IndlæserVent venligst…
Indlæser
Del af forlagshuset Lindhardt og Ringhof

Praxis
Forlagshuset Lindhardt og Ringhof består af forlagene Lindhardt og Ringhof, Carlsen, undervisningsforlagene Alinea, Akademisk Forlag og Alfabeta samt det internationale, digitale forlag Saga. Besøg vores forlag herunder.

https://praxis.dk/
259 , 00 kr.
323 , 75 kr.
Profession: Lærer - pædagogik

Profession: Lærer - pædagogik

Profession: Lærer - pædagogik kan anvendes som grundbog såvel som håndbog og opslagsbog. Den er udviklet til undervisere inden for ungdomsuddannelserne, men kan anvendes af alle, der interesserer sig for pædagogik. Bogens vinkel er de pædagogiske overvejelser, som anskues ud fra følgende vinkler:

 1. Undervisning og opdragelse – Pædagogiske perspektiver - nogle synsvinkler

 2. Deltagerne – Den sociale slagside i uddannelsessøgningen

 3. Organisering og samspil – Om uddannelsessystemers udformning og nogle konsekvenser for deltagerne

 4. Indholdet – Hvad begrunder de enkelte fag i skolen?

 5. Styring og planlægning – Styring og organisationsudvikling

 6. Kommunikation – Unge i et kommunikerende samfund

 7. Strategi – Skal skolen uddanne eller danne?

 8. Transfer – Lære for livet

 9. Pædagogisk-psykologiske overvejelser – Om personlighedsudvikling

 10. Differentiering – Lighed og uddannelse

 11. Evaluering – Evaluering i skolen og samfundet

 12. Profession: Lærer – Forslag til Verdens frelse

Find ekstramaterialer nederst på siden.

Indhold

Bogens brug

Indledning til pædagogikken

Undervisning og opdragelse  - Pædagogiske perspektiver - nogle synsvinkler

Deltagerne - Den sociale slagside i uddannelsessøgningen

Organisering og samspil - Om uddannelsessystemers udformning og nogle konsekvenser for deltagerne

Indholdet - Hvad begrunder de enkelte fag i skolen?

Styring og planlægning - Styring og organisationsudvikling

Kommunikation - De unge i et kommunikerende samfund

Strategi - Skal skolen uddanne eller danne?

Transfer - Lære for livet

Pædagogisk-psykologiske overvejelser - Om personlighedsudvikling

Differentiering - Lighed og uddannelse

Evaluering -  Evalueringen i skolen og samfundet

Profession: Lærer - Forslag til verdens frelse

Stikordsregister

Forord

Bogens målgruppe, opbygning og brug

Hermed foreligger 7. udgave af Profession: Lærer, bind 3. Siden den 6. udgave udkom, er der sket meget inden for erhvervspædagogikken. Da der især inden for erhvervsuddannelserne bliver gennemført store reformer i disse år, har dette betydet, at en del afsnit i bogen har måttet revideres og/eller udvides i væsentligt omfang. De redaktionelle rettelser og ændringer er foretaget af lektor Jens Ager Hansen og lektor Torben Størner, Nationalt Center for Erhvervspædagogik, Professionshøjskolen Metropol.  

Læseren:
Som forfattere har vi stadig haft for øje, hvem bogen henvender sig til. Således skønner vi, at bogen er særlig relevant for de læsere, der:
1. Er ansat som lærere på en skole/et center, der gennemfører erhvervsforberedende og kvalificerende undervisning.
2. Er lærerkandidater, lærere eller instruktører på et kursus.
3. Er interesserede i at videreudvikle den nuværende praksis.

Da forfatterne gennem mange år har beskæftiget sig med erhvervspædagogiske problemstillinger (bl.a. ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse), hører det med til billedet af læserne, at de især interesserer sig for undervisning af elever/kursister på tekniske skoler, handelsskoler, landbrugsskoler, AMU-Centre og/eller i social- og sundhedsuddannelserne og lignende. Det er naturligvis vores håb (og erfaring), at bogen også kan anvendes i andre kredse, hvor man interesserer sig for pædagogik. Her tænkes f.eks. på seminarier, højskoler og andre voksenpædagogiske uddannelser. 

