2. pladsen

webBog
2. pladsen

Læs Kelvin Jensens afgangsprojekt der vandt 2. pladsen ved uddelingen af prisen Årets DEP-opgave 2016

Interview med 2. pladsen af Årets DEP-opgave 2016

Kelvin Jensen

Hør Kelvin Jensen fra Skive Tekniske Skole fortælle om sit afgangsprojekt, der vandt 2. pladsen ved Årets DEP-opgave 2016. Bedømmelseskomitéens begrundelse

Skismaet mellem hånd og ånd

Kelvin Jensen har med opgaven ”Skismaet mellem hånd & ånd” vundet 2. pladsen blandt årets DEP-opgaver.

Begrundelse:

Opgaven er original, idet den bryder med en udbredt fortælling om, at eud har mistet status. Den tager fat i en erhvervsuddannelse, der aktuelt oplever stor popularitet og søgning og hvad dette betyder for elevforudsætninger og fagets udvikling.

Kelvins problemformulering lyder som følger:

Hvordan kan jeg, med en erhvervspædagogisk vinkel på egen hverdag, forsøge, at forstå strømninger i faget i relation til den ”nye generation” af elever og lærlinge; særligt med blik på de forventninger de i dag har til såvel snedkerfaget, undervisningen samt deres position i uddannelsen og samfundet generelt”.  

Med udgangspunkt i denne problemformulering leverer Kelvin nogle interessante og relevante analyser og refleksioner over, hvad det er for unge, der vælger snedkeruddannelsen, hvad det vil sige at være i gang med en erhvervsuddannelse, hvor snedkerfaget bevæger sig hen, samt livet som lærer på EUD.

Kelvins skriveform har sine omkostninger. Han fremkommer ikke med en stringent analyse af de empiriske fund og opgaven rummer ikke det, man vil kalde et klassisk godt metodehåndværk, men opgaven demonstrerer igennem sin fortællende skrivestil en indsigtsfuld og dyb forståelse for eleverne og elevernes motivation for faget og det at gå på en erhvervsskole.

Kelvin leverer sit personlige billede på ’sin niche’ i erhvervsskolesammenhæng, men formår at brede den ud og skabe relevans også for andre fag. Især ift. bedømmelseskravet ’refleksion og udvikling’ er Kelvins opgave velfungerende, han opnår selvindsigt og forståelse for den opgave, han står overfor som erhvervsskolelærer – det har bedømmelsesudvalget valgt at honorere med en flot 2. plads.


Læs opgaven her.