Kirsten Bynge

webBog
Kirsten Bynge

EVAK - efteruddannelse i evakuering for lokomotivfører

Kirsten Bynge

Billede Kirsten Bynge

Som udviklingskonsulent i DSB arbejder jeg primært med kompetenceudvikling. Mit fokusområde er udvikling af uddannelse, support af og sparring med vores undervisere og sidemandsindøvere. Jeg har været i DSB i mere end 25 år. DSB har stor tradition for selv at uddanne sine medarbejdere.

Jeg startede som togfører (dvs. service, billetkontrol og sikkerhed i toget), derefter var jeg driftsleder (her og nu disponering af lokomotivfører), administrativ medarbejder, personaleleder (for økonomi-, adm.- og service-medarbejdere) og da det, jeg brændte for var udviklingen af mennesker, startede jeg i 2007 som uddannelseskonsulent og underviser.

Alle de uddannelser jeg i mine år i DSB har erhvervet mig internt såvel som eksternt, har været uddannelser der ikke ”tæller” i ETCS sammenhæng, så jeg måtte søge dispensation for at starte på Diplom.

Det blev vigtigere og vigtigere for mig og det omgivende samfund at kunne ”dokumentere” hvad jeg kan, derfor valgte jeg sammen med en kollega at tage dette Diplom i Erhvervspædagogik - og den har givet meget mere end blot ETCS. Jeg har fået et endnu bredere perspektiv på uddannelse og teoretisk belæg for at gøre, hvad der før intuitivt faldt mig for – med min diplomuddannelse kan jeg i endnu højre grad være med til at kvalificere den interne så vel som eksterne uddannelse, vi benytter i DSB.

Jeg startede på min Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik ved Metropol i København i januar 2014 og afsluttede den i december 2016.OPGAVEN

Læs opgaven her.