Bogen
- dens opbygning:
Denne bog indeholder lige som sine 2 forgængere tolv kapitler om væsentlige pædagogiske problemstillinger. Bagest i bogen er et indeks, som skulle gøre det muligt hurtigt at finde frem til, hvor i bogen pædagogiske begreber er defineret, omtalt, refereret mv. Som det fremgår, er det dels tanken, at bogen skal kunne bruges som grundbog, dvs. at den kan læses fra den ene ende til den anden. Dels er det tanken, at den skal kunne bruges som håndbog og opslagsbog i en studiesituation, hvor læseren har behov for hurtigt at orientere sig om et specielt emne. Netop med henblik på at gøre bogen så overskuelig som mulig er de enkelte kapitler opbygget med fire slags overskrifter: 1) en generel overskrift for hele problemkredsen, 2) en præciserende overskrift for det enkelte kapitel, 3) underafsnit til det enkelte kapitel og 4) stikord i margenen. Dette, sammen med et resumé efter hvert kapitel, skulle muliggøre et hurtigt overblik over indholdet. Det er en grundlæggende idé ved opbygningen af de tre bind, at bøgerne må vise noget om sammenhæng. Derfor behandler vi i alle tre bind samme pædagogiske problemstilling, blot på tre forskellige pædagogiske niveauer, nemlig det metodiske, det didaktiske og det mere teoretisk-pædagogiske. Dette vil vise sig ved, at den overordnede kapiteloverskrift går igen gennem alle tre bind. Samme kapitelnummer i hvert af de tre bind har derfor samme hovedoverskrift. Således er hovedoverskriften til fx kapitel 10 Differentiering. Tanken med denne struktur er, at vi har villet gøre det muligt at studere pædagogiske problemstillinger både på »langs« (den enkelte bog fra ende til anden) og på »tværs« (det samme pædagogiske problem behandlet på tre forskellige niveauer). Vi forestiller os altså, at læseren ønsker at studere et pædagogisk problem som fx differentiering. Læseren kan nu starte med kapitel 10 i bind 1 for at få de metodiske aspekter belyst. Kapitel 10 i bind 2 fortsætter med at belyse de didaktiske aspekter. I kapitel 10 i bind 3 behandles de mere teoretisk-pædagogiske aspekter. Med denne opbygning har vi søgt at skabe sammenhæng på tværs i problemstillingerne. Der burde selvfølgelig være flere kapitler i bind 2 og mange flere i bind 3, hvis problemerne i bind 1 skulle have en virkelig omfattende belysning - men vi håber og tror, at den debat, vi gerne vil sætte i gang i bind 3 (og i bind 2), vil give læseren lyst til at få endnu bredere indsigt og kundskaber. Med ovennævnte opbygning håber vi i størst mulig grad at have tilgodeset de krav, man må stille til en arbejdsbog. 

- dens sprog:
Sprogligt har vi bestræbt os på at skrive et så klart og enkelt dansk som muligt. Dette betyder naturligvis ikke, at vi går uden om fagudtryk. Men det indebærer, at vi har stræbt efter at forklare og definere fagudtrykkene, første gang de forekommer i teksten. Skulle læseren derfor springe ind midt i bogen for at læse et kapitel af særlig interesse, vil han kunne støde på fagudtryk, der ikke forklares i dette kapitel. Definitioner og forklaringer vil da kunne findes via indeks. Det har ligeledes været vores hensigt at skelne mellem, hvornår vi beskriver, refererer og lignende, og hvornår vi udtrykker forfatternes egen opfattelse og mening. Når der derfor i teksten står »vi«, markerer dette, at det er forfatternes mening og holdning, der kommer til udtryk. At vi har bestræbt os på at skrive klart og letforståeligt dansk, indebærer også, at vi er gået uden om forkortelser undtagen helt gængse såsom osv., pga., o.l. 

