Sanne Dollerup Larsen

webBog
Sanne Dollerup Larsen

Læring i et socialt perspektiv

Sanne Dollerup Larsen

 Sannedolleruplarsen

Mit navn er Sanne Dollerup Larsen. Jeg er ansat som faglærer på gartneruddannelsen på Roskilde tekniske skole – Vilvorde.

Jeg har en gymnasial baggrund, efterfulgt af en uddannelse som væksthusgartner, suppleret af en uddannelse som jordbrugsteknolog.

Efter endt uddannelse arbejdede jeg gennem en årrække i et havecenter, hvor jeg opnåede en række erhvervsfaglige kompetencer, som jeg drager stor nytte af i mit daglige virke som faglærer.

Da jeg blev ansat på Vilvorde, i 2011, var det med en forestilling om, at begreber som motivation og refleksion var en naturlighed for alle, som ønskede at uddanne sig, og dernæst selv havde tilmeldt sig en uddannelse.

Virkeligheden viste sig imidlertid at være en anden. Eleverne kom med vidt forskellige aldre og baggrunde, og dannede dermed en heterogen sammensætning af mennesker med vidt forskellige motivationsgrundlag og forudsætninger for læring.

Derfor blev differentiering indledningsvist et oplagt fokus område, da jeg startede på DEP, i et naivt, men optimistisk håb, om at få facit serveret på et sølvfad. Den lette løsning på differentieringsproblematikken har jeg stadig til gode, men ved at benytte mig af en bred vifte af undervisningsmetoder, er jeg kommet tættere på målet.

En anden problematik der har optaget mig, er udfordringen i at koble teori til praksis. Fokus i mit afsluttende projekt er centreret om forståelsen af denne udfordring, med målet om at udvikle og tilrettelægge min undervisning så nøglebegreber som refleksion, motivation og transfer fremmes.Opgaven

Sanne undersøger udfordringerne i at overføre viden fra en teoretisk kontekst til en praktisk kontekst. Denne overførsel fra teori til praksis er, ifølge Sanne, en præmis som ligger indskrevet i erhvervsuddannelsesreformen – på trods af, at der er mange udfordringer i denne overførsel. Sanne viser i afgangsprojektet, at dette er en meget problematisk præmis, og har samtidig et afsluttende bud på en vej til at imødekomme teori/praksis-udfordringerne: ”Læring har en individuel og en social side, hvor samspillet mellem refleksion og handling bliver hjulpet på vej af de sociale interaktioner, bl.a. faglig sparring, der findes i et fællesskab” (Larsen 2018: 31).

Sanne viser stort teoretisk og analytisk overblik og formår netop at koble dette overblik med udvikling af egen underviserpraksis.

Du kan læse opgaven her.