Christina Arnfred Nissen

webBog
Christina Arnfred Nissen

2. præmien ved Årets DEP-opgave 2015: Hvordan bidrager "Oplevelsen af TRANSFER" til LÆRING

Christina Arnfred Nissen

Christina Arnfred Nissen Foto

Christina Arnfred Nissen er ansat på SOSU Aabenraa, hvor hun underviser eksempelvis SOSU-assistenter på AMU-kurser.OPGAVEN

Christina tager fat i noget svært målbart – nemlig hvad oplevelse af transfer kan betyde for kursisten, dels ift. at motiveres til at ændre sin velkendte praksis og dels ift. hvordan skolens design skal forhandles og afstemmes med forskellige arbejdsgiverkulturer (fx. kommunen, som har skiftet paradigme ift. opgaveløsninger i ældreplejen).

Projektet søger – og lykkes med - at balancere samt analysere hensynet til den enkelte kursists oplevelse/følelser - med egen rolle set i et samfundsperspektiv. Sidstnævnte begrunder Christina i nødvendigheden af en samfundsmæssig kvalitetssikring og hun begrunder sine analyser i et perspektiv, som dels medudvikler af nye og bedre kursustilbud og dels kursistens garant for et meningsfuldt kursus.

Bevidsthed om de overordnede rammers betydning er således baggrundstæppet for kursistens oplevelse af transfer, og dette analyserer Christina skarpt frem gennem et overbevisende, velbegrundet og sammenhængende teorikompleks bestående af Illeris' læringsdimensioner, Wahlgrens transfer og læring og Lave & Wengers teori om situeret læring. Sin egen rolle, underviserrollen, italesættes og analyseres med Tønnesvangs Vitaliseringsmodel, fordi som Christina skriver: ”Teorien kan belyse hvordan ’oplevelsen af transfer’ kan virke motiverende og hvilken indflydelse underviseren har på processen.

Christinas empiriske arbejde er omfattende, men relevant og fortjener en særskilt kort præsentation:
1.nedslag ser som et spørgeskemaundersøgelse til kursister i AMUs ’Vis kvalitet’ evaluering for at inddrage det redskab som kursisterne alligevel skal benytte. Christina redegør for systemets mangler og designer sit spørgeskema (18 spørgsmål) på baggrund Wahlgrens faktorer til sikring af anvendelsesbaseret læring, samt motivation.
Christinas validerer sit spørgeskema ved at bede kolleger gennemlæse og vurdere spørgeskemaet.
2. nedslag er dybdeinterviews med 4 udvalgte kursister, som har erfaring med de nævnte kurser som Christina er medudvikler på.
3.nedslag afdækker hvilke tiltag underviserne har sat i gang for at fremme kursisternes oplevelse af transfer på de involverede 8 kurser. Materialet består af et semistruktureret spørgeskema(dvs. med kommentarfelter), opdelt i før-, under- og efter- kontekster.

Christina demonstrerer et stor teoretisk viden og forståelse for de sammenhænge og dilemmaer, hun arbejder i under hensyn til både den individuelle kursist og en kommunal arbejdsgiver. Hun demonstrerer et stort metodisk og fagligt overblik, som hun bruger til at
udvælge, analysere, diskutere og vurdere dels valg af teorier , dels de empiriske fund hun gør sig i sine undersøgelser.
Hendes analyser fremstår med dybde og troværdighed, hvilket sikkert er årsagen til, at hun har formået at præge den aktuelle udvikling af AMU-kurserne i Aabenraa med sin forståelse for pædagogisk udvikling i forhold til to ting: At ændre uddannelsespraksis og samtidig generere udviklingsviden i forhold til konkrete professionsorienterede problemstillinger.

Hent diplomopgaven som pdf her.
Se bilagene her.