Bjarne Baltzersen

webBog
Bjarne Baltzersen

Sammenhæng - mellem skole og erhvervspraksis

Bjarne Baltzersen

Bjarne Baltzersen.jpg

Jeg er ansat som tømrerfaglærer på Den jydske Haandværkerskole.

Jeg har en baggrund som tømrer (10 år), samt bygningskonstruktør (9 år)

Jeg har undervist på Den jydske Haandværkerskole, siden 2013, hvor jeg hovedsageligt underviser på EUX.

Baggrunden for emnet i mit afgangsprojekt, har været at få bygget en broen mellem de 3 aktører (elev – skole – virksomhed), så eleven føler det er en samlet uddannelse, de tager.OPGAVEN

Bjarnes projekt omhandler skole-virksomhed samspillet (et billede på lærerarbejdet udfordringer).

Bjarne vil i projektet undersøge, hvad der skal til for at kunne gøre vekseluddannelsen mere sammenhængende. Opgaven tager udgangspunkt i, hvad man som faglærer kan gøre i praksis for at styrke og optimere samspillet mellem skole og virksomhed.

Der er i projektet brugt empiri fra eleverne, de uddannelsesansvarlige i virksomhederne og andre faglærere som Bjarne er kollega med. Empirien bruges til at analysere og reflektere over egen undervisning, for at kunne finde løsningsforslag fremadrettet.

I projektet forholder Bjarne sig også kritisk til de to læringsarenaer og hvilke dilemmaer eleven kommer til at stå i. Endvidere forholder han sig reflekterende og kritisk til de uddannelsesansvarliges uddannelsesniveau i forhold til at få samspillet i gang. Han har også samfundsperspektivet med, hvor han sætter uddannelsen i forhold til konkurrencestaten. Fejl i byggeprocesser og om den rigtige uddannelse håndværkerne får i forhold til fremtiden.

Alt i alt demonstrerer Bjarne et stort indblik i rollen som faglærer

Du kan læse opgaven her