Adam Hesager

webBog
Adam Hesager

Psykologisk ilt til konkurrencestatens tabere

Adam Hesager

Adam Hesager Billede

Jeg arbejder på Social og sundhedsskolen i Silkeborg, det der nu hedder SOSU Østjylland. Hvor jeg underviser på grundforløb og på pædagogisk assistent uddannelsen.

Jeg er udlært bygningssnedker i 1990, og er uddannet pædagog på Peter Sabroe seminariet i 2000. Derefter har jeg været leder inden for Klub- og Legepladsområdet i 12 år, inden jeg fik arbejde på Social og sundhedsskolen i efteråret 2014.

Privat er jeg gift med Lena og vi har to drenge på 11 og 13 år. Vi bor i Brabrand med tre katte og syv høns. Jeg er et udemenneske og interesserer mig meget for klatring, natur og udeliv.

Det at være lærer eller pædagog er at ville noget med ”nogen”, og jeg vil noget og har ambitioner på denne ”nogens” vegne. Det der altid har haft min interesse inden for det pædagogiske område er, hvilket ansvar jeg har i mødet med den anden. Det være sig som person, pædagog eller lærer. Hvad er det jeg gør, og hvordan er det, det påvirker den, jeg gør det over for?

Derfor har jeg i mit arbejde altid forsøgt at have Løgstrup og Kierkegaard med mig, hele tiden at være ydmyg over for den andens virkelighed og selvstændighed og med det som udgangspunkt vise dem deres egne styrker og kompetencer til at skabe og tage hånd om eget liv.OPGAVEN

Projektet er, som titlen indikerer, optaget af hvordan erhvervsskolelæreren kan arbejde med de unge, vi kalder ressourcesvage og udsatte. Projektet står på Ove Kaj Pedersens samfundsanalyse ”Konkurrencestaten” og reflekterer over hvordan erhvervsskolelæreren skal arbejde med at styrke disse elevers selvbillede. Projektet og analysen af problemstillingen er teoretisk velfunderet, velargumenteret og reflekterende. Projektet bidrager med væsentlige overvejelser over erhvervsskolelærerens værdigrundlag og etik.

Projektet opfylder således i særlig grad vurderingskriteriet om billeder på lærerarbejdet, men også de to øvrige vurderingskriterier synes opfyldt til fulde i dette projekt.

Læs opgaven her.