Jess Iversen

webBog
Jess Iversen

Entrprenørskabsdidaktik til elever på erhvervsskoler

Jess Iversen

Jess Iversen.JPG

Jeg har været ansat på Tradium erhvervsskole Randers af flere omgange, senest fra 2013 og til nu, hvor jeg hovedsagelig underviser på hovedforløb inden for transport og logistik.

Min undervisningserfaring kommer fra næsten 20 år som selvstændig kørelærer. Det har været givende og interessant at få den pædagogiske indsigt som diplomuddannelsen har givet mig, især modulet ”Fagligt entreprenørskab i erhvervsrettet uddannelser”, har gjort mine handlemuligheder i klasserummet meget større og mere velbegrundet.

Min fritidsinteresse er kørsel på motorcykel både nationalt og international, for mig er det den bedste måde at opleve naturen på.OPGAVEN

Jess Iversen indstilles til årets afgangsprojekt på Diplom i Erhvervspædagogik, da han i sit afgangsprojekt giver et overbevisende billede af, hvordan man som lærer i erhvervsuddannelserne kan tilgodese og fastholde nogle af de mest sårbare og udfordrede elever i en branche med mangel på arbejdskraft: transportuddannelserne.

Han undersøger og udvikler egen praksis ud fra en case med flg. spørgsmål:
Hvordan kan jeg hjælpe eleverne i min case, til at gennemføre uddannelsen.
- Hvordan kan jeg hjælpe eleverne til et større selvværd?
- Hvad er læring og hvordan kan jeg få eleverne til at forstå læring?
- Hvordan kan jeg styrke elevernes læring, give dem indsigt i egen læring og styrke deres selvværd gennem en øget entreprenørskabsdidaktik i min undervisning?

Han demonstrerer dybe analyser af de sårbare elever han har på sit hold vha. begreberne læring, motivation og self-efficacy (selvværd/selvindsigt).

Ligesom han analyserer, diskuterer og udvikler sin undervisning vha. en for ham ny didaktisk tilgang: entreprenørskabsdidaktikken. I den forbindelse tager han kritisk stilling til sin egen tidligere praksis og kommer i dybden med teoretisk at forstå de eksperimenter, som han har gennemført i sin undervisning, herunder hvorfor de virkede for den målgruppe han arbejder med i casen.

(Til den mundlige prøve var han i øvrigt i stand til at uddybe sin analyse og forståelse af egen nye praksis samt at perspektivere erfaringer til mere almindelige rammebetingelser for undervisning på erhvervsuddannelser/ transportuddannelser).

Du kan læse opgaven her