Marie Pedersen

webBog
Marie Pedersen

Dannelse i de tekniske erhvervsuddannelser

Marie Pedersen

Foto Marie PedersenOpgaven

Afsættet for Maries afgangsprojekt er en konstatering af, at de seneste års diskurs om skolens etiske og normative potentiale, aktuelt slår igennem i erhvervspædagogikken og ude på erhvervsskolerne.

Aktuelt deltager Maries arbejdsplads TECHCOLLEGE i Aalborg i regionsprojektet ”Dannelse og faglighed i erhvervsuddannelserne”, og en revidering af skolens fælles pædagogiske og didaktiske grundlag har ligeledes affødt en del drøftelser af, hvilken rolle dannelse spiller i erhvervsuddannelseskontekst. På den baggrund stiller Marie spørgsmålene:

Hvilket dannelsesformål gælder for erhvervsuddannelser? Hvordan kan man definere et dannelsesbegreb for EUD på baggrund af relevant teori og curriculære tekster? Hvordan kan man med udgangspunkt i tømreruddannelsen på TECHCOLLEGE tilrettelægge undervisning, der kan virke dannende på eleverne?

I sin opgave undersøger Marie først vilkårene for dannelse i styringsredskaberne. Dernæst syntetiserer hun med fagligt overskud og filosofisk indsigt et relevant dannelsesbegreb for erhvervsuddannelserne. Ovenstående samler hun i udviklingen af sin egen didaktiske model for det praktiske arbejde med dannelses gennem uddannelse på hovedforløb. Modellen tester hun afslutningsvis empirisk i samarbejde med nogle af skolens lærere.

Marie indstilles til prisen for Årets DEP-opgave for hendes originale bidrag til forståelsen af dannelse i en erhvervspædagogisk kontekst samt udviklingen af en didaktisk model, som er testet og enkel at anvende, hvis man ønsker at sætte dannelse gennem uddannelse på dagsordenen i erhvervsskoleregi.

Læs opgaven her.