Rikke Avlund Larsen

webBog
Rikke Avlund Larsen

En analyse af elevers udfordringer med deltagelse i den praktiske undervisning på Pædagogisk Assistentuddannelse

Rikke Avlund Larsen

Rikke Avlund Larsen.jpg

Jeg er bachelor i idræt og professionsbachelor i ernæring og sundhed.
Ansat hos Professionshøjskolen København (tidligere UCC) gennem 6 år.
Har tidligere været ansat som sundhedskonsulent hos Health Group og Underviser hos DGI’s løbetræner uddannelse.

Jeg møder både de ordinære elever og meritelever i mit arbejde som underviser på Den Pædagogiske Assistent uddannelse.
Jeg er særligt optaget af de ordinære elever og deres læring, og jeg har gennem mine år som underviser erfaret hvor meget der er på spil i læringsrummet, særligt med denne aldersgruppe.
Med denne aldersgruppe handler det aldrig ”bare” om at formidle relevant pædagogisk viden, men også om at gøre det relevant for eleverne ud fra deres erfaringsgrundlag og livsperspektiv.
Det er selvsagt vigtigt for mig, at eleverne tager mest mulig viden med sig fra undervisningen, og det er min erfaring at elevernes læring har de bedste betingelser når underviseren bringer sig selv i spil, ”ser eleven” samtidig med at undervisningen er vedrørende og relevant for eleverne.
Det er fantastisk at være med til at følge elevernes udvikling igennem deres uddannelse. Flere har negative skoleerfaringer med sig i bagagen, men disse bliver ofte gradvist erstattet med en tro på dem selv og således blomstrer mange op undervejs. OPGAVEN

Rikke har formuleret en problemstilling, som er yderst relevant for såvel sin undervisningspraksis som for den praksis uddannelsen retter sig mod.

Hun er skarp i sine metodologiske overvejelser om tilvalg og fravalg af fokus i opgaven, og hun analyserer og diskuterer problemstillingen med inddragelse af såvel praksis som velvalgt teori, der håndteres selvstændigt og indgår uproblematisk i en berigende perspektivering. Rikke præsterer en selvstændig og velbegrundet formulering og vurdering af mulige problemløsninger og udviklingspotentialer. Rikke demonstrerer en klar og overbevisende formidling af tanker og en præcis brug af begreber. 

Du kan læse opgaven her.