringsteknologien er udviklet af Area9.

13.45 - 14.00
Pause

14.00 - 14.45
Workshop #4 (se neden for)

14.50 - 15.35
Lærerrollen under forandring
v/Peder Rudbeck, lektor, KEA
Når man går fra 100% tilstedeværelsesundervisning til et blended learning forløb, er der mange ting der skal gøres på en ny måde. En af de store forandringer er lærerrollen, herunder at forstå de nye muligheder.
Peder er tovholder på Uddannelses og Forskningsministeriets VEU-indsats om alternative afholdelsesformer i erhvervssektoren. Peder fortæller om erfaringer med at klæde lærerne på til digitale undervisningsformer.

15.35 - 15.45
Afslutning

Workshops 28/9 - vælg mellem følgende. Se beskrivelse her.

 • Respons på det pædagogiske didaktiske grundlag
 • Digital læring - get flying!
 • Nye muligheder i den faglige undervisning
 • Boost elevaktiviteten i e-læring
 • DrengeAkademiet
 • Fælles forberedelse og planlægning af læreprocesser

Anmeldelse af konferenceprogrammet - se her.