Konference 23-24/9 2015

Den Digitale Erhvervsskole 3.0

Sammen med Danske Erhvervsskoler – Lederne, har vi afholdt konferencen Den digitale Erhvervsskole 3.0 - på vej mod en ny didaktik. Konferencen blev afholdt i Odense Congress Center den 23.-24. september 2015.

UVM har i marts 2015 formuleret en strategi for Den Digitale Erhvervsuddannelse. PRAXIS har gennem flere år arbejdet med dette tema, og det var med stor glæde, at vi kunne holde den tredje konference i rækken.

Konferencen koblede UVM's strategi for den digitale erhvervsskole med implementering af eud-reformen, og havde fokus på UVM's fire konkrete sigtelinjer i strategien:

  1. Ledelse og implementering af fælles pædagogisk og didaktisk grundlag
  2. Vidensdeling
  3. Ændrede tilrettelæggelsesformer for undervisningen
  4. Kobling mellem skole og praktikforløb


I løbet af de to dage, blev der ofte henvist til strategien for Den digitale erhvervsuddannelse og EVA’s inspirationskatalog. De to dokumenter kan du se her:

Strategi for den digitale erhvervsuddannelse
Inspirationskatalog fra EVA

Herunder finder du links til oplægsholdernes præsentationer.

D. 23.9.:
Den digitale erhvervsskole 3.0 – nu med strategi!

Deltagernes 3 begreber/fokuspunkter, der karakteriserer deres strategi for den digitale erhvervsskole.
Lars Kunov og Thomas Skytte

Flipped Learning - røv til bænk, nu med video????
Roland Hachmann

Lad os lære af udlandet - globale erfaringer med e-læring og blended learning i eud
Karsten Gynther 

Tal eller talent?
Torben Størner

Uden ledelse er digitalisering skadelig
Lars Goldschmidt

Oplæg fra breakout sessions d. 23.9.:
Online undervisning - hvad kræver det?
Tue Bjerl Nielsen

Digital revolution
Toren Stolten Thomsen

Succesfuld implementering af it-systemer
Katrine Gorrissen

Digitalisering af undervisning - nye forretningsmuligheder
Lasse Ziska

Demo af praxisOnline
Thomas Skytte

Grafik Paa Vej Fb 350Px 72Dpi  

Oplæg d. 24.9.:

Digital strategi i praksis
Analyse af spørgeskema
Jeppe Egendal

It som transferfremmende værktøj mellem skole og praktik
Marianne Riis

Fed fejl - op igen!
Catrine Engelgreen

Oplæg fra workshops d. 24.9.:
Fremtidens digitale faglærer
Jakob Brøndum Pedersen

Film i undervisningen
Helle Risager Grubbe

Wiki i undervisningen
Tina Ottov

Motiverende læring med gamification
Jesper Geisler Hansen

Differentiering i praksis
Tina Ottov

Få en undervisning med aura!
Helle Risager Grubbe

SOSU Missions App
Martin Rance

Eux - tværfaglige muligheder
Heidi Puk Hermann

Quiz og test i undervisningen
Bo Klercke

Twitter-café
Karin Eckersberg

Hvis du har spørgsmål til konferencen, kan du kontakte Praxis.

Kontakt
Karin Eckersberg
ke@praxis.dk
2449 9921