1. pladsen

webBog
1. pladsen

Læs Anita Christensens afgangsprojekt der vandt 1. pladsen ved uddelingen af prisen Årets DEP-opgave 2015

Interview med vinderen af Årets DEP-opgave 2016

Anita Christensen

Anita Christensen Billede

Hvilken viden bidrager dit afgangsprojekt med? 

Mit afgangsprojekt handler om, hvordan man i et online miljø, hvor deltagerne aldrig mødes face to face, kan skabe et velfungerende og trygt læringsmiljø. Hvordan man kan skabe et praksisfællesskab med aktive deltagende kursister og hvor der er gode relationer deltagerne imellem.

Trygge kursister er et vigtigt udgangspunkt for et godt online læringsmiljø og her spiller underviseren en helt central rolle. Det er underviserens opgave at gøre kursisterne trygge ved bl.a. at sørge for, at deltagerne kender hinanden, at forløbet er overskueligt og at man kan finde rundt på platformen. Underviseren skal fra starten skabe de gode relationer bl.a. ved at opfordre til at kursisterne samarbejder. Det at skabe noget sammen understøtter både læringsmiljøet og kursisternes egen læring. Underviseren skal derfor igangsætte aktiviteter, der understøtter samarbejdet.  Når kursisterne er trygge og der er skabt relationer imellem dem, er det også lettere at få dem til at være aktive og deltagende. Her er underviseren igen et vigtigt forbillede og at man skal som underviser være aktiv og deltagene og vise man er tilstede på platformen.

Som underviser i det traditionelle klasserum har man en god baggrund for at undervise online. Men det er vigtigt, at man ikke tror, man kan gøre det på samme måde som man plejer. Underviserarbejdet bliver heller ikke mindre af at undervis­ningen foregår online. Erfaringen viser, at det kræver et stort forberedelsesarbejde at udvikle et godt online kursus. Men det kræver også meget tid og engagement at undervise og afvikle et online kursus. Mindst ligeså meget som et ”traditionelt” undervisningsforløb og til tider måske mere.

Hvad har du fået ud af at tage Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik?

Jeg har fået stort udbytte af min Diplomuddannelse i erhvervspædagogik. Som Illeris siger har det givet mig en ”varig kapacitetsændring”. Uddannelsen har gjort mig til en anden og bedre lærer, men det har også været meget personligt udviklende og har forandret mig som menneske.

Jeg har fået en masse redskaber, som jeg konkret kan bruge i min daglige praksis. Jeg har fået en større forståelse for selve erhvervsskoleområdet og jeg har fået en større forståelse for mine elever, deres forudsætninger og deres motivation for læring. Herudover har jeg fået en masse viden og indsigt i emner jeg ikke anede kunne interesse mig. Det har også været meget givende pludselig selv at skulle være elev og opleve, hvordan det egentlig føles at lave gruppearbejde eller skulle sidde og høre på et oplæg i flere timer. Det har givet mig en anden forståelse for mine elever og jeg kan se på min rolle som lærer fra en anden vinkel.

Uddannelsen har også til tider gjort mig frustreret og stresset. Over alt det man som lærer skal tænke på og tage stilling til, planlægge og evaluere og ikke mindst reflektere over. Men jeg har med tiden lært også at kunne lægge det lidt til side og stole på at jeg får det med som er vigtigt i en travl hverdag. Bedømmelseskomitéens begrundelse

Design af en online undervisningsforløb

Anita Christensen har med opgaven ”Design af et online undervisningsforløb” vundet 1. pladsen blandt årets DEP-opgaver.

Begrundelse:

Anita undersøger og diskuterer de udfordringerne og dilemmaer, der er forbundet med at udvikle et online undervisningsforløb, hvor læring som social praksis og relationsarbejde er helt centralt.

Hun leverer i forlængelse af analysen nogle bud på meningsfulde online-forløb og på, hvordan man som lærer i online-forløb kan arbejde  med relationsarbejdet i forhold til deltagerne og deltagerne imellem.

Det er et solidt og gennemarbejdet projekt, der på baggrund af bl.a. analyse af indsamlet empiri giver praktiske og indsigtsfulde bud på opmærksomhedspunkter vedr. online undervisningsforløb.

Selv skriver hun om sin erkendelsesinteresse:

"For at belyse min problemformulering vil jeg undersøge, hvordan jeg kan omsætte og bruge den viden og erfaring jeg har fra klasserumsundervisning til et online for­løb. Jeg vil undersøge, hvordan jeg kan overføre det sociale aspekt til online under­visning, og hvordan jeg arbejder med relationer i et online miljø. Endvidere vil jeg kigge på, hvilke kompetencer det kræver af underviseren".

I opgaven demonstrerer Anita en systematisk refleksion over egen praksis, egne erfaringer og teoretisk ståsted. Og på baggrund af en kobling mellem egne erfaringer af vigtigheden af relationsarbejde i pædagogisk praksis, relevant teori og selvstændigt produceret empiri formår Anita at omsætte  disse i udkast til nye online undervisningsforløb.

Anita leverer gennem analysen nogle indsigtsfulde billeder af kompleksiteten i lærerarbejdet, og af lærernes centrale rolle i forhold til at skabe kvalitet i undervisningen – også i online undervisning.

Dette illustreres i følgende citat:

"Underviseren spiller en helt central rolle for læringsmiljøet på et online kursusforløb. Det er underviserens opgave at skabe de gode relationer og gøre kursisterne trygge. Det gøres bl.a. ved at være tilstede på platformen og være aktiv og deltagende. Underviseren skal igangsætte aktiviteter, der understøtter samarbejdet og opfordrer til at kursisterne er aktive og deltagende".

Anita lever således overbevisende op til de tre bedømmelseskriterier for årets DEP-opgave. Hendes opgave giver på en gang et billede på lærerarbejdet, en interessante analyse og refleksioner samt konkrete udviklings/handlingsperspektiver, i forhold en aktuel pædagogisk problemstilling.

Læs opgaven her.