Charlotte Romlund Lach

webBog
Charlotte Romlund Lach

Undervisningsdifferentiering og motivation på Grundforløbet på SOPU - et spørgsmål om varierende og forskellige tilgange

Charlotte Romlund Lach

Charlotte Romlund Lach Foto

Jeg blev uddannet som sygeplejerske i 1998. Jeg afsluttede i 2012 en overbygning fra Roskilde Universitet som cand. soc. i fagene Sundhedsfremme og sundhedsstrategier samt Pædagogik og uddannelsesstudier. Jeg har senest i forbindelse med stillingen som underviser på SOPU Hillerød taget Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik.
Jeg har arbejdet som sygeplejerske på hospital og blev i 2013 ansat som underviser på Social og sundhedsskolen SOPU. Jeg underviser primært social og sundhedshjælpere samt grundforløbselever med retning mod Sosu. Jeg har på baggrund af EUD reformen deltaget i udvikling og igangsættelse af uddannelsen af både grundforløb 2 elever samt social og sundhedshjælpere.OPGAVEN

Charlotte belyser en central pædagogisk problemstilling i lærerarbejdet: At differentiere undervisningen med henblik på at motivere eleverne.
Gennem en stringent analyse udfoldes centrale udfordringer forbundet med differentieret undervisning og elevernes læreprocesser. Den tydelige adskillelse af analytiske niveauer i opgaven bidrager til en kompleks problemforståelse.
Gennem inddragelse af nyeste forskning i forhold til unges motivation på området, er opgaven et centralt bidrag til forståelse af motivation af erhvervsskoleelever.

Læs opgaven her.