Udvælgelseskriterierne

De nominerede opgaver skal afspejle mangfoldigheden i afgangsprojekterne. Det vil sige, at alle kriterier er ligestillede. Herved bliver der plads til afgangsprojekter, som ikke i deres helhed opfylder alle kriterier, men indeholder dele, der er særligt interessante for faget, uddannelsen og feltet i det hele taget.

Billeder på lærerarbejdet

Med 'billeder på lærerarbejdet' er formålet at udpege afgangsprojekter, der på forskellig vis skaber nogle illustrative billeder af lærerarbejdet på en erhvervsuddannelse. Det kan også være opgaver, der systematisk dokumenterer lærerarbejdet gennem interessant empiriproduktion.

 

Indsigtsfulde analyser

Med 'insigtsfulde analyser' er formålet at udpege opgaver, der ved anvendelse af teoretiske analyser undersøger en given problemtilling i forhold til eksempelvis læring, didaktik, elevforudsætninger etc. 

 

Refleksion og udvikling

Med 'refleksion og udvikling' er formålet at udpege opgaver, der diskuterer grundlæggende udfordringer og dilemmaer i lærerarbejdet og tager kritisk stilling til disse, og/eller peger på perspektivrig og relevant fornyelse af en given undervisningspraksis.

Se bedømmelseskomitéen her

Læs årets vinderopgaver her

Læs årets nominerede opgaver her 

Se sponsorerne her

Se hvem der står bag Årets DEP-opgave her

Læs om baggrunden for og formålet med Årets DEP-opgave her