- dens opfattelse og pædagogik:
Det er forfatternes opfattelse, at undervisning kan forstås og beskrives som en problemløsningsproces. Fælles for alle undervisningssituationer er, at de indeholder »elever«, »indhold« og en »lærer«, samt at de foregår i en social og kulturel sammenhæng. Men betingelserne for undervisningen varierer meget i forskellige sammenhænge. I forbindelse med formuleringen af det pædagogiske problem må læreren foretage en fordomsfri analyse af betingelserne for undervisningen. Nogle forhold ligger fast: de præciserer udgangspunktet for og rammerne omkring de pædagogiske processer. Andre forhold kan varieres: de udgør spillerummet for lærerens pædagogiske opfindsomhed (kreativitet). Det påhviler læreren at afgøre, hvordan dette spillerum bliver bedst muligt udnyttet. Den pædagogiske problemløsning må foregå som et bevidst valg mellem forskellige muligheder. En forudsætning herfor er dels, at læreren har indsigt i de sammenhænge, i hvilke undervisningen foregår, og forståelse for, hvilke faktorer der øver indflydelse på de pædagogiske processer. Dels må han være fortrolig med forskellige måder at løse de pædagogiske problemer på.

 - dens forgænger og efterfølger:
Denne bog er den sidste af en serie på tre. Alle tre bind bærer titlen: Profession: Lærer. Hvert bind angiver derefter i en undertitel, hvad der er bogens særlige problemområde. I bind 1, »Metodik«, beskæftiger vi os med metodiske problemstillinger i pædagogikken, dvs. med spørgsmålet om, hvordan man kan tilrettelægge og gennemføre sin undervisning under skiftende omstændigheder. I bind 2 er undertitlen »Didaktik«, idet det beskæftiger sig med de didaktiske aspekter af pædagogikken. Det vil hovedsageligt sige spørgsmålene om, hvad der er undervisningens/fagenes mål og indhold, hvordan de vurderes, og hvordan sammenhængen mellem dem er. I dette bind, bind 3, der har undertitlen »Pædagogik«, beskæftiger vi os med spørgsmålene om, hvorfor samfundet årligt ofrer så store beløb på undervisning og uddannelse. Det vil sige begrundelser for de enkelte fag og diskussion af skolens opgave og funktion i samfundet. Der vil således være tale om mere teoretisk-pædagogiske problemstillinger.  

Århus, oktober 2009 
Hans Chr. Ralking, Thomas Tylén, Erik B. Yde

Læs mere >

< Læs mindre

Vælg format
På lager
Udg. dato:
01. jul. 2009

ISBN:
9788770820813
Udgave: 7 Fag: Lærer Niveau: Mellemlang videregående uddannelse Uddannelse: VU Forlag: Praxis
323 , 75 kr.
259 , 00 kr.
Prisen er inkl. moms
Prisen er ekskl. moms

Downloads

Praxis er en del af L&R Uddannelse, som er et af Danmarks største og førende læringshuse. Her finder du også Alinea, Akademisk, moxis, Plus, Ordblindetræning og GoTutor.

Modtag seneste nyt direkte i indbakken

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de seneste nyheder til dit fag og din uddannelse!

 

ja tak!

 
 
 
 
 
 
v1.0.0-prx
Praxis

Køb læremidler og find Masterclasses mm.

Fortsæt som:

Privat

For privatkunder og studerende.

Du får vist priser inkl. moms.

Fortsæt som privat
Institurion

For institutioner og virksomheder.

Du får vist priser ekskl. moms.

Fortsæt som institution

Tilgå dine onlinematerialer

PraxisOnlineImage Gå til praxisOnline
JEG HANDLER SOM
Privat
Institution