IndlæserVent venligst…
Indlæser
Del af forlagshuset Lindhardt og Ringhof

Praxis
Forlagshuset Lindhardt og Ringhof består af forlagene Lindhardt og Ringhof, Carlsen, undervisningsforlagene Alinea, Akademisk Forlag og Alfabeta samt det internationale, digitale forlag Saga. Besøg vores forlag herunder.

https://praxis.dk/
140 , 00 kr.
175 , 00 kr.
Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanat

Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanat

Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanat gennemgås alt, hvad der er værd at vide om følgende:

 • Hvad er epoxy og isocyanater, og hvor anvendes de?
 • Hvilke sikkerhedsrisici udgør stofferne?
 • Lovgivning på området, herunder Arbejdstilsynets vejledninger.
 • Regler for mærkning, og hvordan man tyder dem.
 • Værnemidler og deres brug, herunder korrekt af- og påtagning.
 • Beskyttelse af omgivelser.
 • Arbejdets udførelse og affaldshåndtering.
 • Førstehjælp.
 • Sikkerhedskultur.

Bogen er specielt målrettet det lovpligtige kursus Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater, der udbydes som arbejdsmarkedskursus og er en fast del af en række erhvervsuddannelser.

Bogen indeholder testopgaver og oplæg til praktiske øvelser.

Materialet findes også i en digital version i praxisOnline med tilhørende iPraxis-forløb.

Tidligere udgaver af bogen findes også på:

Polsk

Tysk

Engelsk

Indhold

Forord
1 Lovpligtigt kursus
Mål for kurset
Krav til kurset
Forbud
Opgaver

2 Produktkendskab
Epoxy og isocyanats historie
Anvendelse
Kemisk sammensætning
Opgaver

3 Sundhedsrisici
Epoxyprodukter
Isocyanatholdige produkter
Beskyt dig selv
Eksem
Organiske opløsningsmidler
Opgaver

4 Lovgivning om arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven
Bekendtgørelser
At-vejledninger
Lovgivning vedrørende arbejde med epoxy og isocyanater
Arbejdstilsynet
BrancheFællesskaber for Arbejdsmiljø (BFA)
Forebyggelsestrappen
Substitutionsprincippet
Regler for sprøjtearbejde
Anden lovgivning om arbejdsmiljø
Opgaver

5 Mærkning og information om stoffer og materialer
Etiketter på epoxy- og isocyanatprodukter
Stoffer og blandinger
REACH
CLP-forordningen
Emballering
Opbevaring af farlige stoffer og materialer
Sikker opbevaring af gifte
Sikkerhedsdatablad
Kemisk risikovurdering (kemiske APV)
Arbejdspladsbrugsanvisning
Grænseværdier for stoffer og materialer
Opgaver

6 Beskyt dig selv
Personlige værnemidler
Valg af værnemidler
Beskyttelseshandsker
Øjenværn
Åndedrætsværn
Beklædning
Personlig hygiejne
Opgaver

7 Beskyt dine omgivelser
Lovgivning
Skiltning
Personlig hygiejne og dine omgivelser
Opgaver

8 Arbejdets udførelse og affaldshåndtering
Arbejdets udførelse
Affaldshåndtering
Arbejdsskader
Opgaver

9 Førstehjælp
Generel førstehjælp
Alarmeringsprocedure ved ulykker
Spild og stænk i øjnene
Spild og stænk på huden
Ætsning af huden
Åndenød
Forbrændinger
Opgaver

10 Sikkerhedskultur
Hvad er sikkerhedskultur?
Udvikling af sikkerhedsklimaet
Adfærd og holdninger
Sikker adfærd
Opgaver

Bilag 1: Bekendtgørelse nr. 1793

Bilag 2: Fare- og sikkerhedssætninger

Ordliste

Kilder

Stikord

Forord

Forord 17. udgave

Bogen er blevet gennemgået fra a-z med henblik på at sikre, at den lever op til den nyeste lovgivning og de nyeste vejledninger på området. Alligevel vil vi opfordre til, at du altid selv holder dig opdateret med nyeste tiltag, fx på retsinformation.dk og Arbejdstilsynets hjemmeside.

En af de væsentligste ændringer i denne udgave er en tilføjelse af et afsnit om kemisk risikovurdering samt en udskiftning af databladet for eddikesyre til et mere relevant produkt, nemlig acetone. Derudover er der foretaget forskellige mindre rettelser og justeringer.

