Bestyrelsen

Praxis' bestyrelse består af medlemmer udpeget af Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Bestyrelserne, Dansk Industri, CO-industri, Praxis' bestyrelse samt medarbejderne i Praxis. 

Organisationsudpegede medlemmer:

Web Larsgoldschmidt

Partner Lars Goldschmidt (formand)
Goldschmidt Rise and Shine I/S
Mail: lg@riseandshine.dk

 

Web Peterrimfort

Souschef Peter Rimfort
CO-industri
Mail: pr@co-industri.dk

 

Michael Kaas Andersen

Direktør Michael Kaas-Andersen
Udpeget af Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
Mail: mika@zbc.dk


Pressefotocro

Uddannelsespolitisk chef Claus Rosenkrands Olsen
Dansk Erhverv
Mail: cro@danskerhverv.dk

Medarbejdervalgte medlemmer:

 

Helle Pic 19 Web

Forlagsredaktør Helle Risager Grubbe
Mail: hg@praxis.dk

Jesper

Forlagsredaktør Jesper Nørgaard
Mail: jno@praxis.dk

 

Se Praxis' redegørelse for god fondsledelse her.
Se uddybende information om bestyrelsesmedlemmerne her
 

 

Web Poulsoe

Poul Søe Jeppesen (næstformand)
Mail: poulsoej@gmail.com


Web Finn Carlsen

Direktør Finn Karlsen
EUC Syd
Mail: fka@eucsyd.dk

 

Web Larskunov

Direktør Lars Kunov
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
Mail: lku@deg.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jonas Glue Grapida Stig Bing Web

Projektkoordinator Jonas Glue
Mail: jgl@praxis.dk

Web Sune

Kundekonsulent Henrik Sune Pedersen
Mail: hsp@praxis.dk