3. pladsen

webBog
3. pladsen

Læs Marlene Falk Rasks afgangsprojekt der vandt 3. pladsen ved uddelingen af prisen Årets DEP-opgave 2016

Interview med 3. pladsen af Årets DEP-opgave 2016

Marlene Falk Rask

Hør Marlene Falk Rask fra IBC Innovationsfabrikken fortælle om sit afgangsprojekt, der vandt 3. pladsen ved Årets DEP-opgave 2016. Bedømmelseskomitéens begrundelse

Elevernes motivation i undervisningen på Grundforløb 1

Marlene Falk Rask har med opgaven ”Samarbejde mellem virksomhed/skole/elev” vundet 3. pladsen blandt årets DEP-opgaver.

Begrundelse

Denne opgave udmærker sig ved at pege på en stor og underbelyst problemstilling i erhvervsuddannelsessystemet, nemlig hvordan de tre parter: erhvervsskole – virksomhed – elev i fællesskab kan løfte det fælles ansvar om elevens uddannelse.

Marlenes problemformulering lyder som følger:

”Hvordan kan jeg støtte elevernes motivation for at lære noget nyt, så de oplever deresarbejde på skolen som meningsfuldt, og samtidig bidrage til at udviklingen af samarbejdetmellem skole, virksomhed og elev styrkes?”

I opgaven redegøres for en relevant og grundlæggende udfordring, som er indbygget i eud-systemet, og dermed også i faglærerens daglige praksis: Elevens læring og motivation på den ene side og samarbejdet med virksomheden på den anden.

Ud over et indsigtsfuldt analysearbejde har Marlene nogle gode refleksioner over, hvordan man med udgangspunkt i pædagogisk teori og en kobling af tilgængelige aktuelle data (VTU, ETU og virksomhedsinterviews) kan imødekomme udfordringen gennem en løsningsmodel med PBL (problembaseret læring) som gennemgående tema.  Denne kobling mellem pædagogisk teori og resultater fra de obligatoriske ETU og VTU undersøgelser gør opgaven særlig interessant, og Marlene formår bl.a. ved hjælp af denne kobling og hendes refleksioner at pege på en relevant fornyelse af undervisningspraksis på hovedforløbet.

Løsningsmodellen inddrager teori om transfer og refleksion, og den viser, hvordan det er muligt at styrke samarbejdet mellem skole, virksomhed og elev gennem elevens hovedforløb. Igennem modellen skabes én samlet uddannelse for eleven, hvilket bidrager til at fastholde og fremme elevens læring og motivation gennem uddannelsesforløbet, som på grund af det tætte samarbejde opleves meningsfyldt og sammenhængende. Marlenes opgave lever til fulde op til bedømmelseskriterierne og indstilles derfor til årets 3. plads. 


Læs opgaven her.