Gamificator - MissionVind

Dyst om faglige udfordringer med MissionVind-app

Mission: Brobygning

Praxis var projektleder på projektet 'Gamificator - det skal være fedt at gå i skole'.

Gamificator havde fokus på at få flere unge til at tage en erhvervsfaglig uddannelse indenfor industriens fag; til at få (mere) lyst til at lære og opdage erhvervsuddannelse som en mulig ’karrierevej’. Fokus i projektet var på:

  • Praksisnær og meningsfyldt undervisning i grundskolen og i brobygningsforløb
  • Brug af state-of-the-art digitale læremidler i form af en game-app til mobilen
  • Sjov oplevelse, konkurrence, spil og leg via events, hvor eleverne agerer i både klasseværelse, skolegård og cyberspace

I projektet blev udviklet en app, MissionVind, hvor grundskoleelever dystede med hinanden om løsning af faglige udfordringer, kaldet missioner.

Missionerne var baseret på grundskolens Fælles Mål for fysik og matematik og koblet med de erhvervsfaglige mål for smedeuddannelsen. Det hele blev sat op som et ’Game’ i MissionVind-appen, som blev spillet på elevernes smartphone.

MissionVind var skræddersyet til brobygningsaktiviteter - både i klasseværelset på folkeskolen og under besøg på erhvervsskolen.

Praxis gennemførte projektet i samarbejde med Rybners og folkeskolen Nordre Skole.

Gamificator blev støttet af Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond, og projektets produkter blev udviklet i løbende samarbejde med DI, CO-industri og Hands-On.

Hvis du er interesseret i at vide mere om projektet, kan du kontakte Praxis.

Kontakt
Charlotte Højrup
cmh@praxis.dk
2086 6216