Jette Würtz Sørensen og Line Brøns

webBog
Jette Würtz Sørensen og Line Brøns

Projekt om praksisbaseret undervisning på de merkantile hovedforløb

Jette Würtz Sørensen og Line Brøns

Billede Linebroens

Line Brøns
Jeg har været underviser og koordinator på hovedforløbet ”Offentlig administration” samt underviser på lægesekretæruddannelsen på Handelsskolen Viborg fra 2013 og til udgangen af 2018.

Jeg underviser i flere forskellige fag, men mit hovedfag er de juridiske fag. Jeg er uddannet cand.jur. og det er således i juraen, jeg har mit fagområde. Jeg har arbejdet næsten 10 år som juridisk konsulent i forskellige offentlige virksomheder og arbejder i dag halv tid i en privat virksomhed – og har derfor en bred erhvervserfaring at øse af i min undervisning.

Jeg har undervist i de juridiske fag, men også i andre fag, bl.a.: Opbygningen af den offentlige sektor, løn- og personaleforhold, kvalitetsudvikling, styring af den offentlige sektor, projektstyring og lignende. Tidligere har jeg undervist i forbindelse med mit arbejde i det offentlige – ofte fagprofessionelle, som have behov for konkret undervisning i et emne, f.eks. tavshedspligtsreglerne.

Undervisningsfagligt interesserer jeg mig meget for praksisrelatering. Jeg arbejder meget med, at mine elever hele tiden kan se hvorfor vi skal tale om de enkelte emner – og hvor i deres arbejdsfunktion, denne teori kan relateres ind i. Jeg arbejder i min undervisning hele tiden med praktiske eksempler og ser store mulighed for, at eleverne med vores projekt selv kan være med til at konstruere disse praktiske eksempler og relatere dem til relevant teori.

Billede Jettewsoerensen


Jette Würtz Sørensen
Jeg er underviser og koordinator på hovedforløbet detail, samt handelsuddannelsen indenfor salg på Handelsskolen Viborg. Jeg underviser i fag som salg, markedsføring, indkøb, økonomi, drift og produktkendskab. Jeg underviser og planlægger events og innovationsprojekter på Handelsskolen.

Jeg er detailuddannet, samt uddannet indenfor design på Teko. Jeg har mange års ledelsesmæssig erfaring, både på detail- og handelssiden indenfor tekstilbranchen, og driver i dag min egen design- og interiørbutik ved siden af min undervisning. Jeg bliver ofte inspireret af min praktiske detail- og handelsdel, og inddrager den rigtig meget i min undervisning. Jeg er coach certificeret, og har undervist siden år 2009.

Mine faglige interesser spænder bredt – jeg brænder meget for praksislæring, dette hænger bl.a. sammen med min interesse for mine fagområder - detail og handelsbranchen, disse områder forandres og påvirkes hele tiden, og kræver fokus og udvikling af dig som underviser, så jeg hele tiden gennem min undervisning kan arbejde på at motivere, bidrage og få eleverne til at reflektere, relatere og se en anvendelse af teorien i praksis i hver deres virksomhed.Opgaven

Line Brøns og Jette Würtz Sørensen beskæftiger sig med, hvordan inddragelse af digitale værktøjer kan bidrage til at skabe kobling mellem skole og praktik på hovedforløb. De er optagede af samspilsprocessen (Illeris) og inddrager gennem interviews arbejdsgiverne i arbejdet med at kvalificere denne. Målet er, at øge elevernes forståelse for sammenhængen mellem det der læres på skolen og det der læres i praktikken.
Jette underviser på detail- og handelsuddannelser og Line underviser i offentlig administration- samt lægesekretæruddannelsen. Denne bredde i det empiriske grundlag er en af opgavens styrker.

Projektet beskriver udviklingen af et undervisningsforløb, der skal binde 2 hovedforløb og den mellemliggende praktikperiode sammen. Forløbet udvikles fortløbende gennem opgaven ved hjælp af en systematisk og stringent anvendelse af teori og empiri.

Teoretisk inddrages bl.a. Praksislæringsmodellen (Hersom & Koudahl), som anvendes i en søgning efter at udvikle undervisning, der ”sigter mod at gøre eleverne til samfundsdeltagere, som kritisk, relevant og innovativt kan være med til at videreudvikle deres erhverv.” (Opgaven s.7) De valgte teorier og afgangsprojektets metode former tilsammen et stærkt, velopbygget og sammenhængende argument for at arbejde med en udvikling af undervisning og praksis i samspillet mellem lærer, elev og praktikvirksomhed. Dette kobles med forskning om digitaliseringens betydning for undervisningsrummet og projektet arbejder med, at udvikle det kontaktsøgende undervisningsrum (Tække & Paulsen),hvor hele elevens læringsnetværk er aktivt, uanset om eleven er på skole eller i praktikvirksomhed. Ideen er at det kontaktsøgende undervisningsrum kan være med til at understøtte og udvikle en kultur, hvor skole, elever og virksomheder lærer og udvikler sammen.

Helt overordnet demonstrerer Jette og Line et stort overblik over det teoretiske felt de har mødt på DEP og de formår med stor bredde i såvel det teoretiske som det empiriske at give et bud på en kvalificeret udvikling/løsningsmodel på en aktuel problemstilling i deres felt.

Projektet fra Jette Würtz Sørensen og Line Brøns indstilles i kategorien Refleksion og udvikling, da det kommer med et teoretisk og empirisk velfunderet og velreflekteret bud på et undervisningsdesign, der kan understøtte koblingen mellem skole og praktik. Projektet beskæftiger sig med hovedforløb, men argumenterer afslutningsvist også for, hvordan den udviklede undervisning kunne anvendes i grundforløb.

Læs opgaven her.