3. pladsen

webBog
3. pladsen

Læs Lisbeth Danielsen afgangsprojekt der vandt 3. pladsen ved uddelingen af prisen Årets DEP-opgave 2017

3. pladsen ved Årets DEP-opgave 2017

Lisbeth Danielsen

Hør Lisbeth Danielsen fra Social- og sundhedsskolen i Esbjerg fortælle om sit afgangsprojekt, der vandt 3. pladsen ved Årets DEP-opgave 2017. Forståelse af formålet med deltagelse i livslang læring

Lisbeth Danielsen har med opgaven ”Forståelse af formålet med deltagelse i livslang læring” vundet 3. pladsen blandt årets nominerede DEP-opgaver.

Begrundelse:

Lisbeth Danielsen spørger i sit afgangsprojekt:  Hvordan kan jeg være med til at skabe en kursusmodel, hvor inddragelse af kursisternes erfaring er med til at give dem forståelse for kursets formål, så de motiveres for at ændre deres faglige rolle?

I arbejdet med at besvare det spørgsmål tager Lisbeth udgangspunkt i de ændringer,  der har fundet sted i social- og sundhedshjælperens opgaver og måder at arbejde på. Ændringer, der kræver, at  social- og sundhedshjælperen må ændre perspektivet på, hvad opgaver som social- og sundhedshjælper er, og måske til og med en ændring i fagidentitet. Konkret tager Lisbeth udgangspunkt i et efter- og videreuddannelsesforløb for social- og sundhedshjælpere i Esbjerg Kommune og overvejer og diskuterer i projektet hvordan der kan sikres transfer mellem kursusforløb og praksis.

Lisbeth har gennemført fokusgruppeinterview med nogle af deltagerne som en del af forberedelsen til at tilrettelægge kursusforløbet. Analysen af deltagernes svar suppleret med teoretiske og praktiske  refleksioner peger på betydningen af forventningsafstemning, herunder arbejdspladsens formulering af mål med kursusforløbet og forventninger til udvikling af praksis, som en grundlæggende forudsætning for at lykkes med effektfuld efter- og videreuddannelse.  Hvis kurset der ud over tilrettelægges så kursisternes egne erfaringer kommer til at spille en aktiv rolle i undervisningen er der skabt mulighed for praksisudvikling.  

 Læs opgaven her.