Anne Kyed og Peter Strandberg

webBog
Anne Kyed og Peter Strandberg

En ny struktur for grundforløb 2

Anne Kyed og Peter Strandberg

Anne Kyed

Jeg har været ansat som underviser på U/Nord i godt 6 år, og jeg er primært underviser på grundforløb 2 for gastronomer. Jeg underviser i alle de erhvervsspecifikke fag og er derudover også kontaktlærer for klasserne.

Jeg blev i 2008 udlært kok, og startede derefter i 2010 på professionshøjskolen hvor jeg tog en bachelor i ernæring og sundhed med specialet sundhedsfremme og forebyggelse. Omkring 3 måneder efter jeg afsluttede min uddannelse blev jeg ansat på Esnord (nu U/Nord), og har siden da undervist her.

I 2018 startede jeg på Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik hvor mit primære fokus har været på at undersøge hvordan vi skabe et grundforløb som kan rumme de mange forskellige elevtyper vi møder på erhvervsuddannelserne, og samtidig klargøre dem til deres praktik i virksomhederne, med formålet om at flere der starter på et grundforløb 2 rent faktisk også kommer videre i deres uddannelse.

Peter Strandberg

Jeg blev udlært i 2007 på Teknisk skole i Hillerød og har undervist i 2½ år og har tidligere været værkstedchef hos en større dansk bilvirksomhed.

Arbejdet med unge mennesker siden 2003 i ungdomsklubber.

Nyder at vinterbade, stilheden i saunaen og det kolde gus i Øresund og laver frivilligt saunagus i Espergærde.

Elsker mit arbejde som underviser, og finder det tilfredsstillende at følge eleverne igennem deres uddannelse og se deres udvikling.

 

 OPGAVEN

Anne og Peter tager i opgaven afsæt i deres egen empiri, i form af forskellige interview med både elever og kollegaer. Herigennem undersøger de, hvorfor eleverne på GF2 ofte mister motivationen i teoriundervisningen. Empirien er herefter analyseret ud fra både et sociologisk og psykologisk perspektiv, med en utvungen brug af forskellige teorier. Analysen viser her hvordan eleverne på grundforløbene har meget divergente forudsætninger og behov i undervisningen, hvilket stiller stærke krav til lærerens didaktiske forudsætninger.

Efterfølgende viser Anne og Peter hvordan de vil iværksætte et samarbejde i underviserteamet, hvor de med afsæt i Hiim og Hippes anerkendte relationsmodel vil tilrettelægge et helhedsorienteret undervisningsforløb. Det vil medvirke til, at eleverne kan skabe en bedre kobling mellem de forskellige grundfag og områdefag på GF2, så alle elementerne af undervisningen opleves meningsfulde for den enkelte elev. Yderligere fremhæver Anne og Peter, hvordan det dialogiske og flerstemmige klasserum, hvor undervisningen tager udgangspunkt i en dialog med afsæt i elevernes erfaringer og stemmer, vil medvirke til at styrke elevernes engagement i undervisningen på GF2.

Anne og Peter viser hermed hvordan erhvervsskolelærere i dag, ud over at have en stærk faglighed også må stå på et solidt didaktisk vidensgrundlag, for at imødekomme elevernes behov i mødet med de skærpede krav der er i grundforløbene i dag.

Ved eksamen påpegede Anne og Peter så yderligere, at lærerne er nødt til at udvise en seismografisk sensibilitet over for elevernes behov og forudsætninger for at sikre at de gennemfører uddannelsen. Samtidig arbejder lærerne på erhvervsskolerne sideløbende med elevernes sociale og personlige forudsætninger for at sikre, at eleverne er klar til at imødekomme de forventninger, der møder dem i praktikken på hovedforløbet, som om noget kræver engagement og evne til at gøre sig umage. Behovet for både at udvikle elevernes faglige, sociale og personlige forudsætninger for at de kan begå sig i erhvervsuddannelserne efterlader således, som Anne og Peter påpegede ved eksamen, et stort ansvar hos lærerne på erhvervsuddannelserne. Et ansvar som lærerne formår at løfte på trods af de rammer de bydes. Men alternativet vil være at eleverne efterlades som ufaglærte i periferien af arbejdsmarkedet og ofte ustabile livskonditioner til følge – samtidig vil arbejdsmarkedet blive efterladt med en forsat mangel på faglært arbejdskraft og manglende produktivitet der kan styrke velfærdsstatens forsatte eksistens.

Anne og Peter viser således med deres opgave og deres eksamen, hvordan erhvervsskolelærerne spiller en nøglerolle når samfundet fremadrettet får brug for at alle som kan, skal bidrage til at videreføre det samfund, som mange i verden misunder os.

Opgaven er derudover skrevet med et sprogligt overskud, der vil gøre det til en fornøjelse af læse for de studerende, som fremover kommer til at møde Anne og Peters rapport i undervisningen på Diplom i Erhvervspædagogik.

Læs opgaven her