Årets diplomopgave i erhvervspædagogik

Ny viden om og til erhvervsskolerne

Dilemmaer, udfordringer og udviklingsmuligheder i erhvervsuddannelserne. Det er temaer for de projekter, du kan finde her. Her publiceres årets bedste opgaver fra Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik (DEP) – til inspiration for alle med interesse for erhvervsskolerne.

Viden skabes af erhvervsskolernes egne medarbejdere

Projekterne på depopgave.dk er udarbejdet af erhvervsskolelærere. De har fundet væsentlige problemstillinger fra det daglige arbejde med undervisning og vejledning, og projekterne er derfor konkrete undersøgelser af det pædagogiske arbejde på skolerne.

Du kan finde projekter fra mange forskellige fag, skoler og dele af landet. Projekterne er udarbejdet som erhvervsskolelærenes afgangsprojekter i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik på landets professionshøjskoler.

Gennem dybtgående analyser, inspirerende løsningsforslag og illustrative praksiseksempler, bidrager erhvervsskolelærerne derfor med vigtig ny viden, som alle, der arbejder med og interesserer sig for erhvervsuddannelserne og det erhvervspædagogiske felt, kan få både glæde og gavn af. 

 

Erhvervsskoleviden skal deles og bruges

Projekternes vigtige bidrag til viden om praksis ude på erhvervsuddannelserne skal deles og bruges. Derfor kåres Årets DEP-opgave. Og derfor får du her fri adgang til den viden, som skabes i Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik, så den kan bruges som inspiration for alle lærere og ledere på de danske erhvervsskoler

 

Se bedømmelseskomitéen her

Læs udvælgelseskriterierne her

Se hvem der står bag Årets DEP-opgave her

Læs årets vinderopgaver her

Læs årets nominerede opgaver her

Se sponsorerne her