Julie Thoboe

webBog
Julie Thoboe

Læringsforudsætninger og motivation der understøtter elevernes gennemførsel

Julie Thoboe

Billede Julie Thoboe 1

Jeg er uddannet både som både salgsassistent og dekoratør. Derefter har jeg arbejdet i mange år, primært i tekstilbranchen, som dekoratør, sælger og en del år som marketingchef i private virksomheder.

I den periode har jeg sideløbende læst en akademiuddannelse i ledelse, hvilket gav mig en stor interesse for undervisning, og den forskel de undervisere jeg mødte, gjorde for mig.

Jeg har undervist på IBC i 7 år, primært i markedsføring, afsætning og organisation, ligesom jeg fungerer som fastholdelseskoordinator og elevcoach.

Fagligt interesserer jeg mig meget for eleverne og deres forudsætninger for at gennemføre deres uddannelse, både fagligt - men i den grad også personligt.



OPGAVEN

Julies afgangsprojekt bærer præg af stort fagligt teoretisk overblik, stærke analysekompetencer og forståelse for den organisation, erhvervsskolen, som hun arbejder i. Hendes fokus er de udsatte elevers læringssituation, og hendes problemformulering: "Hvordan kan jeg bruge elevernes viden om egne læringsforudsætninger og motivation til at skabe et læringsrum, som understøtter deres gennemførsel" udmøntes i et afgangsprojekt, hvor hun hele tiden formår at holde et dobbelt/metaperspektiv på elevens læring, nemlig elevens eget og lærerens didaktisk valg. Hun er stringent i opbygningen af projektet og sin imponerende empiriindsamling, hvor elevinddragelse i høj grad kommer ind, ligesom ny forskning inddrages. Desuden evner Julie at inddrage og anvende relevante teorier, så hun kan fremkomme med interessante analyseresultater. Hun demonstrerer en dyb faglig forståelse af problemstillingen omkring de udsatte elevers læringssituation, samt bud på hvordan deres komplekse udfordringer kan afhjælpes gennem pædagogiske, didaktiske men også strukturelle tiltag i uddannelsen. Julie har blik for, at der også kan opstå dannelsesmæssige og etiske dilemmaer i håndteringen af de pædagogiske og didaktiske problemstillinger, og hun har sine modige bud på nye løsninger.

Læs opgaven her.