Christina Elverdal

webBog
Christina Elverdal

Relationskompetence

Christina Elverdal

Christina Elverdal

Jeg har en sundhedsfaglig baggrund som social- og sundhedsassistent og har de sidste 4,5 år været ansat som underviser på SOSU H København. Jeg underviser på GF1 og GF 2 og hovedsageligt de unge elever. Det har været meget givende og interessant at få den pædagogiske indsigt som diplomuddannelsen har givet mig. Det har gjort mine handlemuligheder i klasserummet meget større og mere velbegrundet. Større faglig indsigt giver også mulighed for sparring og diskussion med kollegaer. Lige nu er jeg optaget af relationskompetencebegrebet og dets indhold, og ser frem til at anvende min nye viden i klasserummet og dele den med mine kollegaer.OPGAVEN

  • Christinas afgangsprojekt giver et spændende indblik i, hvordan lærere og andre professionelle opfatter og arbejder med relationer, og hvor vanskeligt relationsarbejdet er i klasserum med så mange elever. Christina viser i sit afgangsprojekt, hvor vigtig relationskompetence og relationsarbejdet er for lærere i erhvervsuddannelserne.
  • Christinas analyse af, hvordan lærere, andre professionelle ansat på SOSU H og elever forstår og arbejder med relationskompetence, er i den grad indsigtsfuld og nuanceret. Det er en meget kompleks analyse, som Christina formår at udføre på et både teoretisk og praktisk grundlag. Analysen tager blandt andet sit afsæt i de seneste erhvervsuddannelsesreformers målsætninger, og den viser tydeligt, hvor vanskeligt det bliver at virkeliggøre de politiske ambitioner.
  • Den indsigtsfulde analyse baserer sig på et dygtigt og metodisk bevidst empririsk arbejde, hvor især Christinas grundige kodning giver et interessant indblik i professionelles og elevers tanker om relationskompetence og denne kompetences betydning for læring og trivsel.
  • Christinas analyser og anbefalinger viser tydeligt, hvor vigtigt det er for SOSU H i arbejdet med det kommende fælles pædagogiske didaktiske grundlag at få præciseret og afklaret, hvordan skolens lærere og vejledere skal forstå relationskompetence, og hvordan de bør arbejde med relationskompetence. 

Man må håbe, at SOSU H forstår at inddrage Christina afgangsprojekt i dette arbejde, da hun har et klart og teoretisk-praktiske velfunderet bud på, hvordan og hvorfor der skal arbejdes med relationskompetence.

Du kan læse opgaven her.