Heinz Kanstrup

webBog
Heinz Kanstrup

I morgen er der atter et fag

Heinz Kanstrup

Heka Heinz Kanstrup

Jeg underviser i programmering på hovedforløbet for webudviklere hos TECHCOLLEGE i Aalborg. Jeg er oprindeligt uddannet grafisk trykker, men så hurtigt alternative muligheder i det spæde internet i 1997, og lærte mig selv at kode og programmere hjemmesider. Siden da har jeg arbejdet i mange forskellige, både offentlige og private sammenhænge sideløbende med at jeg også har haft egen virksomhed. Efter mere end et årti som udvikler, fik jeg lyst til at prøve lykken som underviser, og i 2014 blev jeg ansat som faglærer på TECHCOLLEGE.

Praksisrelateret undervisning og transfer har længe haft min store interesse – både i det daglige arbejde, men også i forbindelse med min diplomuddannelse. Webudvikler uddannelsen er en rent skolebaseret erhvervsuddannelse, og derfor har jeg været fokuseret på at analysere de udfordringer og konsekvenser, som disse rammevilkår sætter i forhold til vores undervisning og de elever der skal modtage den. I de senere år har jeg også været optaget af at skabe relationer til omverdenen, i form af virksomhedsnære projektopgaver og kortere praktikophold. Da vores fagområde bevæger sig i en konstant udvikling, har jeg ligeledes haft fokus på at etablere en mere undersøgelsesbaseret undervisning. Dette for at eleverne i højere grad selv lærer at undersøge og forholde sig kritisk til forskellige faglige emner og reflektere over egen arbejdsproces og læring.OPGAVEN

Heinz Leicht Kanstrup indstilles til årets afgangsprojekt på Diplom i Erhvervspædagogik, da han har skrevet en opgave der tænker nyt om lærerarbejdet og om planlægning af erhvervsuddannelser, så de kan tilgodese fremtidens erhvervs- og samfundsudvikling.

Han tager afsæt i IT-uddannelsen ’webudviklere’, som netop er udfordret af, at fagligheden konstant forandrer sig og i et tempo, som kan gøre det svært som lærer, at uddanne eleverne til nutidens og fremtidens arbejdsmarked.

Han spørger: Hvordan kan jeg som lærer med udgangspunkt i webudvikler uddannelsens hovedforløb, tilrettelægge en undervisning, hvor dannelse og det 21. århundredes kompetencer bliver sidestillet med de erhvervsfaglige kompetencemål?

Han analyserer kritisk sin egen undervisningspraksis, ved brug af en case fra egen praksis og branchens forventninger til elever fra webudvikleruddannelsen indsamlet vha. interviews med ledere i webbranchen. Han benytter begreberne dannelse, 21st Century Skills (kompetencer) og entreprenørskabsdidaktik i sin analyse af undervisningen og uddannelsen.

Han forholder sig kritisk til begreberne, og diskuterer hvordan han kan forstå dem og undersøger hvordan han kan kombinere dem. Hertil bruger han en didaktisk model som kan tilgodese både uddannelsens faglighed, samt dannelse og udvikling af den enkelte elev til fremtidens arbejdsmarked.

(Til den mundtlige prøve var han i endvidere i stand til at planlægge et helt konkret forløb vha. af en videreudvikling af den didaktiske model, som han præsenterer i opgaven).

Du kan læse opgaven her