Lise Mols Madsen

webBog
Lise Mols Madsen

Hvordan kan man gennem relationskompetence motivere elevernes faglige nysgerrighed og dermed hjælpe dem til at blive så dygtige som muligt og hvordan kan denne tilgang didaktisk understøttes?

Lise Mols Madsen

Billede Lisemolsmadsen

Mit navn er Lise Mols Madsen. Jeg er ansat som faglærer i frisørafdelingen på Herningsholm Erhvervsskole og Gymnasier i Herning. Jeg har en matematisk gymnasial baggrund, efterfulgt af en uddannelse som frisør på Århus Tech i samarbejde med en mellemstor salon i Århus.

Efterfølgende har jeg opnået mine erhvervsfaglige kompetencer i en større frisørkæde i København. En kæde med mange elever og det var disse elever som over tid bekræftede mig i, at det jeg brænder for er at arbejde med elevers faglige udvikling.

Relationskompetence har altid været en stor del af det at arbejde med kunder i salonen. Forståelsen for kundens ståsted og ønsker giver et bedre fagligt resultat. Derfor har relationskompetence altid ligget mig på sinde og er mit udgangspunkt i mødet med eleverne på erhvervsskolen.

Det har været vigtigt for mig i mit afgangsprojekt at bekræfte hvor vigtig relationskompetencen er som udgangspunkt for elevernes læring. Samtidig ligger jeg stor vægt på at knytte uddannelens teorier sammen, sådan at hver enkelt elev bliver så dygtig som muligt.

Den erhvervspædagogiske diplomuddannelse har givet mig et teoretisk fundament, som jeg værdsætter i mit arbejde med at skabe læring for eleverne.Opgaven

Lise har udgangspunkt i, at erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige som muligt. Der ud over, at eleverne skal opnå kompetence i forhold til 21. århundredes kompetencer. Hun har fokus på lærerens rolle, specielt relationskompetence, som kan være medvirkende til at styrke elevernes nysgerrighed, stjernestunde og motivation. I projektet finder Lise ud af relationskompetencen: elev – elev også har stor betydning for, hvordan eleverne udvikler sig. Lise giver også et didaktisk bud på, hvordan der kan arbejdes med ovenstående.

Projektet og analysen af problemstillingen er teoretisk velfunderet, velargumenteret og reflekterende.

Projektet opfylder således i særlig grad vurderingskriteriet om billedet på lærerarbejdet, men også de to øvrige vurderingskriterier synes opfyldt i dette projekt 

 

Du kan læse opgaven her.