Kim Gunnar Bak

webBog
Kim Gunnar Bak

Feedback for læring på gartneruddannelsen

Kim Gunnar Bak

 Kim Gunnar Bak

Mit navn er Kim Gunnar Bak. Jeg er ansat som faglærer på gartneruddannelsen på Jordbrugets UddannelsesCenter Århus (JU Århus). Jeg er matematisk student fra 1993. Efter endt udsendelse som FN soldat og et job på en fabrik, gik jeg i lære som Planteskolegartner i 1996. Uddannelsen som Planteskolegartner blev efterfulgt af uddannelsen som Gartneritekniker med produktionsteknisk speciale.

Som Gartneritekniker har jeg haft forskellige jobs inden for branchen. Bl.a. har jeg arbejdet som projekt-medarbejder på et EU-projekt for en tidligere dansk planteskole samt været formand på en planteskole i ni år, inden jeg blev ansat som faglærer på JU Århus.

Jeg blev ansat på JU Århus i 2014 til at varetage en del af undervisningen til uddannelsen som Planteskolegartner. I 2015 startede den nye Gartneruddannelse, hvor de tre tidligere uddannelser Væksthus-, Handels- og Planteskolegartnere blev lagt sammen til én Gartneruddannelse, indeholdende 3 specialeretninger.

En god arbejdsdag for mig er når jeg skaber en helhedsorienteret undervisning, og eleverne selv formår at se koblingen mellem de teoritunge fag og praksis. En anden ting, som jeg sætter meget pris på som underviser, er den faglige sparring mellem kollegaerne. Den giver os mulighed for udvikle egne og gruppens didaktiske kompetencer.

Sammenlægningen af uddannelserne har betydet, at eleverne har samlæsning på tværs af specialerne og dermed en mulighed for at sammenligne deres indsats og præsentationer med hinanden. Det har haft den konsekvens, at eleverne føler sig vurderet på forskellige måder, når de møder en underviser fra et andet speciale. Dette stiller os som undervisere spørgsmålet: om bedømmelseskriterierne for undervisningen er tydelige nok for eleverne og underviserne?OPGAVEN

Overskriften for Kim G. Baks afgangsprojekt er Feedback for læring på Gartneruddannelsen. I projektet undersøger Kim, hvordan han og hans kolleger på Jordbrugets Uddannelsescenter Aarhus didaktisk kan kvalificere evalueringen af eleverne gennem synlige læringsmål og feedback.

Afsættet for Kims afgangsprojekt er dels en beskrivelse af potentialer ved brug af synlige læringsmål og feedback, når det handler om at øge elevernes refleksion over egen læring, dels en frustration over, at Kim og hans kolleger ikke i tilstrækkelig grad anvender synlige læringsmål og feedback på Jordbrugets Uddannelsescenter Aarhus.

Ved hjælp af en række teoretiske analyser indkredser Kim, hvilke potentialer synlige læringsmål og feedback rummer, når det handler om at løfte læringen og kvaliteten i elevernes uddannelse i forhold til kompetencemålene for deres uddannelse. Ligeledes indkredser Kim gennem analyser af kvalitative interview med lærere og kolleger, hvorfor det er så udfordrende for lærerne at anvende synlige læringsmål og feedback, samt hvordan man pædagogisk og didaktisk kan fremme anvendelsen gennem professionelle læringsfællesskaber.

På baggrund af sine analyser diskuterer Kim de dilemmaer og udfordringer som opstår i lærerarbejdet, når man gerne vil indføre nye metoder i undervisningen. Dette fører til, at Kim videreudvikler en evalueringsmodel, som kan danne grundlag for en fornyelse af lærernes undervisnings- og evalueringspraksis. 

DEP-opgaven er velskrevet og udmærker sig ved at rumme et organisatorisk perspektiv på problemstillingen.

Du kan læse opgaven her