Ole Mogensen

webBog
Ole Mogensen

Lærer i konkurrencestaten - om personlige faktorer og bedømmelse

Ole Mogensen

Ole Mogensen 2016
Stilling

Ole Mogensen underviser i køleteknik og er ansat på Den Jydske Haandværkerskole.Resumé

I afgangsprojektet sætter Ole Mogensen sig for at undersøge, om systemets fokus på konkurrencestaten og individualisering af uddannelse er på vej til at standardisere undervisningen, så læreren bliver produkt af et topstyret system. Det er spørgsmålet om ikke standardisering indebærer en risiko for, at lærerens personlige faktorer negligeres. En anden mulighed kan være, at lærerens personlige faktorer helt forsvinder som en sideeffekt i et system, hvor målbarhed af uddannelse og læring er i fokus.

Ole spørger: Hvilken betydning har personlige faktorer hos den enkelte lærer i forhold til elevernes læringsudbytte, og i hvilket omfang kan resultatet af elevernes læringsudbytte dokumenteret ved karakterer bruges til at bedømme lærerens niveau?

Ole gennemfører en analyse af forskellige forfatteres tilgang til emnet og diskuterer de enkelte forfattere imod hinanden.

Ole konkluderer, at lærerens personlige faktorer har en væsentlig betydning i forhold til enten positiv eller negativ påvirkning af elevernes læringsudbytte. Han vil dog ikke påvise, at elevernes fulde læringsudbytte kan dokumenteres ved hjælp af elevernes karakterer. Undersøgelsen tydeliggør derimod, at elevernes faglige og sociale kompetence ikke kan ekspliciteres ved hjælp af karakterer. Derfor konkluderer han, at elevernes karakterer ikke kan bruges til at bedømme lærerens niveau. Elevernes karakterer dokumenterer ikke al læring.

Læs opgaven her.