Til arbejdet med revideringen har vi fået en stor hjælp fra Ejnar Als Brix, Tech College Aalborg, og Robert Hansen, Roskilde Tekniske Skole. En stor tak til dem.
Praxis
Marts 2020

Epoxy og isocyanater har nogle fantastiske egenskaber med hensyn til styrker og  holdbarhed, og derfor anvendes de i mange sammenhænge i forskellige produkter og produktionsprocesser. Men de hører til gruppen af farlige stoffer og materialer, som der er en række lovmæssige reguleringer og sikkerhedsregler omkring. For professionelt at
kunne arbejde med epoxy og isocyanater på en sundheds- og sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde i forhold til en selv og sine omgivelser kræver det, at man har bestået et 2-dages kursus (AMU-kursus nr. 47942). Dette er et lovkrav.

Denne bog er specielt målrettet ovestående kursus, og derfor er bogens titel den samme som kursets: “Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanat”.

Bogen gennemgår alt om,
• hvad epoxy og isocyanater er, og hvor de anvendes,
• hvilke sikkerhedsrisici de udgør,
• lovgivning på området, herunder At-vejledninger,
• regler for mærkning og hvordan man tyder disse,
• værnemidler og deres brug, herunder korrekt af- og påtagning,
• beskyttelse af omgivelser,
• arbejdets udførelse og affaldshåndtering,
• førstehjælp og
• sikkerhedskultur.

Indholdet bygger i høj grad på den omfattende lovgivning og de mange At-vejledninger, der er på området. Rundt om i teksten vil du støde på henvisninger til kildelisten bag i bogen. Det er et system med et talsæt omkranset af firkantparentes, fx [4-1].

Bogen er, i det omfang det har været muligt, struktureret ud fra de handlingsorienterede målformuleringer for kurset fra Industriens Uddannelser. Målformuleringerne og intentionerne med kurset behandler vi i kapitel 1. En af pointerne er, at der skal mere fokus på de praktiske færdigheder.

Bogen sørger for det teoretiske grundlag, som skal bruges på kurset, mens de praktiske øvelser tilrettelægges og udføres ude på de forskellige kursussteder.

Der er medtaget forskellige test og oplæg til praktiske øvelser i de kapitler, hvor det er relevant. Test dig selv-opgaverne giver kursisten en mulighed for at tjekke, om de vigtigste pointer fra gennemgangen nu blev forstået. Oplæggene til praktiske øvelser skal understøtte fokus på de praktiske færdigheder. Såvel test som praktiske øvelser er tænkt som et idé-katalog, som den enkelte underviser kan plukke fra og supplere med sit eget materiale, alt ud fra tidsrammerne og den præcise målgruppe.
Forlaget modtager meget gerne forslag fra bogens brugere vedrørende test og praktiske øvelser, som vil være gode at få med i næste udgave.
Ud over at være en nyttig opslagsbog, som er rar at have ved hånden, også efter  overstået kursus, er det også en personlig arbejdsbog. Det er derfor en god idé, hvis kursisten skriver sit navn på fx indersiden af bogomslaget.
Forlaget ønsker at takke alle, som har bidraget til denne bog, og især Ejnar Als Brix, Tech College, som påtog sig den store opgave at give bogen den tiltrængte modernisering.
Materialet findes også i en digital version i praxis-Online med tilhørende iPraxis-forløb.
Praxis
November 2018

Læs mere >

< Læs mindre

Online adgang
Udg. dato:
01. jul. 2020

ISBN:
9788757135961
Udgave: 17 Fag: Teknologi, byggeri og transport Uddannelse: EUD,AMU Forlag: Praxis
175 , 00 kr.
140 , 00 kr.
Prisen er inkl. moms
Prisen er ekskl. moms

Praxis er en del af L&R Uddannelse, som er et af Danmarks største og førende læringshuse. Her finder du også Alinea, Akademisk, Plus og GoTutor.

 
 
 
 
 
 
v1.0.0-prx

Jeg handler som

Privat

 • For privatkunder og studerende.
 • Du får vist priser inkl. moms.

Institution

 • For institutioner og virksomheder.
 • Du får vist priser ekskl. moms.
JEG HANDLER SOM
Privat
Institution