Projekter

Vi deltager i mange samarbejdsprojekter

Har du en idé til et projekt eller en forespørgsel til os, så kontakt os

Vi deltager i mange samarbejds- eller udviklingsprojekter med uddannelsesinstitutioner og organisationer. Det kan fx være om udvikling af læremidler, om brug af digitale læremidler i undervisningen og om læring ved hjælp af teknologi.

Har du en idé eller en forespørgsel til os om deltagelse i et nyt projekt, så kontakt Praxis.

Kontakt
Charlotte Højrup
cmh@praxis.dk
2086 6216